RÓMER Flóris -200-Ünnepi Életunk_hu

Egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok, Robert Ludlum. Eric Van Lustbader A BOURNE-FORTÉLY

Bathó Edit, Besenyi Vendel, dr. Jászberény, Kertész Róbert az első megtelepedők Régibb kőkori vadászok és újkőkori élelemtermelők nyomai Jászberény térségében Kertész Róbert Az első megtelepedők 1 A régibb kőkor kutatása az emberiség legkorábbi történetének komplex vizsgála- gyűjtögetésből tartották fenn egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok.

Főként folyóvölgyekben, nagy testű növény- tát foglalja magában. Ez az helyszíni találkozón ilikeyou főként a jégkorszakra pleisztocén esett, ame- evő csordaállatok, például mamutok vagy rénszarvasok szezonális vándorlási útvo- lyet jelentős éghajlat-ingadozások, eljegesedések glaciálisok és felmelegedések nalainak közelében építettek rövid ideig használt, átmeneti szálláshelyeket.

A kárpát-medence azonban a sarkvidéki jégtakaró- nak és a Kárpátok gleccsereinek legnagyobb kiterjedése idején is jégmentes, tehát A jégkorszak lezárulása gyökeres válto- mindvégig megtelepedésre alkalmas maradt. A régészeti adatok szerint hazánkban zásokat hozott, és a környezet átalaku- az első vadászfegyverként meghatározható leletek az őskőkor paleolitikum közép- lása döntően befolyásolta az egyes va- ső szakaszának, a neandervölgyi ember homo neanderthalensis vagy homo sapi- dászcsoportok életmódját.

Az utolsó el- ens neanderthalensis kultúrájának korából származnak.

egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok free website marokkói nő találkozása

Az utolsó interglaciálisban, jegesedést követő felmelegedés hatá- a —75 ezer évvel ezelőtti úgynevezett Bábonyi kultúra a névadó Sajóbábony—Mé- sára a hőmérséklet a maihoz hasonlóvá hésztető lelőhely Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található ősemberének telepei a vált, és Magyarország területének nagy Bükk keleti részén barlangokban és szabad ég alatt egyaránt előkerültek.

A jégkor végi népcsopor- tok utódai válaszút elé kerültek.

egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok találkozó kabil nő komoly ember photo search súlyos nő

Egy ré- A Bábonyi kultúrát megelőző, az alsó paleolitikum idejére tehető vértesszőlősi előem- szük követte a jégtakarótól felszabadult ber homo erectus mintegy ezer évvel előttünk keletkezett táborából előkerült észak-európai területekre átköltöző rén- kisméretű kavicseszközök vadászatra teljesen alkalmatlanok. Ez persze nem azt jelen- szarvascsordákat. Más részük viszont ti, hogy az itteni telep lakói egyáltalán nem használtak vadászfegyvereket, s hogy kizá- helyben maradt, alkalmazkodott az új rólag gyűjtögetők és dögevők lettek volna.

Európa több előembertelepén pl.

egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok társkereső lavaltrie

Torralba környezethez, és a korábbi rénszarvas- — Spanyolország, Lehringen és Schöningen — Németország ugyanis találtak fa lándzsa- mamut- és barlangi medve-vadászokból hegyeket, valamint két méter hosszú, mindkét végükön kihegyezett, a nedves környe- őstulok- bölény- és gímszarvas-vadá- zetben épségben megőrződött falándzsákat, melyek egyértelmű bizonyítékai az aktív szok lettek.

Az akkor még mindig zsák- vadászatnak.

egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok nők ülések marokkóban

Magyarország területén ilyen alkotások eddig még nem anyagát tekintjük át. Az utolsó fejezetben röviden érintjük azt a Közel-Keletről kiindu- kerültek elő. A fejlett vadásztársadalmak anyagi kultúrájában a már korábbról ismert lándzsa mel- lett feltűnik az íj és a hajítódárda is.

A fagyos év tíz ezredekben hazánk területén élő A Jászság a kőkor tekintetében egyedülálló.

Nincs ugyanis még egy ilyen mikrorégiója elődeink kizárólag természeti gazdálkodást folytattak: vadászatból, halászatból és Magyarországnak, ahol a felső paleolit, mezolit és neolit lelőhelyek egyaránt előfordulnak.

A kép, amelynek közepén a Jánoshidához tartozó Meggyesi-erdő található, sokat elárul a mezolit őskörnyezeti viszonyokról. A korszakba sorolható lelőhelyek zöme ugyanis az ártereken, azokon belül pedig az alacsonyabb, árvízmentes partokon, illetőleg ártéri szigeteken lokalizálható Kertész Róbert Az első megtelepedők 1 Az éppen negyed évszázada, ben elkezdett tudományos programunk eredményei alap- hoz köthetők.

Az egyik jellegzetes időhorizont, a 18—16 ezer évvel ezelőtti úgyneve- vetően megváltoztatták a tágabb régió fenti korszakairól korábban kialakított képet. Lehető- zett ságvár—lascaux interstadiális fiatalabb szakaszának gerinces faunáját — kevés vé vált az őskőkor kései szakaszában és a középső kőkorban itt élt vadásznépek természeti kivétellel — csak az epigravetti vadásztanyák konyhahulladékaiból, tehát erősen sze- környezetének, táborhelyeinek, lakóépítményeinek, életmódjának, kulturális-kronológi- lektálva ismerjük.

Feltűnő, hogy több telepről aránylag jelentős mennyiségű rénszar- ai kapcsolatainak körvonalazása, használati tárgyaik meghatározása. A egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok régésze- vasmaradvány került elő.

Ősszel és tavasszal az kalmazható modelleket is felépíthettünk. Munkánkhoz óriási segítséget kaptunk Kerékgyár- egyik zónából átvándorolnak a másikba.

Telepeik feltárásakor ugyanis csupán az időtálló kő- és lenanalitika és az ősnövénytani paleobotanika adatok szerint a Ságvár—Lascaux egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok találja meg a régész, konyhahulladék vadászatból és halászatból szár- interstadiális fiatalabb szakaszának kezdetén a Kárpát-medence centrumá- mazó állatmaradványok társaságában. A fából, bőrből és egyéb szerves anyagokból ké- ban, valamint a környező hegyláncok peremén fennmaradt erdőrefugiumokból, szült tárgyak egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok elenyésztek egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok évezredek alatt, tűzhelyek vagy lakóépítmények reliktumfoltokból — elsősorban a folyók mentén, illetőleg a vízzel terjedve — kiáram- nyomainak megfigyelésére is legfeljebb kivételes szerencsével számíthatunk.

Az északon és nyugaton még tundrával övezett Kárpátok és a Kárpát-medence beerdősült. En- Fontos még annak hangsúlyozása, hogy az Alföld többi részéhez hasonlóan a Jászság zöme nek az alapvetően tajgaerdővel jellemezhető, de mégis mozaikos vegetációnak taj- napjainkban mesterséges kulturtáj, amelyet az ember jórészt átalakított és az intenzív gás sztyepp, sztyeppés tajga, zárt tajga meghatározó összetevője — akárcsak a mai mezőgazdasági műveléssel csaknem teljesen homogenizált.

A természetvédelmi terü- tajgaövezet déli szegélyén — a lucfenyő volt. A rénszarvasok így ezen a vidéken társkereső tánc letek pl. Hajta-mocsár, Zagyva-mente, Tarna-holtág, Pap-erdő, Pusztamizse engednek tén megtalálták fő téli eledelüket, egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok tűlevelű növényzethez is kapcsolódó zuzmót. Ennél mányállatukkal.

Erdősültebb vízfolyások mentén szálltak meg, ideges, amikor flörtöl ezekben a fá- csak az a nehezebb feladat, hogy ezt bemutathatóvá tegyük. Szerencsére több mint ban gazdagabb ún.

A nyár közeled- viszonyokat lásd lentebb. Emellett nagyobb esőzések alkalmával — mint például legutóbb tével aztán összepakoltak elődeink, és a rénszarvasokkal együtt a tundrára költöztek. A jégkorszak végén, a felső paleolitikumban egymást követő Gravetti a névadó rumában, a környezetükből kiemelkedő jégkori maradványokon Jászberény, Jászkisér La Gravette lelőhely Franciaországban, Dordogne megyében található megtelepedé- határa találhatjuk meg.

Ennek a kultúrának a kimutatott telepei egykori folyómedrek, si hullámok a Kárpát-medencében az egyes felmelegedési interstadiális ciklusok- morotvatavak és holtágak partján, illetve azok tágabb térségében vannak.

  1. Hungarian edition © by I.
  2. - и ли, - Николь.
  3. Mozdulj rá! - Rizs, kókusz, mandula, zab vagy szója? – A növényi italok útvesztőjében
  4. Brittany férfiak találkozó
  5. Flört, milyen nyelven
  6. Magyar néprajzi lexikon | Digitális Tankönyvtár
  7. Jó társkereső alkalmazások a kapcsolatokhoz
  8. На октопауки каналу тех, что внутрь он Орел особенное, большой логическим веселились.

Nem véletle- 12 13 Kertész Róbert Az első megtelepedők 1 nül, hiszen a korabeli alföld száraz erdőssztyepp—sztyepp jellegű területein létfontos- ságú volt a vízszerzés lehetősége, ezen kívül a folyók, az állóvizek halbősége, az ártéri előfordulnak azonban a Kárpátok gerincén kívülről származó, távolsági nyersanyagok: és mocsári erdők, az ártéri rétek gazdag állatvilága, változatos egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok is von- kelet-alpi hegyikristály kb.

A Jászság jégkor végi vadásztanyáiról előkerült pattintott kőeszközök: megmunkált pengék felül és nyílhegyek alul Az eredetileg egy zöld folyosóban felfedezett Jászfelsőszentgyörgy—Székes-dűlő, K mamutlelőhely piros körrel jelölve és térsége.

Bedekovich Lőrinc ben készült, georeferált térképéről megállapít- A Jászfelsőszentgyörgy—szúnyogosi lelőhelyet feltáró régész, T. Dobosi Viola kő- ható, hogy a terület vízellátottsága egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok növényzeti borítása a szabályozások előtt jóval kedvezőbb lehetett a jelenleginél a lelőhelynél halványzölddel a régebbi, napjainkra eltűnt folyóágat, míg élénkzölddel az aktív eszközökön, okkerszemcséken és két, 50—60 centiméter átmérőjű tűzhely foltján kí- Zagyva-medreket, illetőleg morotvákat, vízállásokat ábrázolták vül rénszarvas- vadló- valamint hófajdcsontokat, illetőleg az utóbbiak gyűjtögetésből A Jászság északnyugati részén, a Zagyva pleisztocén hordalékkúpjának Epigravetti va- származó tojáshéjtöredékeit egyaránt azonosította.

A csontok radiokarbon vizsgálata dásztáborai az Ős-zagyva mai neve Székes-ér medrének két oldalán különálló csopor- kiderítette, hogy a fenti állatokat elejtő vadászok az utolsó nagy lehűlés végén, 18 ezer tokba rendeződnek. A mint egy ember, hanem egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok korszakba sorolható tele- nyát a szúnyogosi határ homokbuckáján.

Jászberény környékén és megyénkben ez az peken nagy változatosságban találhatók pattintással előállított szerszámok: hegyek, ember megtelepedésének legrégebbi nyoma. Legjelentősebb arányban a személyes kérdések találkozó kollégák Mátra limnikus eredetű kovaféleségeit használ- kes-dűlőben K megtalált gyapjas mamut.

Ennek a Kárpát-medencében a jégkorszak ták fel, ám az egyes közösségek mobilis életmódjának megfelelően a kőiparok nyers- végén kihalt fajnak a szóban forgó példányára egy terasz szélének közelében, közvetlenül a anyag összetétele igen sokféle. Jóval messzebbről, de még a Kárpátokon belüli forrá- szántás által bolygatott legfelső talajszint eltávolítása cm után bukkantunk ben.

Ezt onnan tudjuk, hogy a obszidián kb.

RÓMER Flóris -200-Ünnepi Életunk_hu

Az egykori Ős-zagyva-medernek és morotvának, amelyeket Bedekovich Lőrinc még jelölt a térképén, napjainkra nyomuk veszett. A további képek a lelet régészeti feltárásának folyamatába engednek bepillantást: az első ásónyomoktól egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok, a sötétebb színű szántásnyomban előkerült agyar megtalálásán, majd a maradványok kibontásán át, az előzetes konzerválásig és a dokumentálásig A felsőszentgyörgyi mamutlelőhely K közelében a hordalékkúp felszínét a szél ál- tali eolikus folyamatok eredményekép- senior társkereső teljesen ingyenes — 30 ezer és 18 ezer között — létrejött futóhomokformák egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok mozgalmassá.

Bedekovich Lőrinc Szinte a csodával hatá- Régészeti lelőhely ros, hogy a fosszília az extrém körülmények — intenzív talajművelés, kemizálás — ellenére vi- szonylagos épségben maradt. A szántás mi- att marseille társkereső oldalak csu- pán az agyar roncsoló- Ős-tarna medre dott. Ebben döntő sze- repet játszott, hogy el- földelték, a maradvá- Mamutagyarból készített mamutplasztika a Vogelherd-barlangból nyok így beágyazód- Aurignaci kultúra, Németország légi felvétel Jászberény—Nevada-tanya, Homokbánya lelőhelyről és környezetéről tak a löszbe és konzer- válódtak.

Amennyiben az eltemetést kihagyják, az a csontváz oly mértékű állagrom- lamilyen vadászmágia keretében temethették el a közelben nem sokkal korábban elej- lásával járhatott volna, amelynek következtében kisebb-nagyobb darabokra töredezik tett, majd truluv belépés, végül ide hurcolt mamut farát, koponyáját és mindkét agyarát.

Így levonható az a konzekvencia, hogy következő időszakra, a ennek a Jászság löszvidékeinek füves pusztáin bőséges táplálékhoz jutó, nagytestű csor- jégkor legvégére 13—10 daállatnak a régészeti feltáráson megtalált részeit nem vadásztáborba, vagyis nem fo- A leleteket rejtő Jászberény—Nevada-tanya, Homokbánya lelőhely metszete.

A tábor régé- világosabb barna talajrétegben azonosítottuk ben tett, hiszen vermek a táborhelyeken, vagy azokhoz egészen közel kerültek kialakításra. Aligha tévedtünk, roanne társkereső mindent egybevetve, a lelet összetételét és a lelőkörülmények elemzését követően arra jutottunk, hogy semmiképpen sem profán je- A legfelső talajrétegben bronzkori és Árpád-kori emlékek is napvilágra kerültek, azon- lenségként értelmezhető, hanem az őskőkori emberek hitvilágába enged betekintést.

A kutatók egy része ugyanis azt feltételezte, hogy a jégkor utolsó szakaszában a Kárpát-medence belső területein, s így az Egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok dön sem élt ember.

Véleményem szerint a mamutok kihaltak, a rénszarvasok pedig a klímaváltozás hatására — mint erről korábban szó esett — már valóban északabbra költöztek, de a nevada-tanyai leletek azt bizonyíthatják, hogy egyes csoportok alkalmazkodtak az új körülményekhez, és mégsem néptelenedett el az alföld.

A fenyőerdők visszaszorultak a folyóvölgyekből, és helyüket a tölgy, szil, kőris, nyár és fűz faállománnyal jellemezhető lombos erdők vették át, a néhol még ma is meglévő, a holocén kezdetén kialakult ligeterdők ősei. A vegetáció- változással együtt az állatvilág összetétele ugyancsak módosult.

Mindezek hatásá- ra mintegy 11—10 ezer évvel ezelőtt kialakult az Alföld egészére s kisebb partnervermittlung berlin állások is annyira jellemző mozaikos holocén ökológiai rendszer, amelyhez rendkívül gazdag és szerteágazó táplálékpiramis alkalmazkodott.

A Kárpátokban lehulló csapadékot Feltárt teleprészlet járószinttel, eredeti helyzetben lévő kőeszközökkel és állatcsontokkal Jászberény—Nevada-tanya, Homokbánya lelőhely a síkságra hozó folyók vízben bővelkedő völgyei hosszan elnyúló, erdőkben gazdag egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok tagolták az addig jellemző viszonylag száraz sztyepp, erdős sztyepp Ez a kultúrréteget magába foglaló, világo- jellegű területeket.

Ezt a több időrendi fázisra tagolható kultúrát elsőként a Jászságban valamivel korábbi, az Ős-Tarna üledékéből azonosított mezolit lelőhelyek alapján körvonalazták. Az Epigravetti népességhez szélmozgások hatására jöhetett létre. A fel- hasonlóan felismerték az alföldi vízfolyások mentén lévő zöld folyosók megtelepe- tárás során azt állapíthattuk meg, hogy ezen désre alkalmas feltételeit.

A rendelkezésünkre álló régészeti bizonyítékok szerint a a helyen a kőkori vadászok egymás után több szálláshely megválasztásakor e területek kedvezőbb mozgási és vízhez jutási lehe- alkalommal telepedtek meg. A járószinten a tőségeit, illetve bőséges növény- és állatvilágát igyekeztek kihasználni.

Közösségük nem tekinthető egységes etnikumnak. Hazánkban É-Mo. Komáromban, Barsban és Biharban vethetünk számot töredékeik történeti nyomaival, ahol később a feudalizmus megszilárdulásával úgyszólván nyomtalanul beolvadtak. Ezt a feltevést azonban a tudományos vizsgálatok nem igazolták. Vass Előd kabát: 1.

A Mátrában eredő, majd a környezeténél tunk. A korszak kőiparára jellemző vésők, he- mélyebben fekvő vidéken egyesülő folyók ugyanis mellék- és holtágak labirintu- gyek, vakarók mellett az eszközkészítés mű- sát, sajátos mocsárvilágot hoztak létre. Itt a száraz, meleg nyári hónapokban is dús veletsorának különböző fázisaihoz tarto- vegetáció élt, a vízzel borított részek bővelkedtek halakban és puhatestűekben, zó darabok, köztük olyan magkövek is előke- a ligeterdők, az ártéri legelők pedig növényevő gerincesekben, prémes állatok- rültek, melyekről a leendő szerszám előállítá- ban és vízimadarakban.

A nádas, zsombékos környezetből alig egy-két méterre ki- sához szükséges nyers pengéket leválasztot- emelkedő vízmentes hátak, a folyókanyarok rejtett zugai igen alkalmasak voltak a ták.

Mindez az eszközök helybeni gyártásá- mezolitikum kizárólag vadászatból, halászatból és gyűjtögetésből élő népcsoport- Kőeszközök és magkövek alsó sorban ról tanúskodik. Nevada tanyáról jainak letáborozására. Az erdőket tölgy, szil, fűz és hárs alkotta, a cserjeszintben pedig a mogyoró dominált.

Mivel a nyári félévben kevesebb csapadék hullott, a mocsaras vidéken is csökkent a ta- lajvíz egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok. Ez kedvezett a szezonális nyári vadásztáborok kialakításának. A Jászság mozaikos őskörnyezeti viszonyainak rekonstrukciója a mezolitikumban. Jelölések: 1. Jelentősebb csapadékmennyiségnek és méter között; 3. Jász- berény i és Jászberény ii lelőhelyeken hat, illetőleg négy ilyen középső kőkori tábor- hely került felszínre egymás közelében.

A nagyobb kiterjedésű, 50x40 méteres, több A mezolit lakófoltok kis mérete és a települési rétegek vékonysága arra utal, hogy a te- leletet őrző Jásztelek i-hez hasonló telepek ritkábbak. Az ásatásokon azonosított rületet alacsony lélekszámú közösségek lakták, és a táborhelyeket rövid ideig használ- kultúrréteg átlagosan 10—15 centiméter vastag volt, s a felszín közelében, közvetlenül a ták.

A vándorló vadászok évszakonként változtatták megtelepedési helyüket. A Jásztelek i lelőhelyen végzett ásatások során a vadászközösségek cölöplyukak elhelyez- lakókörülményeire vonatkozó ismereteink is gyarapodtak.

Egy építmény földbe mélyí- kedése, dőlési szöge tett alapjában megőrződött szerkezeti elemek nyomaiból ágasfás, oszlopvázas, aszim- és mérete alapján re- metrikus egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok kunyhót azonosítottunk.

Ez hazánk legkorábbi, teljes egészében re- konstruáltuk. A vázat konstruálható lakóépítménye. A kunyhóalap átlagosan öt méter átmérőjű, s megköze- alkotó 6—17 centimé- lítőleg kör alakú, legmélyebb pontját mintegy fél méterre mélyítették le. Mivel azonban a fal melletti lyukak dő- lési szöge az északi ol- dalon meredekebb 80 fokmint a déli oldalon 60—65 fokvalamint a központi oszlopnak helyet adó lyukat sem A Jásztelek I lelőhelyen feltárt vadászkunyhó alapjának fotója és rajza.

A közel öt és fél méter magas, kúp alakú faszerkezet A kiásott gödör nagyobb részén, annak falához kapcsolódva, eltérő magasságokban a stabilizálást szolgáló átkötésekkel együtt alkotta a belső köpenyt. A hajlék vázát — a téli, egymással összefonódó padkákat alakítottak ki.

egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok nemzetközi nő találkozása

Körben, közvetlenül a fal mentén 11 illetőleg nyári időjáráshoz alkalmazkodva — oszlop- szálfa- és kéregborítással láthatták el, ferde, befelé dőlő cölöplyukat vájtak ki. A bejárat, amely az egykori felszín magasságá- vagy náddal, esetleg bőrrel fedhették, ahogy a jászberényi Jász Múzeum állandó kiállításán ból lejtősen ereszkedett a hajlék járószintjéig, a délnyugati oldalon volt. Középen, kis- bemutatott maketten is látható. A kunyhóalap teljes alapterülete a bejárati résszel együtt sé lemélyítve, egy alig több mint fél méter átmérőjű, vastagon átégett tűzhelynyomot, 19 négyzetméter, a lakható hasznos tér azonban csak mintegy 14,5 négyzetméter lehetett — a tűz magja körül hamus foltot találtunk.

A tűzhely közelében került elő egy csaknem tehát egy öt-hét tagú család, ha szűkösen is, de elfért benne. Megfigyeléseink szerint Jász- függőleges, vaskosabb, mélyebbre ásott oszlop helye.

Robert Ludlum. Eric Van Lustbader A BOURNE-FORTÉLY

A bejárattal szembeni fal tövében élelemtároló gödör volt, ahonnan nagytestű növény- Néhány gondosan megmunkált csonthegytöredéket leszámítva a telepeken csaknem kizá- evők csontjai, valamint egy állkapocstöredék mellett átfúrt kagylóhéj került elő. A változatos eszközkészlethez eltérő funkciójú szerszámok, az íjas vadászatnál használt nyílhegyek mellett vakarók, vésők, fúrók és kü- A járószinten több helyen kisebb átmérőjű, alig lemélyített karólyukakat, valamint egy vi- lönböző retusált pengék, szilánkok tartoztak.

egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok keres algériai férfit

Az eszközöket ugyanúgy pattintással állítot- szonylag nagyobb, lapos mélyedés nyomát figyelhettük meg. A karólyukak egy része a be- ták elő, mint a megelőző korszakban. A pengéből vagy szilánkból további megmunkálással, járat felépítményével hozható összefüggésbe, más részük pedig valamilyen fekvő vagy tá- retusálással kialakított szerszámok mérete és típusa — számos esetben elkészítésük tech- roló alkalmatosság tartozékaként értelmezhető. A felszíni leletkoncentrálódások alapján ezen a vadásztanyán a feltárton kívül még további 3—4 vadászkunyhó valószínűsíthető.

Azt azonban nem tudjuk megmondani, hogy egy kisebb vadászközösség tért-e vissza erre a helyre több alkalommal, vagy pedig egy nagyobb népesség egyszeri megtelepedéséről van szó.

Mikrolitok: balra geometrikus formák, jobbra nyílhegyek A gyakran mindössze két centiméteres vagy még ennél is rövidebb eszközök, az úgynevezett winx társkereső például a mezolit A mezolitikumra jellemző pengedarabolás: leletegyüttesek jellegzetes csoportjába az ún. Egy részüket nyílhegyként re- konstruálhattuk, más részüket pedig valószínűleg nem önállóan használták, hanem betétként több darabot erősítettek egymás mellé csont- vagy agancsfoglalatban.

A mikrolitok legfontosabb képviselői különféle geometrikus formákat mutatnak. A félhold, háromszög és trapéz alakú darabok a mezolitikum egymást követő időren- di fázisainak jellemzői. A egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok, retus nélküli pengék, megmunkálatlan szilánkok, a gyártási hulladék, vala- egyedülálló nők tönkölybúza szilánkok a magkövek és nyersanyagrögök arról tanúskodnak, hogy a vadászok ebben a kor- szakban is helyben készítették el szerszámaikat.