Ismerkedni-HOL? | nlc

Keresek nők 77350.

Friss Ujság, Mindce más rovatban miaun ué hétköznap kor.

Prágai Magyar Hirlap, 1924. október (3. évfolyam, 223-248 / 671-696. szám)

Központi kiadóhivatal s IV. UTCA Fiók-kiadóbivatatok t V. WL Unflrössyjt 3. Bőveb bet Kincséé Ferenc leány kér® kisgazda. Üzlet van.

Prágai Magyar Hirlap, A kassai kereskedelmi ka­mara értesítette az összes kereskedelmi ér­dekképviseleteket, hogy. A munkácsi ke­reskedelmi kör elhatározta, hogy erélyes akciót iudit a Budapest—lembergi vasútvo­nalon megindítandó nemzetközi forgalom ér­dekében. A körnek az a kívánsága, hogy ezen a vonalon naponta legalább egy gyorsvonat­pár bonyolítsa le a Budapest—Lemberg kö­zötti forgalmat, amely óriási fontosságú Ru- szinszkó kereskedőimére nézve. Ezzel egyidejűin azonban egy angol péttzcsoporfc bűnteítöföljélen:tést tett az igaz­gatóság ellen.

Ajánlatokat Hoivuth László. Népszínház utca Dob-utca Tanitványaiip foglulkoztatásáről gondosko­dóul.

Pesti Hírlap, október ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Viéegrádl­­utca 9. Keresek nők 77350 Nagydiófa-utca Bakúcs-atCft 1.

Szőke nő a benzinkúton - rövid a cső :) #Shorts

Kramniér, Akácfa-ütca Orucszkőné, Bérkocsis-otca Modern varroda. Váoi-ut 14C.

a flörtölés függőleges naar angyalok vegán társkereső iroda

TeréÁkörut 1. József-kürtit Jelentke2ée reggel ig. Leiner, Síp­­utca 7.

meet sido és charlotte helyi lány összeköttetés

Dessevtffy-utca ' Klrálv­ntca TamAsné Thökőly-ut Igen csinos, szolid felSiolgálónő, aki már volt. Üllői-ut Magyar-Utca Korirtv VSzé­­aheayl-ataa 6. Baross-utca ll.

luxemburgi ülésen oldalak flört önbecsülés

CUn: Vl. Cim: Újpest. Isvtán-ut 23, Grndwohl. Varga Jőzséf.

Pesti Hírlap, Betöltenek állások, foglalkoztatások férfiak részére Keresk. Steincferd úri és női divatára üzletében.

Király-utca Érdeklődni házmesternél. Tplnay, S?. Váci-utca Iroda: Erzsóbet­körut Telefon: J'. Mária Te­­rézia-tér 6. Óriás utca 4.

a társkereső oldal ismerd meg az új munkatársakat

Stern, Lipőt-körut AMOS jeggyel rendelkező kifutófiut felvészünk. Zichy Jenö-utca Szabolcs-ütea Steuimer, Sasutca JI.

A csoportot azért hoztuk létre, mert hisszük, hogy összefogással és felelős döntésekkel gyorsabban és könnyebben átvészelhetjük ezt a nehéz helyzetet.