Tunézia az első arab ország, ahol elismerték egy azonos nemű pár házasságát

Törekszik arab házas férfi

Ezért a lányokat már éves korukban eljegyezték.

„Sokféleképpen lehet muszlimnak lenni”

Eljegyzés romantikus elemekkel A leánykérés, az eljegyzés a menyegzői lakoma vidékenként más és más formát öltött. Amikor egy fiatalember kiszemelte jövendőbelijét, apját elküldte a lány apjához, hogy előzetes megállapodást kössenek. A kérő ígéretet tett a lány apjának egy meghatározott összegű jegyajándék kifizetésére, melynek nagysága az ifjú ara társadalmi rangjától, származásától, szépségétől és életkorától függött.

törekszik arab házas férfi

Ez lehetett három vagy négy aranypénz. A hozomány mahr a feleségjelölt saját tulajdonát képezte a későbbiek során, amit válás esetén is megtarthatott.

A saría értelmében ugyanis nincs automatikus vagyonközösség a házasságban. A mahr eredetileg olyan kompenzáció volt, melyet a vőlegény a menyasszony családjának fizetett, kárpótlásként azért, hogy hosszú évek szülői gondoskodása után a leányt kiemelte a családi környezetéből és saját házába vitte. Előfordult, hogy a szülők két fiatal házasulandó szándéka esetén azok horoszkópját vetették egybe, és ha a jelek kedvezőnek bizonyultak, közös erővel megtették a szükséges előkészületeket.

Mivel ezeknek a dolgoknak nagy szerepet tulajdonítottak, leggyakrabban az asztrológus által meghatározott napon tartották meg a kézfogót.

Ám nemcsak a csillagok kedvező előjeleit figyelték, hanem az ifjú muszlima vallásossága és tisztasága is nagyban befolyásolta a házasságra törekvő arab férfit, amikor párt választott magának.

A Korán ugyanis a hívő arab férfival vagy nővel létesített kapcsolatot támogatja.

törekszik arab házas férfi

Egy hívő rabszolganő bizony jobb egy pogány asszonynál - még akkor is, ha ez tetszik nektek. És ne adjátok feleségül [hívő asszonyokat] pogányokhoz, amíg nem lesznek hívők! Egy hívő rabszolga bizony jobb egy pogány férfinál, még akkor is, ha ez tetszene nektek. Ezek [a pogányok] a Pokol tüzéhez hívnak, Allah azonban - ha úgy tetszik neki - a Paradicsomba és a megbocsátáshoz hív.

  • Bővebben: Dzsáhilijja és Mohamed próféta Mohamed próféta születése.
  • Találkozz új emberekkel neuss
  • Az iszlám egyszerűen határozza meg a család fogalmát: olyan szociális csoport, amelynek tagjai vér szerint vagy házasság révén összetartoznak.

És megmagyarázza ő a verseit az embereknek. A perzsa hagyomány szerint, az ifjú perzsa lányok ibolyacsokrot adtak ajándékba annak a férfinak, törekszik arab házas férfi tetszett nekik. Abban az esetben, ha a férfi elfogadta, beleegyezését adta a frigybe. Ez esetben a legény szülei arany- vagy ezüstgyűrűt küldtek a menyasszony jelöltnek, melyet az ifjú hölgy a jobb kezén viselt.

Eljegyzés és házasság

Ezután a lány szülei ajándékozták törekszik arab házas férfi a vőlegény jelöltet és annak szüleit többnyire jóízű cukorkával, majd ezt követően flörtölés férfi ing ár a fiatalok eljegyzését. Egy év és két hónap elteltével a leány apja megbízott két jó ítélőképességű muszlim férfit, hogy keressék fel a vőlegényt és tudakolják meg tőle, hogy továbbra is szándékában áll-e feleségül venni a kiválasztott leányt.

Ha mind a két megbízott kérdésére igennel felelt, és ha a menyasszony is egyet értett a házassággal kapcsolatban, megtartották az esküvőt. Kelet-Iránban a fentiekhez hasonlóan zajlott a leánykérés. Ha egy fiatalember házasulni akart, és akadt a közelében egy olyan lány, aki tetszett neki, az apja három rokon társaságában felkereste a leány apját.

A muszlim család szentsége

Nem tértek rögtön a tárgyra, hanem hagyták, hogy a ház ura kérdezze meg tőlük, mi célból jöttek. Miután elmondták látogatásuk eredeti okát, az apósjelölt gondolkodási időt kért tőlük, s a válasz függvényében dőlt el, hogy lesz-e esküvő vagy sem. Út a házasságig Az arab országokban ezzel törekszik arab házas férfi az asszonyok játszották a közvetítő szerepét.

Ők vették szemügyre a hammám épületében fürdőző és magát szépítő fiatal lányokat.

A leendő anyós meny-jelöltje testét, annak női hozzátartozói jelenlétében szivaccsal és kefével tisztogatta meg, így mérve fel hogy nincs-e a kiszemelt lánynak valamilyen nem kívánatos testi hibája. A fiú édesanyja a vizsgálódás közben megismerkedett a rokonokkal, s igyekezett minél több információt gyűjteni a leányról és családjáról. Az eljegyzés és a házassági szertartás közötti időszakban az ifjú rendszeresen látogatta félig lefátyolozott menyasszonyát.

Ez idő alatt mindkét fél részéről megtették a szükséges előkészületeket. A menyasszony családja előkészítette a lány kelengyéjét: szőnyegeket, ruha- és ágyneműt valamint a háztartási eszközöket. Az ifjú vőlegény szülei pedig fontolóra vették, hogy milyen bútorokra és egyéb kellékekre lesz szükség a fiatalok közös háztartásában.

Arab feleségek klubbja.

Az iszlám mindkét fél számára biztosít gondolkodási időt. Ez azért lényeges, mert a házasságtól való visszalépés bárki számára megengedett, és senki sem kényszeríthető bele erőszakkal.

törekszik arab házas férfi

A leányt például apja semmilyen eszközzel sem kényszerítheti arra, hogy az saját akarata ellenére házasságra lépjen. Mohamed próféta is ellenzi az ilyen házasságot.

Tunézia az első arab ország, ahol elismerték egy azonos nemű pár házasságát

A tiltott dolog pedig nem válhat helyessé vagy érvényessé. A helyesebb vallásjogi vélemény szerint tehát érvénytelen az apa által kierőszakolt házasságkötés. A vőlegénynek is joga van ahhoz, hogy megszakítsa kapcsolatát lelendő feleségével, ha annak a házasság előtt folt esett a becsületén, vagy ha a nő szépsége mégsem nyerte el a tetszését.

törekszik arab házas férfi

Éppen ezen félreértés elkerülése végett a vőlegényjelöltnek érdemes jobban megnéznie választottját, vagy ha ez nem áll módjában küldjön el hozzá egy megbízható asszonyt, aki beszámol róla. Tilos a férfinak olyan nőt megkérnie, akit egy hittestvére már feleségül kért, mindaddig, amíg az engedélyt nem ad erre, vagy el nem hagyja menyasszonyát. Ám keresd a vallásos nőt, mert akkor kerülsz az áldottak, a szerencsések közé.

törekszik arab házas férfi

Ha szegények, Allah gazdaggá teszi őket könyörületessége révén. Allah mindenkiről gondoskodik, és mindent tud. Az esküvői szokások helyenként, időszakonként, vagyoni helyzettől függően nagy mértékben változtak.

  • Képzeljétek, a sertésinfluenza miatt megszorításokat vezetnek be az idei mekkai zarándoklaton!!
  • Ingyenes brit társkereső
  • Szerző: Wéber Dóra Egy ideje különösen foglalkoztat, milyen utat jár be, aki felnőttként és tudatosan vesz fel egy vallást, ami ráadásul nem is az adott kulturális közeg domináns vallása.

Gyakorta a szertartást valamilyen ünnepnapokon tartották.