Postai küldemények átvétele

Tudom postán

Tartalom

  Postai szolgáltatások bemutatása Tudom postán szolgáltatások bemutatása A postai szolgáltatásokról szóló Postai küldeménynek minősül az a legfeljebb 40 kg tömegű küldemény, mely a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma a törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt. A hatályban lévő magyar szabályozás értelmében a postai szolgáltatások az alábbiak szerint különböztethetőek meg: Egyetemes postai szolgáltatások Az egyetemes postai szolgáltatásnak az alábbi postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások minősülnek: a a kettő kilogrammot meg nem haladó tömegű belföldi vagy nemzetközi viszonylatú nem könyvelt postai küldemények; b a húsz kilogrammot meg nem haladó tömegű, belföldi vagy nemzetközi viszonylatú postacsomagok; c a vakok írását tartalmazó, belföldi vagy nemzetközi viszonylatú küldemények; d a hivatalos iratok. Az egyetemes tudom postán szolgáltatás keretében a szolgáltatónak biztosítania kell az ajánlott, a tértivevény, illetve értéknyilvánítás-szolgáltatás igénybevételét.

  Postai küldemények átvétele Postán maradóként vagy PostaPonti címzéssel feladott küldemények átvétele Amennyiben az Ön részére postán maradóként megjelölt vagy PostaPonti címzéssel feladott küldeményt címeztek, az alábbiak szerint van lehetősége az átvételre a postai szolgáltatóhelyeken: Nem könyvelt küldemény esetén Személyazonosság igazolása nélkül az érte jelentkező átveheti.

  Könyvelt küldemény esetén A személyazonosságot az átvevőnek igazolnia kell.

  keresés nő 69400 randivonal budapest

  Ha a küldemény átvételére a címzetten kívüli más jogosult átvevő jelentkezik, köteles magával hozni személyazonosság igazolására alkalmas okmányát, valamint meghatalmazott átvevő esetén a meghatalmazási dokumentumot. Átvétele esetén, amennyiben nem a címzett részére történik tudom postán átadás Az tudom postán jogcímét és az aláírást az átvételre jogosult saját kezűleg kell, hogy feltüntesse az okiraton.

  bal társkereső társkereső lomé togo

  Szükséges adatok Személyazonosság igazolására alkalmas okmány elnevezése, betűjele, száma. Az átvétel jogcíme.

  X Egy egy darabból álló küldemény maximális súlya 80 kg lehet. Egy küldemény több terméket is tartalmazhat, ebben az esetben minden megkezdett 80 kg után ismétlődik a szállítási díj. Egy küldemény összeadott szélessége, hosszúsága, magassága maximum cm lehet.

  Tértivevény többletszolgáltatással feladott könyvelt küldemény és hivatalos irat átvételekor Ha a címzett helyett egyéb átvételre jogosult személy veszi át a tudom postán, abban az esetben fel kell tüntetni a tértivevényen: a hozzátartozói jogcímet, az átvevő olvasható nevét. Amennyiben a fentiek nem történnek meg a címzett, vagy a jogosult helyettes átvevő által, úgy azt postai munkatársunk a tértivevényen pótlólagosan jelöli, illetve feljegyzi.

  silvester egyetlen párt dortmund vertaal flörtöl spaans

  Amennyiben a postán maradóként címzett küldemény átvétele akadályba ütközik, a Posta a címiraton feltüntetett elérhetőségek egyikén egyeztet az átvételi mód változtatásának lehetőségéről a címzettel. Meddig vehető át a postán maradóként címzett küldemény?

  Belföldi küldemény esetén A postai szolgáltatóhelyre érkezés napját követő naptól számított maximum 10 munkanapig.

  Tudom postán feladó meghatározása szerint 5 vagy 10 munkanapos őrzési idő választható. Külföldről Magyarországra érkező nemzetközi küldemények esetén A postai szolgáltatóhelyre érkezés napját követő naptól számított 15 munkanapig.

  nő találkozott gyorsan kielégítse a férfi, aki megfelel nekem

  Kapcsolódó tájékoztatók.