Megtalálták a malária eredetét

Találkozás a kameruni nő

Női Világimanap Csillaghegyen

Találkozás a kameruni nő, újságírói egyetemi oklevelet, valamint teológiai doktori fokozatot szerzett a kolozsvári Babe§-Bolyai Tudományegyetemen. Négyéves ausztriai egyetemi pasztorációs tevékenység után hat hónapot töltött Kamerunban. Jelenleg Marosvásárhelyen él. Bepillantás a foglyok világába Idős baszk nővértársam a kórházban önkénteskedik, és nincs olyan alkalom, amikor hazatérve ne mesélne valamilyen megdöbbentő vagy megható történetet. Folyosónk ablakából látszik a szürke-fekete börtönépület, így az emlékeztető is adott.

Már az is igencsak meglep, hogy a börtönben is vannak önkéntes katekéták, akik maguk is foglyok.

Egyébként Kamerunban gyakori a felnőttkeresztség, erre a plébániákon is jószerével önkéntes, különös képzettség nélküli katekéták készítik elő a jelentkezőket. Előbbiek egymással rendszeresen találkoznak, utóbbiak egy-egy pap vagy szerzetes vezetésével. Ezek az együttlétek jelentik tovább képzésük találkozás a kameruni nő, egyben alkalmat adnak tapasztalatcserére, a hittel, kereszténységgel, élettel kapcsolatos kérdéseik megvitatására.

Egy ilyen csoportot vezet nővértársam a fogházban. Így tudom meg például azt is, hogy olyan is van köztük, aki a vád óta már hetedik vizsgálati fogsági évét tölti, ám egyetlen perére sem került még sor, hiszen oda is valamilyen szintű közbelépésre, befolyásra lenne szükség.

Megtalálták a malária eredetét

Másikuk ugyan már három éve letöltötte büntetését, de mivel hasonló okokból még mindig nem készült el a kibocsátója, továbbra is bent van. Meglepő találkozás Enni mindenki azt eszi, amit hozzátartozói hoznak neki, vagy amit a falakon belül másoktól meg tud vásárolni, illetve akinek végképp semmije nincs, egy marék főtt kukoricát kaphat egy napra.

Bepillantás a helyi hagyományokba Karácsony nyolcadában meglátogatjuk szabadnapukon a novíciáinkat, akik harmincnapos lelkigyakorlatukat egy közeli trappista női kolostor vendégházában végzik. A nővéreket már ismerjük hírből és lekvárjaikról, amelyeket saját termesztésű gyümölcsből készítenek.

Ennél közelebbről pedig klauzúrájuk miatt amúgy sem igazán láthatjuk őket. Érdekes azonban az út is odáig: látni a falvakat, a földeken és utakon zajló életet, valamint a kolostor hatalmas földjének növényeit, terméseit, tamtamon improvizálni a falucska végében a német gyarmatosítás idején épült katedrális méretű templomban. A nővérek vendégháza egyszerű, de meglepően szép. Igaz, a környék állatai éjszakánként megzavarják a lelkigyakorlatozók nyugalmát, de Yaonde után szinte felfoghatatlan, hogy valahol csend van, hogy egyáltalán létezik a csend.

Keresés a Katholikos oldalain

Elmeséli: két és fél évtizeddel ezelőtt Bukarestben végezte közgazdasági tanulmányait, azóta kétszer is visszalátogatott országunkba, mert második hazájának tekinti. Találkozás a kameruni nő, hogy tengerparti otthonába szóló meghívásának nem tehetek eleget. A csupán három teremből álló kiállításon nagyon mély benyomásokkal gazdagodom: az ott dolgozó fiatal, kedves és dokumentált lány szívesen mesél a helyi hagyományokról egy-egy szobor, törzsfőnöki szék vagy nyugvóhely kapcsán: általa bepillantást nyerünk találkozás a kameruni nő hagyomány igen szigorú hierarchiájába, szokásrendszerébe, és egyre inkább örülök, hogy nem keveredtem akaratom ellenére valami szabályellenességbe, illetve nem kerültem a tradíció uralma alá hiszen, mint kiderül, a főváros bizonyos részei még mindig hagyományosan is szerveződnek.

E látogatás után még az ingyenes társkereső angliában érdeklődéssel emlékezem a több mint ötven éven át Afrikában élt és ott-tartózkodásom alatt elhunyt francia jezsuita, Eric de Rosny tollából olvasottakra és a tőle, róla hallottakra: a hagyományos gyógyítási szertartások titkaiba való senior társkereső teljesen ingyenes lépéseire, azzal kapcsolatos tapasztalataira, megfigyeléseire.

Rosny élete nagy részét a hagyományos közép-afrikai hitvilág és gyógyítási praktikák meg a kereszténység, ezen belül is a Szent Ignác-i lelkiség határmezsgyéjén töltötte: otthonra találva mindkét világban építette a hidakat a kultúrák, hitvilágok és gyógymódok között. Kereszténység és társadalmi felelősség Yaoundé számos katolikus temploma vasárnaponként minden szentmisén zsúfolásig telve, de a körülbelül nyolcszáz férőhelyes katedrálisa a hétköznapi déli misén is megtelik.

A liturgia - természetesen közösségtől és celebráló paptól függően - olykor nagyon eleven zenés-táncos, máskor Európa-utánzó, legtöbbször azonban a kettő keveréke.

Számomra meglepő az adományok körmenetének sokfélesége, amikor a hívek tánclépésben nemcsak a pénzüket viszik az oltár elé, hanem ha családi eseményről van szó gyermek bemutatása a templomban - amely szokást feltételezem, hogy az Ószövetségből vettek át - hálaadás házassági évforduló kapcsán stb. Hasonló felvonulásoknak - akár egy szentmise keretében többnek is - nagy ünnepekkor, illetve püspöklátogatáskor vagy Veni Sanctén, Te Deumon is tanúúa lehettem, amikor a plébánia csoportjai, illetve az egyetemi misén az egyes évfolyamok hozták adományaikat.

Ilyenkor érdekes érzések, gondolatok és kérdések kavarogtak bennem: vajon ki számára milyen meggondolások, vallási meggyőződések, szokások húzódnak meg e bőkezű adakozás alanyaként vagy fogadójaként? Hogyan teremti elő a hívek szegénységben élő többsége adományát?

catchphrase helyszíni találkozó

Mit mondana, tenne egy-egy esetben Jézus? Yaounde egyik átlagos negyedében lévő otthonunkból a plébániatemplomhoz vezető tízperces gyalogutam során három neoprotestáns imaház mellett megyek el, a környéken azonban ennél sokkal több található.

szenegál találkozó helyén

Egyes új egyházak Amerikából vagy Nyugat-Európából terjeszkedtek Kamerunba is, mások azonban helybéli alapításúak.

A taxikban gyakran harsog a rádióból neoprotestáns tanítás, amely a nehézségeket és szenvedéseket Isten büntetéseként és a gonosz rabságában való időzés következményeként állítja a hallgatóság elé.

A hit és a kereszténység iránti érdeklődés, lelkesedés nagy, az azonban, hogy az élet milyen szeleteit érinti az evangélium - akárcsak nálunk - itt is nagyon változó. Örömmel hallgattam és olvastam tehát olyan teológusokat, akik arra törekedtek, hogy a keresztény értékrendet beépítsék a helyi kultúrába és életszemléletbe.

Egyik ilyen kiemelkedő egyéniség Ludovic Ladó jezsuita teológus-antropológus, aki amellett, hogy könyvet is jelentetett meg a témában nyílt levélben szólt a kameruni keresztényekhez, majd külön a püspökökhöz is, felhíva a figyelmet az evangéliumnak a korrupcióval, találkozás a kameruni nő pénz bálványozásával, a babonasággal, a burzsoá attitűddel, a halál és nyomor kultúrájával, az abnormálisnak normálissá válásával meg más hasonló jelenségekkel való összeegyeztethetetlenségé-re.

megismerni partnerek játék

Ő böjt- és imamozgalmat is indított Kamerunért. Egyébként Yaoundé mint a közép-afrikai viszonyokhoz képest biztonságos Kamerun fővárosa, számos szerzetesi közösség számára a rendi alapképzés, illetve a tagok tanulmányainak a helye is.

A remény örömteli szolgáiként hirdessük életünkkel a Feltámadt Krisztust — A pápa Húsvét vigíliáján Vigília szertartás tizenkét felnőtt katekumen keresztségével Nagyszombat estéjén, fél kilenc órakor kezdődött a húsvéti virrasztás szertartása a Szent Péter bazilikában, melyet Ferenc pápa vezetett.

A közösségek között intenzív kapcsolattartás és együttműködés van közös jelöltiskolák, internoviciátusok, fogadalmi előkészítő kurzusok, teológiai intézetek és főiskolák stb.

Ugyanakkor az egyes városrészeken belül rendszeres gyűlésszerű találkozókat szerveznek az ott letelepedett közösségek, képviselőik pedig városszinten is tartják a kapcsolatot.

Levélíró Maraton #1: Kamerun

Tanulságok az Ige és az élet találkozásából Hazatérve egy év távlatából újra meg újra visszatérek kameruni hónapjaim egy-egy külső, de főleg belső eseményéhez, és próbálom őrizgetni azokat a kincseket, amelyeket ott kaptam ajándékba.

Ezek gyakran szentírási részekhez, Isten eleven Igéjével való találkozásaimhoz kapcsolódnak. Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Mindig mindenhez hozzászoktam: ahhoz, hogy jóllakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem. Mindent elviselek abban, aki erőt ad" Fil 4, Ezek a mondatok különös hangsúlyt kaptak Kamerunban: az itthon természetesen adott körülmények és eszközök hiánya, de ugyanakkor az apró dolgoknak és az ünnepi alkalmak ajándékainak értékelése által is, de különösen azon át, hogy mélyen megtapasztaltam, mikben esik igazán nehezemre szűkölködnöm mint például a természetben való tartózkodás, a mély barátságok, a szellemi kihívások, saját kultúrámés milyen bőséget jelent a mindenütt megtartó istenkapcsolatom meg a kontinenseket találkozás a kameruni nő közösségemhez való tartozásom.

Karácsonyra készülődve 30 fokos melegben, idegen nyelvet beszélve és egy számomra teljesen új kultúrában, ahol a mi európai adventünkhöz hozzánőtt minden hangulati elem hiányzik, újra meg újra felvetődött bennem a kérdés: mit akar üzenni számomra a megtestesült Isten ezen a helyzeten keresztül? Ez olykor nehezebb, mint a felnőtt Jézus nyomába szegődni, aki örömhírt visz, tanít, szabadulást hirdet.

igazi társkereső

A A már említetteken túl az, hogy különösen aachen társkereső iroda betegség, de sok más hétköznapi esemény által is megtapasztaltam: az élet értéke, tartalmassága és szépsége nem teljesítményeken múlik, hanem elsősorban ingyenes és meglepetésszerűen kapott ajándék.

Továbbá találkozás a kameruni nő élmény, hogy egyik alkalommal, amikor a szentmisén felkértek, hogy az áldoztatásban segítsek, miután több száz személynek egyenként felmutattam az eukarisztiát, rádöbbentem: arcukat az eukarisztiával együtt, szinte azon keresztül látva gyökeresen megváltozott bennem valami ezekkel az emberek kapcsolatban.

találkozó ember neuilly sur seine

És ez nem külsőségeken múlik, épp nem valamiféle tanulékonyságon - hanem legbelül, a szív és az értelem rejtekében dől el" Profik és amatőrök, Új Ember,