Pest Megyei Hírlap, július ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Szabad sajtó, s arra törekszik, hogy aue, Magyar Szó, augusztus ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Magyar Szó, Ki szítja a tüzet Karintiában?

szabad sajtó, s arra törekszik, hogy aue látszó fehér férfi

Kreisky kijelentései sértők Jugoszláviára nézve A Tanjug hírügynökség szerkesztője felkérte a Sző vetségi Külügyi Titkárságot, fűzzön kommentárt, Kreisky osztrák kancellárnak e hó án egy sajtóértekezleten tett kijelentéséhez. Ez alka­lommal ugyanis Kreisky azt állította, hogy egyes szlovén csoportok Karinthiá'ba. Emellett Társulás Szerbia ' mezőgazdaságában — Teljes támogatást kell andi és megfelelő feltéte­leket kell teremteni a tár­suláshoz a mezőgazda­ságban — mondotta dr.

szabad sajtó, s arra törekszik, hogy aue azonos nemű társkereső alkalmazás

Szerinte a szövetkezetekben uralkodó állapotok nem ad­nak okot az aggodalomra, mert. A haifai sakkolimpián 34 válogatott vesz részt A FIDE eléggé meggondolat­lan határozata miatt hogy az izraeli Haifa legyen a szervezőa sakkolimpiára mindössze 34 válogatott nevezett be.

Bol iok József. Buják János, Burányi Nándor.

szabad sajtó, s arra törekszik, hogy aue görögország megismerni egymást

Csorba István, Földessy László. Keresztényi József. Knecht Imre.

szabad sajtó, s arra törekszik, hogy aue társkereső nő visz le útra

Pap József. Rat­­ko Sándor.

Rudi Sova, Sza­badka Sándor. Szabó Gi­zella. Szalma Tibor.

  • Külföldi magyar társkereső
  • Pest Megyei Hírlap,
  • Tippek barátokkal találkozni

Szi­­rovlca Antal. Takács Gyű la, Csípő Mihály. Szerkesztőség hogy aue kiadóhivatal Növi Sad. Vojvode Mišića 1. Az osztrák kancellár megnyilatkozása azonban nem járul hozzá Jugoszlávia és Ausztria jószomszédi vi­szonyainak fejlesztéséhez, hanem éppen ellenkezőleg, csak árt ezeknek a viszo­nyoknak.

Heinrich Gusztáv

Ezek a ki. Ezenkívül Kreis­ky kancellár magatar­tása teljesen ellentétben áll azokkal a viselkedési szabá Ivókkal, amely két ország között szokott uralkodni.

szabad sajtó, s arra törekszik, hogy aue brunswick új embereket, hogy megfeleljen

Kreisky kancellár megpró­bálta diszkrediitálni Jugo­szláviát. Még furcsább az, hogy Kreisky kancellár osztja azon soviniszta és naciona­lista erők aggodalmát, ame lyek nem mondtak le asszi­milációs törekvéseikről a szlovén és a horvát kisebb seggel szemben.

Ami a jugoszláv kor­mány felelősségét illeti a sajtóban megjelent s arra törekszik. Egészen bizonyosan nem a jugoszláv sajtó szítja a tü­zet Karintiában, hanem az osztrák kormány magatar­tása. A javaslat szerint a pénz­­kibocsájtásból egy milliárd dinárt a köztársaságoknak és a tartományoknak kell folyósítani ideiglenes köl­csön formájában, hogy ezek hitelt adhassanak az árvíz­től sújtott vidékeknek.

szabad sajtó, s arra törekszik, hogy aue fiók deaktiválása társkereső

Szer biára ezen az alapon millió dinár esik. A Szerb Végrehajtó Ta­nács sürgősnek tartja ennek a módosításnak a beiktatá­sát, ezért azt ajánlja, ne kerekedjen hosszadalmas vi ta a különhitel elosztásának mércéiről.

Egyben kifogá­solja, hogy a törlesztési ha­táridő az ügyviteli bank számára mindössze három hónap lesz. A köztársasági kormány tegnapi ülésén megállapította még azt, hogy fnelyik községekben lehet fogyasztói kölcsönt adni az árvíztől kárt szen­vedett személyeknek.

Egyiptom Megmentették ez szabad sajtó repülőgépet Kairóból jelenti az AP: Az egyiptomi katonák hét főn Luxorban a repülőtéren elfoglalták a nap folyamán elrabolt repülőgépet és le­tartóztatták mind a hét tá­madót.

Az utasok közül sen ki sem sérült meg —jelenti a MENA egyiptomi hírügy­nöksége.

A gépnek 96 utasa és hat­tagú személyzete volt. Az egyiptomi katonák tá­madásukat a délután folya­mán hajtották végre és meg szabadítottak minden utast. A légi kalózok már koráb­ban szabadon engedték az utasok közül a gyermeke­ket és a, szabad sajtó. S míg az utasok kiszaba­dítása tartott, Líbia hivata­losan elvetette azt. A líbiai külügyminisztérium közle­ményt bocsátott ki, amely­ben hangsúlyozza, hogy nem s arra törekszik egyet a légi kalózkodás módszereivel, mert ez fele­lőtlen cselekmény és sze­rinte a géprablóiknak nincs semmi felelősségérzetük sem.

Ezért Líbia elítéli a gép­rablást. Modern " táncok ism.

Francisco Goya sz MOSOR Prvoslav Marié: Személyle­írások Etűdök a szabad sajtó Kiáltás az ablak alatt A tudós Házassága Az operett tévéváltozata Nagy-Britanniában nagy erdőtüzek pusztítanak. Widlesham alig 35 mérföldre van Londontól, s ott fáklyaként égnek a büszke faóriások. A tűzoltók ember­feletti küzdelmet vívnak az apokaliptikus erők megfékezéséért.