Az ökológiai termékek kontrollrendszere javult, de továbbra is vannak még kihívások

Ökológiai helyszíni találkozón

Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

Egyenértékű ellenőrző szervek 56 Az egyenértékű ellenőrző szervek székhelye ugyan gyakran az Unióban található, de tevékenységeik az egész világra kiterjednek.

Az egyenértékű ellenőrző szervek felügyelete kihívást jelent a Bizottság számára, mivel az Unió tagállamaiban vagy egyenértékű harmadik országokban tartott ellenőrzésekkel ellentétben nem támaszkodhat az illetékes hatóság munkájára lásd: Egy ellenőrző szervet egy vagy több harmadik ország tekintetében is elismerhetnek, így előfordul, hogy egyetlen szerv több mint 50 országért felel.

Ez azzal jár, hogy nagy számú ellenőrző szerv — ország kombináció alakul ki, amelyeket a Bizottságnak jóvá kell hagynia és felügyelnie kell Becsléseink szerint a Bizottság által óta vizsgált ellenőrző szerv — ország kombinációk az e rendszer keretében behozott ökológiai termékek körülbelül egyharmadát fedik le.

Ez ökológiai helyszíni találkozón jelenti, hogy akár évek is eltelhetnek anélkül, hogy a Bizottság helyszíni ellenőrzést tartson egy adott országban vagy ellenőrző szervnél lásd: 2.

találkozó hely a testépítés helyi összeköttetés ma este

Az ellenőrzés során az ellenőrző szerv tanúsítási tevékenységei kapcsán súlyos hiányosságokra derült fény Az Európába ökológiai termékeket exportáló országok közül a Dominikai Köztársaság exportvolumene a harmadik legnagyobb lásd még: 4. Első alkalommal került sor ennek az ellenőrző szervnek a vizsgálatára, és a Bizottság első alkalommal tartott helyszíni vizsgálatot a Dominikai Köztársaságban.

Egyiptom, Mexikó tervezett utazásokat. Ez érthető, viszont korlátot szab ezen országok felügyelete alapján a Bizottság által elérhető bizonyosság szintjének. A Bizottság nyomon követi a megállapításokat, de hosszú időt vehet igénybe az ugyanazon országban működő különböző ellenőrző szervek hiányosságainak orvoslása. Ezzel kapcsolatban a 3.

A Bizottság ban tette meg az első lépéseket a Kínából érkező ökológiai termékek kontrollrendszerében tapasztalt hiányosságok kezelésére. A Kínában működő valamennyi ellenőrző szervnek írásban azt ajánlotta, hogy tegyenek további intézkedéseket — többek között tartsanak újabb bejelentés nélküli helyszíni vizsgálatokat, vegyenek további mintákat — és erről számoljanak be éves jelentéseikben.

Három ellenőrző szervet is ellenőrzött, és egyiküket ben törölte a jegyzékből. A Ökológiai helyszíni találkozón ben újabb ellenőrző szervnél tartott vizsgálatot, és továbbra is hiányosságokat tapasztalt a kínai az ökológiai termelés és a kontrollrendszer tekintetében.

  • Újdonságok a Zöld Civil Országos Találkozón | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
  • Média | Page | Vízi Ökológiai Intézet
  • Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány | No Planet B
  • Meet az általános iskolában

A Bizottság tisztában van a problémával, és szisztematikusabb megközelítés kialakításán dolgozik. Ez a megfelelésen alapuló megközelítés csökkenteni fogja a helyszíni vizsgálatok előkészítéséhez, illetve az új felvételi kérelmek és az éves jelentések vizsgálatához szükséges időt, mivel a Bizottságnak már nem kell értékelnie az érintett ellenőrző szerv ökológiai termelési szabványainak és kontrollrendszereinek az egyenértékűségét. Egyenértékű harmadik országok 62 A Bizottság egyenértékű harmadik ökológiai helyszíni találkozón érintő felügyelete javult legutóbbi ellenőrzésünkhöz képest.

Sok esetben, amikor a Bizottság hasznosulásvizsgálatot végzett, megállapította, hogy az érintett országok korrekciós intézkedéseket hoztak lásd: 4. Ezért a Bizottság a továbbiakban elutasította a feldolgozott mezőgazdasági termékek ökológiai helyszíni találkozón egyenértékűként való elfogadását az indiai termelési szabályokban bekövetkezett változások miatt, és egy ellenőrző szervet törölt az elfogadott indiai ellenőrző szerveket tartalmazó jegyzékből.

Az ökológiai termékek kontrollrendszere javult, de továbbra is vannak még kihívások

A Bizottság szeptemberében Svájcban tartott ellenőrzése 48 során hiányosságokat tárt fel az ellenőrző szervek felügyelete tekintetében és megállapította, hogy az importellenőrzések nem megfelelőek. Válaszul a svájci hatóságok intézkedéseket hoztak a felvetett problémák megoldására: módosították jogi keretüket ökológiai helyszíni találkozón javítottak az ellenőrző szervekre vonatkozó iránymutatásokon. Ezenkívül több mint nyolc évet vett igénybe, hogy végül márciusában beillesszék az uniós ökológiai rendeleteket 50 az EGT-megállapodásba Az információcsere javult, de a Bizottság általi hasznosítása jobb és gyorsabb is lehetne A szabálytalanságokkal kapcsolatos információcsere 65 A Bizottság ban kiterjesztette az OFIS eszköz alkalmazási területét 53hogy lehetővé csajokespasik app a behozott termékek ökológiai helyszíni találkozón kapcsolatos információcsere a Bizottság, a tagállamok, az egyenértékű harmadik országok és az egyenértékű ellenőrző szervek között.

A Bizottság eljárásokat fogadott el e szabálytalanságok nyomon követésére. Ezek veszik fel a kapcsolatot az OFIS-on keresztül az illetékes ellenőrző szervvel, és addig kérnek további adatokat, amíg kielégítőnek nem találják az adott választ.

„Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program”

Amennyiben a szabálytalanságok megszüntetésére nem tesznek lépéseket, az ellenőrző szervvel közvetlenül a Bizottság veszi fel a kapcsolatot. Mindazonáltal néhány esetben kevés bizonyítékot találtunk arra, hogy eredményes nyomonkövetés folyna. Éves jelentések 68 Az OFIS eszköz segítségével az értesítések kapcsán végrehajtott információcsere mellett valamennyi egyenértékű ellenőrző szervnek 54 és harmadik országnak 55 éves jelentést kellene küldenie a Bizottságnak, amelyben leírja, hogyan valósította meg a kontrollrendszert.

Az ellenőrző szervek éves jelentéseinek tartalmazniuk kell az akkreditációs szervtől érkezett legfrissebb értékelő jelentéseket. Tíz, az ellenőrző szervek által benyújtott éves jelentést ellenőriztünk. Egy esetben semmiféle értékelést nem végeztek.

budapesti társkereső rendelt férfi kérni találkozik

A Bizottság mindössze három esetben tartotta be a jelentések felülvizsgálatára biztosított három hónapos határidőt, miközben három másik jelentés felülvizsgálata kilenc vagy több hónapot vett igénybe.

Hasonló késedelmeket tapasztaltunk az egyenértékű harmadik országoktól beérkezett éves jelentések elemzésében ökológiai helyszíni találkozón Más szervekkel és hatóságokkal folytatott együttműködés 70 Az egyenértékű ellenőrző szervek feletti felügyeleti munkája során a Bizottság az akkreditációs szervek értékelő jelentéseire is támaszkodik.

Újdonságok a 27. Zöld Civil Országos Találkozón

Arra az esetre azonban, ha a Bizottság a koordinált megközelítést eredményesebbnek ítélné az egyenértékű ellenőrző szervek felügyelete tekintetében, nincs hatályban olyan együttműködési megállapodásamely lefektetné egy rendszeres információcsere feltételeit, lehetővé tenné a Bizottság számára azt, hogy hozzáférjen az éves értékelő jelentések alapjául szolgáló bizonyítékokhoz vagy elkísérje az akkreditációs szervet értékelései során.

Következésképp az egyéb importáló országok által meghatározott ökológiai termelési szabályoknak is singlebörse coesfeld kell felelniük és ezek illetékes hatóságainak felügyelete alá is tartoznak.

Újdonságok a

Mivel a Bizottság korlátozott erőforrással rendelkezik a beérkezett ökológiai helyszíni találkozón elemzésére lásd: Ebbe az irányba tett is néhány kezdeti lépést: óta rendszeresen többoldalú tárgyalásokat tart több harmadik országgal Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Chile, Svájc, Japán és Dél-Korea.

Szisztematikusabb együttműködési fórumok azonban egyelőre nem alakultak ki. A Bizottság többek között arra is törekszik, hogy előmozdítsa a jogsértésekre vonatkozó információk és a helyszíni ellenőrzésekről készült jelentések cseréjét, valamint a bizonyos országokban fennálló problémák közös értelmezésére irányuló megbeszéléseket.

A Bizottság általi végrehajtás nehézkesnek és hosszadalmasnak bizonyult, de a szabályok küszöbön álló módosítása révén gyorsabbá és eredményesebbé válhatnak Egyenértékű ellenőrző szervek 72 Ha egy ellenőrző szerv nem nyújtja be kellő időben a Bizottságnak a kért információkat, ha nem tesz ökológiai helyszíni találkozón intézkedéseket, vagy ha nem egyezik bele egy helyszíni vizsgálatba, a Bizottság felfüggesztheti vagy törölheti azt az elismert ellenőrző szervek jegyzékéből 57illetve módosíthatja annak jellemzőit.

egyetlen nő keres férfit házas kutatás nb

A gyakorlatban a Bizottság hét ellenőrző szerv elismerését vonta vissza. Az ellenőrző szerv elismerésének visszavonására vonatkozó határozat meghozatala és a hatálybalépése között eltelt idő azonban átlagosan négy hónap volt. Ez idő alatt az ellenőrző szervek ökológiai helyszíni találkozón az ökológiai termékek tanúsítását és ellenőrzési tanúsítványokat állítottak ki ezen termékek exportjához. Az új rendelet értelmében 58 a Bizottságnak — kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben — lehetősége lesz azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusok elfogadására, az ellenőrző szervek elismerésének gyorsabb visszavonása érdekében.

Egyenértékű harmadik országok 73 Amennyiben egy harmadik ország illetékes hatósága nem hajlandó végrehajtani az ajánlásokat, vagy túllépi az ajánlás végrehajtására rendelkezésre álló határidőt, a Bizottság eltávolíthatja a harmadik országot az elismert harmadik országok jegyzékéről vagy módosíthatja az elismerés hatályát A Bizottság mindeddig egyszer élt ezzel a lehetőséggel lásd: 4.

Az ökológiai behozatal tagállami ellenőrzésének hiányosságai 75 Az uniós tagállamok fontos szerepet töltenek be a behozott termékek kontrollrendszerében: ők vizsgálják meg a behozott termékeket és ők ellenőrzik az importőröket. Az ökológiai behozatal tagállami ellenőrzése 76 A tagállamok kötelesek ellenőrizni az Unióba importált termékeket, mielőtt azok szabad forgalomba kerülnének az Európai Unióban Dokumentumalapú ellenőrzéseket ökológiai helyszíni találkozón végezniük és kockázatértékelésük alapján egyéb fizikai ellenőrzéseket is végezhetnek például a csomagolás és a címkézés ellenőrzése vagy mintavételezés elemzés és laboratóriumi vizsgálat céljából.

Ezt követően a tagállami hatóságok az ellenőrzések eredménye alapján hitelesíthetik a vonatkozó ellenőrzési tanúsítványt COI lásd még: Ezeket az iránymutatásokat a tagállamok is elfogadták és évente felülvizsgálják.

félénk egyetlen találkozó társkereső szolgáltatás számára hátrányt

Jelenleg Ukrajnára, Kazahsztánra és az Oroszországi Föderációra kell őket alkalmazni. Ez azért történt így, mert a vámigazgatás anélkül hitelesítette a tanúsítványt, hogy megvárta volna az elemzések elvégzésére vonatkozó végső döntést. Bulgáriában az élelmiszerbiztonsági hatóság minden esetben elvégezte az okmányok ellenőrzését az ökológiai termékek behozatalára ökológiai helyszíni találkozón.

Nem végeztek azonban kockázatelemzést, illetve az ellenőrzés során nem hajtottak végre fizikai ellenőrzést vagy laboratóriumi vizsgálatot a behozott ökológiai termékeken. Megállapítottuk, hogy egy Törökországon keresztül Kazahsztánból behozott búzaszállítmányt nem vizsgáltak meg nem engedélyezett anyagok tekintetében, noha azt előírják az ebből az országból származó behozatalra vonatkozó iránymutatások.

Az ellenőrző szerv helytelenül jelölte meg Törökországot származási országként az ellenőrzési tanúsítványon, ezért az Egyesült Királyság hatóságai nem vizsgálták meg a szállítmányt.

társkereső balatonföldvár flörtöl a hálózat tippek

Ezekről az ellenőrzésekről évente nyújtanak be jelentést a Bizottságnak. A Számvevőszék egy 12 tagállam éves jelentéseiből vett mintát elemzett. Egyikben sem szerepelt konkrét információ a behozott ökológiai termékeken végzett hatósági ellenőrzésekről. Ezek hiányában a Bizottság nem tudhatja, milyen ellenőrzéseket végeztek a behozott ökológiai termékeken és azok milyen eredménnyel zárultak.

  1. További projekt eredményeink megismeréséhez kérjük látogasson el honlapunkra.
  2. A Szamos folyó 17 mintavételi szelvényéből 12 román területen míg három magyar területen volt.
  3. Go to the crowdfunding campaign A projekt összefoglalása Az Ökológiai Intézet Alapítvány igazgatója 17 éve dolgozik egy innovatív talajmegújító gazdálkodási módszer kialakításán szuhafői kertjében.
  4. Projektek - Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
  5. Oldal barátság találkozó fiatal
  6. Fehér ember keres fekete nő

Az importőrök ellenőrzése a tagállamokban 80 Az ellenőrző szervek felügyelete révén a tagállamok ellenőrizhetik, hogy az importőrök által végzett eljárások és vizsgálatok megfelelőek-e. A Számvevőszék Jelenlegi ellenőrzésünk során ellenőriztük e megállapítás hasznosulását, és arra a következtetésre jutottunk, hogy néhány tagállamban továbbra is fennáll ez a helyzet lásd még: 6. Spanyolországban Andalúzia az ellenőrző szervek éves felügyeleti ellenőrzéséről szóló jelentéseiben az illetékes hatóság nem tesz említést az importellenőrzésekről vagy az importra vonatkozóan összeállított külön ellenőrzőlisták felülvizsgálatáról.

Az Egyesült Királyság illetékes hatósága nem írja elő az importőrök számára, hogy minden egyes beérkező szállítmányról értesítsék az ellenőrző szerveiket. Ez az értesítés azonban a rendelet értelmében kötelező és fontos szerepet tölt be a beérkező szállítmányok fizikai ellenőrzésének célirányosabbá tételében.

A nyomonkövethetőség javult, bár néhány hiányosság továbbra is tapasztalható 81 Az általános élelmiszerjog értelmében az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozásoknak a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában biztosítaniuk kell a nyomonkövethetőséget.

Képesnek kell lenniük azon vállalkozások azonosítására, amelyek számára termékeiket szállítják és vissza ökológiai helyszíni találkozón tudniuk követni az élelmiszer-ellátási láncból származó információkat a közvetlen beszállítóig Ez minden élelmiszertípusra érvényes.

Mivel nincs analitikai módszer egy termék ökológiai jellegének megállapítására, a nyomonkövethetőségnek lehetővé kell tennie a termék ökológiai minősítésének igazolását az ellátási lánc minden szintjén. A nyomonkövethetőségi vizsgálat célja, hogy i. A számvevők arra a következtetésre jutottak, hogy a tagállamok illetékes hatóságai nehezen tudják biztosítani, hogy az ökológiai termékek nyomon követhetőek legyenek a hatáskörükbe tartozó területen, és hogy a nyomon követés még nehezebbé válik a határokon átlépő termékek esetében.

Integrált és ökológiai gyümölcstermesztési szakmai találkozó

Ajánlásunk szerint fokozni kell az ellenőrzéseket így biztosítva, hogy a piaci szereplők teljesítsék a nyomonkövethetőségre vonatkozó szabályozási követelményeket, és a Bizottságnak tisztáznia kell a különböző szereplők feladatait és felelősségi köreit lásd még: Melléklet.

Az Unión belül javult a nyomonkövethetőség, de nem minden termelőt lehet nyomon követni 84 A Bizottság intézkedéseket hozott ajánlásaink végrehajtására.

Az élelmiszerek és takarmányok behozatalát nyomon követő online eszközét, a TRACES-t kereskedelem-ellenőrzési ökológiai helyszíni találkozón helyszíni találkozón szakértői rendszer kiegészítette az ökológiai behozatal moduljával A TRACES-COI modult az ökológiai termékek nyomonkövethetőségének javítása és az ökológiai behozatalra vonatkozó átfogóbb statisztikai adatok biztosítása érdekében vezették mondat társkereső újraindítása. Az Unión kívülről ökológiai helyszíni találkozón összetevők esetében az ellenőrzés kizárólag ökológiai helyszíni találkozón Unión belüli mozgásokra terjed ki.

Számos termék továbbra sem követhető vissza a mezőgazdasági termelőig. A nyomonkövethetőségi ellenőrzések különféle okokból néha nehézkesek és hosszadalmasak, többek között az alábbiak miatt: az ellátási lánc összetettsége; problémák az ökológiai tanúsítványok valódiságának értékelésében olyan különféle uniós adatbázisok használata miatt, amelyek tartalmilag nem összehangoltak és igénybevételük nem praktikus, ha a piaci szereplő ellenőrző szerve nem ismert; a tagállamok egyes illetékes hatóságai közötti koordináció hiánya.

A mintánkban szereplő néhány termék nyomon követése több mint három hónapot vett igénybe. Meg nem felelés esetén a lassú nyomonkövethetőség kedvezőtlen hatással van a reagálási képességre és annak megelőzésére, hogy az érintett termékek eljussanak a fogyasztókhoz.

A nyomonkövethetőségi ellenőrzésünk a címkézéssel és a tanúsítványokkal kapcsolatos problémákat tárt fel 89 A nyomonkövethetőségi ellenőrzés számos olyan további megállapítást vont magával, amelyek hátrányosak az ellenőrzési rendszer megbízhatóságára nézve, többek között a következőket: A termék ökológiai címkéjén helytelenül feltüntetett származási hely lásd: 7.

Kértük a legutóbbi ellenőrző vizsgálati jelentés bemutatását, amely alapul szolgált az ellenőrző szerv számára a fő piaci szereplő és valamennyi egysége tanúsításához. Elemzésünk kimutatta, hogy olyan alapvető információk hiányoztak ebből a nyolcoldalas jelentésből mint a különböző egységekben tett látogatások időpontja vagy az egyes egységekben ténylegesen elvégzett ellenőrzések jellege. Következésképp kevés bizonyosságot társkereső augsburg arról, hogy valamennyi termelési és feldolgozási ökológiai helyszíni találkozón megfelelően ellenőrizték.

Következtetések és ajánlások 90 Az ökológiai termékek kontrollrendszerét uniós rendeletek határozzák meg. E rendszer célja, hogy a fogyasztók ökológiai termékek vásárlásakor biztosak lehessenek abban, hogy az ellátási lánc valamennyi szintjén uniós vagy azzal egyenértékű szabályokat alkalmaztak. Ennek attól függetlenül is így kell lennie, hogy a terméket az Unióban állították-e elő vagy importálták.

Megállapítottuk, hogy legutóbbi ellenőrzésünk óta a kontrollrendszer javult és ajánlásainkat általánosságban végrehajtották lásd: Mellékletennek ellenére maradt még néhány kihívás.

ingyenes hajnal kacsa előny társkereső

Úgy véljük, hogy ezt a munkát megfelelően elvégezték és az ajánlásokat hasznosították. A bizottsági ellenőrzések számos hiányosságot feltártak és arra késztették a tagállamokat, hogy korrekciós intézkedéseket hozzanak.

Ellenőrzései mellett a Bizottság koordinációs és képzési kezdeményezéseket tett, valamint gyakran találkozik a tagállamokkal, hogy megvitassák a szabálytalanságok és csalással kapcsolatos feltevések nyomon követését 31 — A hasznosulásvizsgálatunk által érintett hat tagállam a legutóbbi alkalommal feltárt hiányosságok többségét orvosolta a jogi keret módosításával, az akkreditációs szervekkel folytatott koordináció javításával vagy az ellenőrző szervek felügyeletére vonatkozó jobb iránymutatások kidolgozásával Az általunk vizsgált nyolc tagállam rendelkezésére áll egy ellenőrző szervek által alkalmazható jegyzék a szabálytalanságokról és a megfelelő végrehajtási intézkedésekről köztük a szankciókról is Továbbra is találtunk a korábbi észrevételeinkhez kapcsolódó hiányosságokat Megállapítottuk továbbá, hogy az Unión belül egyelőre nem egységes a végrehajtási intézkedések használata és néhány tagállamban hosszadalmas és hiányos a jelentéstétel A tagállami kontrollrendszerek és jelentéstétel fennmaradó hiányosságainak az partnervermittlung south Javasoljuk, hogy a Bizottság: kövesse nyomon a tagállamok kontrollrendszerében feltárt, továbbra is fennálló hiányosságokat; a tagállamokkal folytatott megbeszélések és végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén ökológiai helyszíni találkozón a szabálytalanságok és jogsértések, valamint a megfelelő végrehajtási intézkedések harmonizáltabb fogalommeghatározására; nyújtson útmutatást az illetékes hatóságoknak arra vonatkozóan, hogy hogyan javíthatják beszámolóikat, többek között az éves jelentéseikben lévő információhiány pótlásával.

Ajánlott megvalósítási határidő: A fennmaradó mennyiséget egyenértékű harmadik országokból importálják.

Országjáró agrártúra: Gyűrűs

A Bizottság óta végrehajtott vizsgálatai során az egyenértékű harmadik országok többségét ellenőrizte Megkezdte továbbá a harmadik országokban az egyenértékű ellenőrző szervekre és tevékenységeikre irányuló helyszíni vizsgálatokat.

Az eddigi vizsgálatok az egyenértékű ellenőrző szervek által tanúsított behozatal közel harmadát érintő rendszerekre terjedtek ki Az egyenértékű ellenőrző szervek felügyelete kihívást jelent a Bizottság számára, mivel ez az illetékes hatóság, és nem támaszkodhat egy másik illetékes hatóság munkájára, mint például a tagállamok vagy az azzal egyenértékű harmadik országok esetében. Amikor a Bizottság hiányosságokat tár fel, akkor ezek orvoslása az ugyanazon országban működő különböző ellenőrző szerveknél jelentős időt vehet igénybe Gyakran azonban késlekedik ezen értékelés elvégzésével Megállapítottuk, hogy a Bizottság az akkreditációs szervek jelentéseire terápia társkereső, de nincs hatályban olyan hivatalos együttműködési megállapodás, amely lefektetné egy rendszeres információcsere feltételeit vagy lehetővé tenné ökológiai helyszíni találkozón Bizottság számára, hogy összehangolja a felügyeletet az akkreditációs szervekkel A számvevők megállapították, hogy a Bizottság csak most kezdte meg az ökológiai termékek behozatala felügyeletének terén feltárni a szinergiák lehetőségét egyéb jelentős importpiacok Egyesült Államok, Kanada, Chile, Svájc, Japán és Dél-Korea illetékes hatóságaival A Bizottságnak lehetősége lesz azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat elfogadni annak érdekében, hogy az egyenértékű ellenőrző szerv elismerését gyorsabban visszavonhassa Az egyenértékű harmadik országok tekintetében a jövőbeli kereskedelmi megállapodások — a Chilével kötött kereskedelmi megállapodás mintájára — kommunikációs, ellenőrzési és vitarendezési mechanizmusokat is magukban foglalhatnak A Számvevőszék hiányosságokat állapított meg a beérkező szállítmányok vizsgálata terén, és rámutatott, hogy néhány tagállamban az ellenőrző szervek továbbra is hiányosan ellenőrzik az importőröket 75 — A behozatal felügyeletének javítása jobb együttműködés révén Javasoljuk, hogy a Bizottság: javítsa az egyenértékű ellenőrző szervek feletti felügyeletét, többek között az akkreditációs szervekkel és a többi jelentős importpiac illetékes hatóságával folytatott együttműködés megerősítése révén; késedelem nélkül értékelje az egyenértékű ellenőrző szervek ökológiai helyszíni találkozón az egyenértékű harmadik országok éves jelentéseit; adjon ki iránymutatást a tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy miként kell egyedi ellenőrzéseket végezni az ellenőrző szervek által az importőrök és az importált ökológiai termékek felett gyakorolt felügyelete terén.

Az eredmények javulást mutatnak az előző ellenőrzéshez képest, különösen az Unión belül. Heilbronn ismerkedés sem lehet valamennyi terméket nyomon követni a mezőgazdasági termelőig Megállapítottuk, hogy jelenleg az uniós ellenőrző szervek többsége olyan online adatbázist működtet, amely tartalmazza az összes piaci szereplő ökológiai tanúsítványát.

Ezek az adatbázisok azonban tartalmilag nem összehangoltak és használatuk nem egyszerű, ha a piaci szereplőt ellenőrző szerv nem ismert Az importált termékek nyomonkövethetősége javulhatna, ha az online adatbázisok az Unión kívüli szolgáltatók számára is hozzáférhetőek lennének.

Teljesebb körű nyomonkövethetőségi ellenőrzések végrehajtása Javasoljuk, hogy a Bizottság: a behozott termékekre vonatkozó felügyeleti tevékenysége során végezzen az Unió határain túlnyúló nyomonkövetési ellenőrzéseket, és ökológiai helyszíni találkozón eredményeket használja fel az ellenőrző szervekre és harmadik országokra vonatkozó vizsgálatok vagy eseti ellenőrzések célzottabbá tételére; az illetékes hatóságokkal együttműködve elemezze azok nyomonkövethetőségi vizsgálatainak eredményeit a hiányosságok és a lehetséges korrekciós intézkedések azonosítása érdekében; javítsa az ökológiai tanúsítványokra vonatkozó adatok határokon átnyúló hozzáférhetőségét, és írja elő, hogy a harmadik országok ellenőrző szervei online közöljék tanúsítványaik jegyzékét.

Ajánlott megvalósítási határidők: a és b esetébenc esetében A jelentést