Émile Zola regényei

Megfeleljen a lányok párizs,

MÁSODIK RÉSZ Egy vidéki nagyság Párizsban Sem Lucien, sem Bargetonné, sem Gentil, sem Albertine, a szobalány, nem beszéltek soha ennek az útnak az eseményeiről; de hihető, hogy a személyzet állandó jelenléte igen kínossá tette a szerelmes ifjú számára, aki a szöktetés összes gyönyöreiben reménykedett.

megfeleljen a lányok párizs

Lucien életében először utazott postakocsin; elképedve látta, hogy útközben Angoulême-től Párizsig szinte az egész pénz elszóródik, amit ő egyesztendei életre szánt. Mint az olyan emberek szokták, akik a gyermekkor báját egyesítik a tehetség erejével, ő is elkövette azt a hibát, hogy az új dolgok láttára kifejezést adott ismerősök eifel csodálkozásának.

Tartalomjegyzék

Jól tanulja ki a férfi az asszonyt, mielőtt a maguk valóságában elárulná neki izgalmait és gondolatait. A gyöngéd és nagy szerelmes mosolyog a gyerekességeken megjelenés flörtöl megérti; de ha csak egy kis hiúság is van benne, megfeleljen a lányok párizs bocsátja meg kedvesének, ha gyermeknek, hiúnak vagy kicsinyesnek mutatta magát.

Sok asszony annyi túlzást visz imádatába, hogy bálványát mindig istennek akarja látni; ellenben azok, akik nem önmagukért, hanem magáért szeretik a férfit, kicsinyességeiben is éppen úgy imádják, mint nagyszerű tulajdonságaiban.

Lucien még nem sejtette meg, hogy Bargetonné szerelme a megfeleljen a lányok párizs van beoltva. Elkövette azt a hibát, hogy nem kereste a magyarázatát Louise néhány önkéntelen mosolyának utazás közben, amikor ő szabadon átengedte magát az odújából kiszabadult kölyökpatkány vidám ficánkolásának, ahelyett hogy féken tartotta volna az érzelmeit.

Az utasok még napkelte előtt megérkeztek az Echelle utcai Gaillard-Bois-szállodába.

Navigációs menü

Mind a ketten annyira fáradtak voltak, hogy Louise mindenekelőtt le akart feküdni, és le is feküdt, előzetesen megparancsolván Luciennek, hogy kérjen egy szobát az ő lakosztálya fölött. Lucien délután négy óráig aludt. Bargetonné költötte fel, hogy ebédelni hívja. Amikor megtudta, hány óra van, sietve öltözködött fel, és Louise-t egy nyomorúságos szobában találta, amely a hozzá hasonlókkal együtt valóságos szégyene Párizsnak, mert bármekkora igényeket támasszanak is itt az eleganciát illetően, egyetlen szálloda sincs még, ahol minden gazdag utas feltalálhassa az otthonát.

Vélemények

Bár Lucien szemét elfátyolozta még a hirtelen ébredés köde, egy új Louise-t talált ebben a hideg, naptalan, fakult függönyű szobában, amelynek felkefélt padlója nyomorúságosnak látszott, bútorai kopottak, ízléstelenek, ócskák vagy alkalmi vételek voltak. Valóban, vannak emberek, akiknek megjelenése, sőt értéke is megváltozik, ha elszakadtak azoktól az alakoktól, dolgoktól és helyektől, amelyek keretül szoktak szolgálni nekik.

Az élő emberi arcnak megvan a maga sajátos légköre, ahogy például a flamand képek clair-obscurje nélkülözhetetlen azoknak az alakoknak az életéhez, amelyeket a festő lángelméje rajtuk megörökített. A vidéki ember majdnem mind ilyen.

A Garros címvédője az a lány maradna, aki a sikerei előtt volt

És aztán Bargetonné méltóságosabbnak, elmélázóbbnak látszott, mint szabad lett volna olyan pillanatban, amikor a korláttalan boldogság megkezdődött.

Lucien nem panaszkodhatott: Gentil és Albertine szolgálták ki őket.

megfeleljen a lányok párizs

Az ebéd nem volt olyan bőséges és ízletes, mint vidéken. A spekuláció kiszabta adagok egy szomszédos vendéglőből kerültek oda, szegényesen felszolgálva.

Kiemelt értékelések

Párizs nem szép ezekben a kicsinységekben, amelyeket a közepes anyagi helyzetű ember kénytelen elviselni. Lucien megvárta az étkezés végét, hogy kikérdezze Louise-t, akinek megváltozását érthetetlennek találta.

Nem csalódott.

  1. Felvétel a kívánságlistára Telepítés Ha keressük a legszebb "Paris képek" és az "Eiffel-torony háttérképek" le "Eiffel-Torony Párizs tapéta" és élvezze a tiszta szépség a képernyőn az okostelefon vagy tablet!
  2. Keleti nő találkozása
  3. Egységes vs taken meme

Míg ő aludt, komoly esemény történt, mert az erkölcsi életben a latolgatás megy eseményszámba. Délután két órakor Sixte du Châtelet jelentkezett a szállodában, felköltötte Albertine-t, úrnőjével óhajtott beszélni, s olyan hamar visszatért, hogy Bargetonnénak alig engedett időt a felöltözködésre.

Naïs, akinek kíváncsiságát izgatta du Châtelet úrnak ez a különös megjelenése - hiszen azt hitte, hogy sikerült jól elrejtőznie - három óra tájban fogadta az adóügyi igazgatót.

megfeleljen a lányok párizs

De mit bánom én, veszítsem el az állásomat, legalább ön nem fog elveszni! Hát azt hiszi, drága, imádott Első mondat társkereső, hogy elfogadják önt d'Espard-nénál, vagy Párizsnak bármelyik szalonjában, mihelyt megtudták, hogy úgyszólván megszökött egy fiatalemberrel, méghozzá Bargeton és Chandour párbaja után?

Népszerű idézetek

Férjének escarbasi tartózkodása a különválás látszatát kelti fel. Ilyen esetben úriember azon kezdi, hogy megverekszik a feleségéért, aztán szabadjára engedi.

Szeresse Rubempré urat, pártfogolja, csináljon belőle, amit akar, de ne maradjanak együtt! Ha valaki tudná itt, hogy egy kocsiban tették meg az utat, megfeleljen a lányok párizs tenné az a társaság, amellyel érintkezni akar. Különben is, Naïs, ne hozzon ekkora áldozatokat egy olyan fiatalemberért, akit még nem hasonlított össze senkivel, akit nem vetett alá semmiféle próbának, s aki elfelejti önt egy párizsi nő kedvéért, ha azt hiszi, hogy arra nagyobb szüksége van a becsvágya szempontjából, mint önre.

Account Options

Nem akarok ártani annak, akit ön szeret, de engedje meg, hogy az ön érdekét előbbre valónak tartsam, mint az övét, és annyit mondjak: "Tanulmányozza ezt az embert! Ismerje meg jól lépésének egész jelentőségét. D'Espard-né annál is kényesebb és szigorúbb, mert ő maga különválva él az urától, anélkül hogy a világ rájöhetett volna a megfeleljen a lányok párizs okára; de a Navarreins-ek, a Balmont-Chauvryk, a Lenoncourt-ok, összes rokonai felsorakoztak körülötte; a legbegombolkozottabb asszonyok eljárnak hozzá, és tisztelettel fogadják, úgyhogy d'Espard márki húzta a rövidebbet.

Mihelyt egyszer meglátogatta, el fogja ismerni, hogy a tanácsom helyes volt. Megjósolhatom önnek, én, aki ismerem Párizst: mihelyt belép a márkinéhoz, az kétségbe lesz esve, ha megtudja, hogy ön a Gaillard-Bois-szállodában lakik egy patikus fiával, akármennyire adja is ez a fiú Rubempré nemesurat.

Sokkal ravaszabb, sokkal agyafúrtabb vetélytársai lesznek itt, mint Amélie volt, s ezek hamarosan megtudják, kicsoda, hol lakik, honnan jő, és mit csinál. Látom, hogy az inkognitóra számított; de ön azok közé tartozik, akik nem élhetnek inkognitóban.

megfeleljen a lányok párizs

Hiszen minden lépten-nyomon összetalálkozik Angoulême-mel. Akár egy Charente-vidéki képviselővel, aki feljő a kamara megnyitására, akár a tábornokkal, aki Párizsban tölti szabadságát; elég, ha Angoulême egyetlen lakosa észreveszi, és máris furcsa fordulatot website belga nő találkozása az élete; semmi más nem lesz többé, csak Lucien kedvese.

Émile Zola regényei

Ha bármiben szüksége lesz rám, a főadóbérlőnél vagyok szállva, a Faubourg-Saint-Honoré utcában, két lépésnyire d'Espard márkinétól. Elég jól ismerem Carigliano marsallnét, Sérisynét és a miniszterelnököt, hogy bemutassam önt náluk; de d'Espard-nénál annyi emberrel fog találkozni, hogy nem lesz szüksége rám. Nem önnek kell kívánnia, hogy eljusson ebbe vagy abba a szalonba, önt hívják mindenüvé. Du Châtelet nyugodtan beszélhetett, Bargetonné nem szakította félbe; meg volt döbbenve a megjegyzései helyességétől.