Ismerkedési útmutató - 436. rész

Komoly találkozó nő metisse

Dunántúli Napló, A hét vége sportműsora Vasárnap Cserletőn MK motocrossverseny Közöljük a verseny rajtlistáját Kézilabda Hiúsági csapatok tornája Az Ifjúsági kosárLabda-csapatoik Ulan a hét végén az ifjúsági ké­zilabda-csapatok is megmérkőz­nek az országos ifjúsági bajnok­ság elődöntőjében a továbbju­tásért. Pécsújhegyen szombaton reggel kezdődnek meg a találko­zók.

A Citroën története - Citroën Magyarország

A fiú csapatoknál a Bp. GrevesNémeth Sán­dorSzékesfehérvár. PannóniaSzénás!

komoly találkozó nő metisse

Ajka, Czetka. A megyei utánpótlás komlói táborában Már lasmin egy hete tartózkod­nak Komlón a megyei utánpótlás tábor lakói. Csupa fiatal, 14—15 éves leány és fiú. A komlói mun­kásszálló társalgójában, tv-termé- ben jól érzik magukat, de legtöb­bet a sportpályákon, a tornater­mekben vannak. Találkozó találkozó találkozik fér 7-kor már talpon van az egész tábor.

A reggeliről elkéső nincs.

Dunántúli Napló, június ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Motil Emil, a tábor vezető­je szigorúan ellenőrzi a napirend pontos betartását. A kiadós reg­geli után — bányász étkezési nor­mát kapnak a fiatalok — fél 9-től lg fél óra pihenő közbe­iktatásával az egyes sportágak szakvezetőinek Irányításával gya­korlati foglalkozáson vesznek részt a tábor lakói. Szakács János testnevelő tanár éppen gimnasztikái gyakorlato­kat végeztetett a színes sport- ruhába öltözött fiúkkal, lányokkal.

komoly találkozó nő metisse

Nagy kedvvel és ambícióval dol­goztak. Heckenberger István test­nevelő tanár két komoly találkozó nő metisse muta­tott: a szigetvári Fetres-lányok. Édesapjuk annak idején Baranyá­ban, Szigetváron honosította meg először a kézilabdát.

Népsport, 1967. május (23. évfolyam, 86-107. szám)

Nos, a Pet- res-lányok hűek maradtak fiata­lon elhunyt édesapjuk kedvenc sportjához. Ok is kézllabdáznak.

komoly találkozó nő metisse

Nyári Piroska különösen nagy igyekezettel végezte a gyakorla­tokat. Meg is dicsérte Szakács János edző.

komoly találkozó nő metisse

Rajthoz áll az ifjúsági Gyimesi Is. A felnőt­teknél 25, az ifjúságiaknál 30 in­dulóra számit a rendező Magyar öttusa Szövetség. Jelenleg Kamarás Lajos vezet 2 ponttal, 1 függőjátszmá­val, de ugyancsak 2 ponttal ren­delkezik Kocsis László is. Egy-két érdekesebb eredmény az első há­rom fordulóból: Kocsis—dr.

Dunántúli Napló, 1966. június (23. évfolyam, 128-153. szám)

Muskáth Irt, Farkas—Békés döntetlen. A délelőtti sport­műsoron fél 10 órai kezdettel a Nagyharsány—Márok megyei női kézilabda-mérkőzés szerepéi, fél 11 órakor újabb kézilabda-mérkő­zést játszanak, ekkor Nagyharsány és Mecseknádasd férficsapatai ta­lálkoznak.

Este tánccal fejeződik be a juniális. Az atlétikai pályán Sági Sán­dor a magasugrást, Cserháti Zol­tán a távolugrást gyakoroltatta. Kónya Jóski tavaly is itt volt a táborban.

komoly találkozó nő metisse

A Postás fiatal verseny­zőjének nevével hamarosan nagy versenyeken Is találkozhatunk majd, dicsérte a nyúlánk, rend­kívül rugalmas fiút Sági Sándor.

Motil Emil, a tábor vezetője elégedetten figyelte a fiatalok mozgását.

  1. Népsport,
  2. Népsport, május ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  3. Férfi keres nőt svájcban

Az MTS igen helyes kezdeményezésére szervezték meg Baranyában is az utánpótlás-tá­bort. A 14—15 éves, jóképességű sportolókkal, egységes nevelési el­veik alapján két héten keresztül foglalkoznak a megye legjobb szakemberei. A jól összeállított központi tematika szerint a tech­nikai képzés mellett nagy komoly találkozó nő metisse fordítanak az atlétikus képzésre, a fizikai képességek fejlesztésére és foglalkoznak a taktikai elemek gyakorlásával is.

Czéh László testnevelő tanár, kosárlabda szakoktató a sportág speciális képesség-felmérő gyakor­latát, a büntetődobást végeztette tanítványaival.