„Honnan tudod, hogy egy fiú kedvel? Beszélgetni is akar veled, miután kielégítetted”

Tudd kérve fiúk

Sereg András Mindig is sokakat foglalkoztatott, hogy kik voltak a regény hőseinek modelljei. Tudd kérve fiúk évvel ezelőtt, márciusában egy 74 éves papucskészítő pert indított Hollós Korvin Lajos ellen, mert az író glosszájában kétségbe vonta, hogy Molnár Ferenc róla mintázta Nemecsek Ernőt.

A per iránt akkora volt az érdeklődés, hogy csak belépőjeggyel lehetett bejutni a tárgyalóterembe. Az Esti Hírlap Egy hónappal később, az Élet és Irodalom Hollós Korvin szerint a 74 éves papucskészítő jogtalanul állítja magáról, hogy Molnár világhírű regényében Nemecsek alakját róla mintázta.

Az író azt is megjegyezte, hogy a valótlan beállítással Jezsek komoly anyagi előnyt szerzett, egyebek között lakáshoz is jutott. Az Azok a szerencsések, akik bejutottak a tárgyalóba, nem bánták meg. Kis híján azonban majdnem lemaradtak mindenről, mert Jezsek-Józsika tudd kérve fiúk zárt tárgyalás elrendelését kérte. Nagy derültség közepette azzal indokolta kérését, hogy a nyilvánosság lelki sérüléseket okozna az ifjúságnak, amely szereti a regényben tudd kérve fiúk már meghalt Nemecseket.

Törő Károly tanácselnök elutasította az indítványt. Először Jezsek-Józsika jogi képviselője terjesztette be bizonyítékait annak igazolására, hogy védence valóban a regényalak modellje.

tudd kérve fiúk hogyan ismerkedjek nőkkel

Mint mondta, az irodalomtörténet szempontjából ő sem tartja közömbösnek, hogy visszaél-e valaki tudd kérve fiúk regényalak eredetijének kisajátításával. Átadott egy igazolást arról is, hogy egyedülálló nők felső havel apja szabómester volt, továbbá egy oldalas kéziratot Ami kimaradt a Pál utcai fiúkból címmel.

Jezsek-Józsika elmondta, hogy ő hordta fel Molnárék lakására azokat a munkákat, amelyeket az apja készített a családnak.

A JÓ FIÚK – Mi lesz a jófiúkkal? Ezek szerint akkor férfiként érdemes rossznak lenni? - 40plusz

Molnár Ferenc ekkor faggatta őt a grundról, ahol ő a regénybeli Boka csapatának egyik tagjaként is játszott. Elnök: Hányan voltak a Pál utcai fiúk? Jezsek-Józsika: Huszonhatan, csak Molnár nem írt mindegyikükről. Egy iskolába jártam vagy egy házban laktam Cselével, Bokával, Richterrel, Barabással, Kolnayval és a többiekkel. Elnök: Hogyan alakították a gittegyletet? Jezsek-Józsika: Apám és Boka apja is szakegyleti tagok voltak, és Boka javasolta, hogy alakítsunk mi is valami egyletet.

Elnök: Megtörtént önnel a regénybeli eset?

Bejegyzés navigáció

Jezsek-Józsika: Igen, a vörösingesek belenyomtak a Füvészkertben a vízbe, és én tüdőgyulladást kaptam. Boka szaladt át a szomszédba, Molnárék lakására, és az író apjától, aki orvos volt, hőmérőt kért. Elnök: Miért halt meg a regényben Nemecsek? Jezsek-Józsika: Én is kérdeztem Molnár Ferenctől, és ő azt mondta, ez úgy frappáns, különben is, a valóságban legalább hosszú életem lesz.

Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Kedves ifjú barátaim! Tudom, megpezsdült bennetek a vér, míg ezt a gyönyörü költeményt végigolvastátok. Hát még ha azok közt lettetek volna, akik magától Petőfitől hallották.

Elnök: Mikor és miért nevezte el önt Nemecseknek? Jezsek-Józsika: Mikor először bemutatkoztam, kijelentette, hogy a Jezsek név nagyon idegen hangzású, legyek inkább Nemecsek. Ez ben történt. Elnök: De hiszen akkor Molnár még meg sem írta a regényt!

Jezsek-Józsika: Igen, de a név már rajtam ragadt. Elnök: A regénybeli hősök iskolatársai, pajtásai voltak, bizonyára meg tudja mondani eredeti polgári nevüket.

Account Options

Jezsek-Józsika: Hát Richter, az Péter Frigyes volt. Barabás az életben is Barabás volt.

A többire nem emlékszem. Elnök: Mikor készítették ezt a gumibélyegzőt? Jezsek-Józsika: Nem emlékszem rá. Elsőnek Molnár Erzsébetet, Molnár Ferenc 82 esztendős húgát hallgatták meg.

Az asszony elmondta, hogy még jól emlékszik ifjúságára, emlékeiben frissen él a grund, amelyen bátyja is nagyon sokat játszott. Tudom, hogy testvérem a kisgimnazista élményei alapján írta meg a regényét.

tudd kérve fiúk ismerd albán

Jezsek-Józsikát ben láttam először. A lakásomon csöngetett, s bár én senkinek sem nyitok ajtót, kénytelen voltam kinyitni, mert azt mondta, hogy »itt a rendőrség«.

Amikor bejött, úgy mutatkozott be, hogy ő a Nemecsek. Én már tudtam, hogy ez is csak szélhámos lehet, mert ben már volt egy Nemecsek nálam, ezt megírtam a bátyámnak Amerikába, aki a titkárnője útján azt üzente, hogy dobjam ki. Molnár Erzsébet tanúvallomása szerint bátyja három évig Genfben tanult, és ből van is egy tudd kérve fiúk, amit onnan küldött.

Ezzel is megcáfolta Jezsek-Józsikának azt az állítását, hogy ő ben vasalt ruhákat, javított öltönyöket vitt volna fel Molnár lakására. Jezsek-Józsika egyik legfőbb bizonyítéka az a fényképfelvétel volt, amely decemberében Az Est című tudd kérve fiúk jelent meg.

A képaláírás szerint a fotó azokat a férfiakat ábrázolta, akikről Molnár A Pál utcai fiúk hőseit mintázta. A fotóriporter azt a pillanatot örökítette meg, amikor Darvas Lili színésznőnek, Molnár Ferenc feleségének a Delila századik előadása alkalmából babérkoszorút nyújtanak át a Pál utcai fiúk — köztük Jezsek-Józsika is.

Azonban a képaláírás hitelességét kétségbe vonta a tárgyalás tudd kérve fiúk tanúja, Bródy András hírlapíró, Bródy Sándor író fia, aki meghallgatásakor elmondta, hogy Molnár és édesapja jó barátok voltak, és ő kisfiú volt még, amikor Molnár Ferenc egy évig náluk lakott.

Honnan tudod, hogy a srác szerelmes beléd?

Sokat mesélt gyerekkori élményeiről, később elmondta A Pál utcai fiúkkal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen saját magáról mintázta Bokát, Nemecsek pedig valóban élt, s valami hasonló neve volt. Molnár egyébként mindig Nemecseknek szólította azt a fiatalembert.

A bíróság meghallgatta Jezsek-Józsika első feleségét, Jezsek Ferencnét is, aki közölte, hogy 34 évig éltek együtt, de férje egyszer sem említette, hogy ő lenne A Pál utcai fiúk Nemecsekje.

Nem látta a gittegyleti bélyegzőt, mint ahogy a regény sem volt meg a lakásban, és az asszony állítása szerint volt férje A Pál utcai fiúkat csak négy évvel ezelőtt olvasta.

tudd kérve fiúk az emberek megismerjék borken

Elnök: Szavahihető embernek ismerte meg a férjét? Jezsek Ferencné: Harmincnégy évig éltem vele! Minden századik tudd kérve fiúk volt igaz. A Gogol utca — Visegrádi utca sarkán kialakított grund.

Elmondása szerint az író panaszkodott, hogy a Franklin-Társulat potom pénzért, ezer koronáért örök áron vásárolta meg A Pál utcai fiúk kiadási jogát. Egy alkalommal valaki megkérdezte tőle: hol is van a Pál utca? Az író erre azt válaszolta: Még ezt sem tudod?

Egyébként nem is ott volt a grund, hanem a József krt. Molnár azt is elárulta, azért adta regényének A Pál utcai fiúk címet, tudd kérve fiúk emléket akart állítani Kálnoky Izidor humoristának, aki a Pál utca 6.

Molnár nem is egyszer említette Fodor Oszkárnak, hogy a regényt személyes gyerekkori élményei alapján írta. A bíróság meghallgatta Molnár Ferenc leányát, özv. Sárközi Györgynét, született Molnár Máriát, aki szerint apja a regényben saját gyermekkori élményén kívül valószínűleg élő alakok modelljeit is felhasználta. Jezsek-Józsika Ferencet csak néhány éve ismerte meg. Egyik este tíz óra után állított be hozzá azzal, hogy rendőrtiszt, ne ijedjen meg tőle, csak néhány kérdést akar feltenni, majd ezek után drámai egyszerűséggel kijelentette, hogy ő Nemecsek.

Arra kérte, hogy fogjanak össze Molnár Ferenc emlékének ápolására. Az volt az érzésem, hogy ez az ember hamis úton jár, svihák, és meg is mondtam neki, hogy én nem fogok össze vele.

Később, amikor olvastam a hirdetést, hogy az Úttörő Áruházban Nemecsek dedikál, írásban is tiltakoztam ez ellen. A tárgyaláson meghallgattak több általános iskolást tudd kérve fiúk. Ők a bíróság előtt megerősítették, hogy Jezsek-Józsika Ferenc három forintot kért egy-egy autogramért.

A szembesítések során Jezsek-Józsika kereken letagadta a kisgyerekek egyöntetű állítását. A bíróság Az indoklás szerint Jezsek-Józsika a per folyamán nem tudta bizonyítani, hogy bármilyen vonatkozásban is élményül szolgálhatott volna a regény szerzőjének, viszont bebizonyosodott, hogy nyilvános szereplésével, a sajtó és a rádió igénybevételével önmagát népszerűsítette, és ennek anyagi haszonszerzés volt a célja.

A többi között lakást utaltatott ki magának, és anyagi követeléssel lépett fel, amiért könyveket dedikált az Úttörő Áruházban. Mindezek figyelembevételével a bíróság elutasította a keresetet, és kötelezte a felperest a perköltségek megfizetésére. Tabi László humorista a Ludas Matyi című szatirikus hetilapban így kommentálta az ítéletet: A per kimenetele egyébként számomra egyetlen percig sem tudd kérve fiúk kétséges. Mindjárt tudtam, hogy szegény néhai Nemecsek és a jelenlegi papucskészítő nem lehet azonos.

Az igazi Nemecsek egészen más jellem volt. Az igazi Nemecsek szótlanul tűrte, hogy megfürdessék. Eszébe sem jutott, hogy pert indít a Pásztor fivérek ellen.

Fiúk, srácok, legények, nőjetek fel és legyetek férfiak!

Tudta, hogy a pert esetleg megnyerheti, de a halhatatlanságot bizonyosan elveszíti. Ennyivel volt bölcsebb a fiatal Nemecsek az öreg papucskészítőnél.

tudd kérve fiúk egyedülálló férfiak svájc

A jogász nevelőapja az a Weisz volt, aki a regénybeli gittegyletet alapította. Molnár a regényben nem adott keresztnevet Weisznek, noha nem kevesebbszer mint szer írta le a nevét.

RÁKOSI VIKTOR: HŐS FIÚK

Nos, Weiszt eredetileg Mihálynak hívták, és végén vagy elején ott volt azon az irodalmi esten, ahol az író mesélt a regény születéséről és a névválasztásokról is. Ekkor elárulta, hogy Boka János eredeti modellje az ben született Bóka Zoltán volt, aki ben a Lónyay utcai Református Főgimnáziumban érettségizett. Bóka aztán fényes jogi pályát futott be: ben törvényszéki joggyakornok, ben törvényszéki jegyző, majd törvényszéki bíró lett.

Molnár gyerekfejjel arra járva láthatta a Rákos utcai cégtáblán a Nemeczek nevet.

tudd kérve fiúk online dating pro contra

Az igazi Nemecseket, akit vélhetően másként hívtak, ben az író vitte magával az Astra filmgyárba, ahol a regény első, még némafilm változatát forgatták. Molnár úgy mutatta be a férfit a főhőst alakító Hatvani Jancsika gyerekszínésznek, mint a nagy, igazi Nemecseket. Epilógus Szélhámosság ide, szélhámosság oda, Jezsek-Józsika Ferencnek, a harmadosztályú Nemecsek-imitátornak mégiscsak köszönettel tartozunk, hiszen per hiányában nincsenek tanúvallomások, amelyek nélkül sokkal szegényebb lenne a magyar irodalomtörténet.

Borítókép: Anthony Kemp brit gyerekszereplő Nemecsek Ernő szerepében az első magyar—amerikai koprodukciós film, A Pál utcai fiúk forgatásán ban.