Nappali Bár

Mentes találkozó 40.

Tartalom

  mentes találkozó 40

  Hozzászólás a cikkhez Evangélikus–református püspöki találkozó Régóta várt találkozóra került sor szeptember én a dobogókői Manréza Spirituális és Konferenciaközpontban, ahol négy református és három evangélikus püspök egy teljes napon át tanácskozott egymással. Jelen voltak még az egyházak adminisztratív vezetői is: a zsinati tanácsosok és az országos irodák igazgatói.

  mentes találkozó 40

  Szebik Imre, Szabó István és Gáncs Péter Budapestről, Márkus Mihály Tatáról, Ittzés János Győrből érkezett – a ezzel mintegy jelezve, hogy a két protestáns egyház vezetése az ország egészének evangélikusságát és reformátusságát képviselte, jóllehet nem hivatalos és döntéshozó grémiumról volt szó. Az alapos és őszinte információ- és véleménycserére épülő együttlét ugyan nem volt mentes a vitától mentes találkozó 40, mégis testvéri légkörben zajlott.

  mentes találkozó 40

  A két „püspöki kar” találkozóján napirendre került – többek között – a közös működtetésű egyházi szervezetek sorsa, az aktuális teológiai és gyakorlati kérdések jelentős része, a jövő év elején megrendezésre kerülő országos lelkészkonferenciának és a leuenbergi közösség ban Budapesten rendezendő nagy konferenciájának a terve, valamint a tábori lelkészi szolgálat ügye.

  A református zsinati elnök igeolvasásával és az evangélikus elnök-püspök imádságával keretezett alkalom fontos mérföldkövet jelentett egyházaink életében.

  1. Szolnok Megyei Néplap,
  2. Photos 2x, ~18,33 MB A
  3. - на вечеринке исступленные отпила.
  4. Meet inglese
  5. Ismerős a