Néprajzi értesítő évfolyam, | Arcanum Digitheca

Singles a neumarkt a felső pfalz

Magyar Könyvszemle, A dedikációban elhangzó címzésből következtetve ez az év lehetne a legkorábbi, amelyben Martin befejezhette müvét. Ebben az időben Martin még Prágá­ban tevékenykedett - ez megmagyarázza, hogyan került kapcsolatba Johannes von Neumarkt köré­vel, s hogyan tudott a kancellár fordításából részleteket átvenni. Ez az időszak alkalmas volt a Ge­wissensspiegel magalkotására, ugyanis a későbbi időszakokban Martinnak az inkvizítorsággal járó elfoglaltságok és utazások miatt aligha lett volna erre ideje.

Szavak nyilak társkereső

Martin táján a felső-pfalzi Ambergben születhetett. A magyar egyháztörténeti irodalom csak így, Prágai Márton néven ismeri. Nürnbergben is több eretneket juttatott tűzhalálra.

singles a neumarkt a felső pfalz

Sopronban a meg­szentelt temetőkben az eretnek hírében lévő holtakat sírjaikból kiásatták, és csontjaikat máglyára hányatták, a házakat, ahol a valdensek összegyűltek, leromboltatták. A Gewissensspiegel ajánlása felveti a kérdést, mi köze volt ambergi Singles a neumarkt a felső pfalz prédikátornak Ma­gyarországhoz, Nagy Lajos udvari tanácsosához Hans von Scharfeneckhez.

Nagy Lajos tanácsnokáról viszonylag keveset tudunk, néhány oklevél tanúskodik tevékenysé­géről.

Kloster St. Josef

A család az as évek közepére nehéz anyagi helyzetbe került. A Rajna-Pfalzban fekvő Scharfeneck lovagvárát17 a speyeri püspöknek elzálogosították és a pfalzi választófejedelem fa­miliárisai lettek. Ruprecht örökös pohárnokává tette meg Johannest, aki egyébként édesapja révén metzi származású volt.

singles a neumarkt a felső pfalz

A család ban már Magyarországon élt. Áttelepülésük körülményei ismeretlenek.

singles a neumarkt a felső pfalz

A későb­biekből kiderül viszont, hogy Nagy Lajos király hívhatta szolgálatába Johannes de Scharfenecket, akinek katonai képességei mellett német származása is fontos szerepet játszott az uralkodó döntésé­ben. A lovag megbízható, hűséges és jó diplomáciai érzékkel megáldott ember lehetett, mert a király 12 Vö.

VL VI. Sopron, The University of Texas at Austin.

Alexander Thon. Regensburg, Landau,