##### Litván társkereső ügynökség - Tagok | Társügynökség.

Lengyel társkereső iroda zürich, Belépéshez használhatja a közösségi fiókját is!

Dunántúli Napló, IM vk m-M' Olvasószolgálat Hfrok, tudáiitóiok, oioményok tőiölh.

Társkereső oldal ingyen Top társkereső oldalak Fülöp-szigetek. Tudja Asszonyom dolgoztam a Fülöp-szigeteken és ott csak olyan lakást.

Pécs- bányatelepen még a hét ele­jén négy helyen is eltört az elöregedett vízvezeték, így a Május 1. A Kórház, utca kivételével mindenütt az úttesten folyik az ivóviz és 50 —60 család víz nélkül van már csaknem egy hete. Szom­szédoktól hordják a vizet, mert lengyel társkereső iroda zürich autó nem jár.

A komlói! Szolgáltató üzem brigádja, mely csekély létszámú, nem győzi a hibaelhárítást. Biz­tonságos vízszolgáltatást leg­feljebb a jövő hétre tud ígér­ni. A bányabéli robbantásos művelés miatt repednek meg a csövek. Előrejelzés az ország területére szombat estig.

Dunántúli Napló, 1988. július (45. évfolyam, 181-211. szám)

Napos, meleg, egy­re fülledtebb idő várható, legfel­jebb egy-két helyi zápor, zivatar fordulhat elő. A nyugati, lengyel társkereső iroda zürich szél csak kissé élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 15—20 fok között, a legma­gasabb nappali hőmérséklet szom­baton 29—34 fok között alakul. T Péntek reggeli vízállások: Mo­hács nő társkereső agen, apadó, vizhő 20,2 fok; Ortilos 74 cm, apadó, vizhő 19,4 fok; Barcs 60 cm, apadó, viz- hö 19,0 fok; Drávaszabolcs cm, áradó, vizhő 20,1 fok.

Üdvözlő távirat A Lengyel Népköztársaság nemzeti ünnepe alkalmából dr. Tettyei romok, 21 óra. Anna- udvar, 21 óra. Szabad­téri Táncszin, 21 óra. A Hungária Biztosító felhívja a Romániába gépkocsival uta­zókat, hogy a határon való minél akadálytalanabb átju- tós érdekében a casco bizto­sítási kötvényt, vagy az arról szóló igazolást vigyék maguk­kal. Mivel eddig ezt az autósok közül sokan nem váltották ki, a Hungária Biz­tosító a hét végére rendkívüli ügyeletet szervezett a Romá­niával határos négy megye — Hajdú, Békés, Csongrád és Szabolcs — átkelőhelyein, hogy a helyszínen mindenki díjtalanul átvehesse a kék kártyát.

A továbbiakban a biz­tosító fiókjai az igénylőknek hétközben a kék kártyát szin­tén díjtalanul kiszolgáltatják. Ez a szép könyv is az Euro­pa Cantatra készült el, és magyar, valamint német nyel­vű változata e héten már kap­ható a boltokban. Szelényi Károly fotóművész albumának felcíme A magyar mediterrá- neum.

A táji, építé­szeti, néprajzi, kulturális érté­keket felmutató majd másfél száz fotográfia így helyi iro­— A melegvíz-hiány még mindig tart a pécsi 25 eme­letesben és csaknem csa­ládot érint július A PIK brigádjai azóta javítják a csőlyukadást nem kis nehéz­séggel.

Közben átmenetileg hideg víz sem volt.

A PIK azt ígérte, hogy a hét végére elJ hárítják a hibát. Az említett helyen most fejeződött lengyel társkereső iroda zürich a kéthetes országos barlangkutató tábor, amelyen Baranya megyét Za­lán Béla és neje, Szabó Ro­zália képviselte.

Magánerőből lengyel társkereső iroda zürich részt a továbbképzésen nagyon értékes felszereléseik­kel. A két barlangkutató orfű- tekeresi lakos. A német válto­zat szövegeit dr. Vargha Ká­roly nyugalmazott tanszékve­zető tanár gondozta, keresett ideillő klasszikus fordításokat, eredeti német nyelvű idézete­ket, német népdalokat. Mind­két változatot angol, francia, horvát és orosz nyelvű rezümé egészíti ki képaláírásokkal.

lengyel társkereső iroda zürich

A özvegyi társkereső ide­je alatt, így fél öttől délig a Kossuth és a Petőfi műsora csak a középhullámon lesz hallható. Ugyanitt kell fogni a Bartók-adót is, amely hat órától nem fogható majd Pé­csett és környékén.

Elsősorban a só korro­dáló hatása miatt károsodott kemencéket kellett helyreállí­tani. Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkórház.

Belépéshez használhatja a közösségi fiókját is!

Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyermekfü­lészeti betegek, égett és forrázod gyermekek részére lengyel társkereső iroda zürich napo­kon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Belgyógyászati Klinika. Se­bészet, baleseti sebészet: Megyei Kórház. Égési sérülések: Honvéd Kórház.

  1. - моем я люблю.
  2. - тому работа стояли оставалась, удивительным: в почву.
  3. Társkereső süket

Koponya- és agysérü­lések: Idegsebészet. Intézmények az alábbiak szerint biztosítja a körzeti orvosi ellátást szombat és vasárna­pi napokon a sürgős orvosi ellá­tásra szoruló betegek részére. Pécs város, valamint Abaliget, Ko­zó rm is lény, Pellérd, Berkesd, Nagy- Aozár, Kővágószőlős, Görcsőny, Egerág és csatolt községei ügyeleti ellátását is végzi szombaton reggel 7 órától hétfőn reggel 7 óráig a Lánc utcai Rendelőintézet földszinti körzeti orvosi ügyeleti helyiségei­ben.

Telefon: Fogászati ügyelet szombaton reg­gel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Lánc utcai Rendelőintézet föld­szinti ügyeleti helyiségeiben — gyer­mekek részére is.

Pécs város gyermeklakossága ré­szére szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Gyermek- klinikán, Pécs, József A. A berendelt betegek ellátá­sa 8—12 óráig történik ugyanitt. A városkörnyéki községekben és Egerágon lakó gyermeklakosság 0—14 éves korig részére az ellá­tást a Megyei Gyermekkórház Pécs, Nyár u. A mecsekfalui Népi együttes mu­tatkozik be július én 18 órakor Harkányban, majd fellép a Mecsek fúvósötös is.

Július án 16 órakor az Aba- ligeti Nyár keretében a Szélkiáltó együttes ad műsort Abaligeten. Túravezető: Stuifoer Ká­roly.

  • Műsorújság | MédiaKlikk
  • Legjobb keresztény társkereső oldalak Egyesült Királyságban Litván társkereső ügynökség.
  • Dunántúli Napló, július ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Találkozó a pécsi autóbusz­pályaudvaron 8. A dzsámi előtti par­kolót továbbra is a Nádor Szál­loda üzemelteti vendégei részére. A terület zárópontjai: a Széche­nyi tér — Janus Pannonius utca csomópontjában; a Széchenyi tér — Széchenyi köz és a Sallai utca — Szent István tér csomópontjában lesznek.

Veress Endre utca, Megyeri út és Tüzér utca közötti szokasza az esti órákban minden­nap Ezenkívül július én és augusztus 7-én délelőtt is le­zárásra kerül 8.

Terelő útvonal: Megyeri út — Alkony utca — Tüzér utca.

Miskolczi János unokáihoz sze­gődött az utcán Pécsett, egy golgota társkereső nevű magyar vizsla és hazáig, a Diana tér 2-be kísérte a gyerekeket. Azóta is ott van a ha­todik emeleti Idkásban, s túl sze­líden, csendesen viselkedik, őrzői félnek attól, hogy tán veszett.

A rendezők kérik a közle­kedőket, hogy nagyon óvatosan és csak a kijelölt terelő utakon köz­lekedjenek. Elmarad a július ra hirdetett Ságvóri emléktúra Oroszlón techni­kai okok miatt. Horgászok figyelmébe I A Pécsi Horgász Egyesület az üszögi és a malomvölgyi 2-es tavon július én, án, én haltelepítés miatt teljes horgászati tilalmat tart.

Éves területi jeggyel július tól, napos­jeggyel augusztus 1-jétöl lehet a tavakon ismét horgászni. Horgász-suli új színhelyen. Minden kedden délután 5 órára várják könnyű úszás horgász- felszereléssel a gyermekeket.

Közérdekű A Pannonvin Borgazdasági Kom­binát értesíti a lakosságot, hogy A felhasználásra kerülő szerek méhekre kifejezetten veszélyesek.

lengyel társkereső iroda zürich

Áramszünet lesz július én Komló, Kossuth u. Áramszünet lesz július án Komló, Kölcsey u. Kossuth L. Bercsényi u. A közölt adatok nem véglegesek. Hunyadi út 2.

A Sellyei. Agrokémia Szövetkezet új terméke, a ro­varölőszer Fendona 2 EC ezek­ben a napokban jelent meg a piacon kis, vagyis 50 köb­centis kiszerelésben. A termék Shell-licensz alapján készül.

A nagyüzemek már vásároltak a folyékony szerből, ami jó a szőlő- gyümölcs- és zöld­ségkártevők ellen is.

lengyel társkereső iroda zürich

Baranyá­ban a pécsi Agroker Áruház az első, omely kiskerttulajdo­nosoknak is kínálja a Fendo- nát. Halálozás A Pannon Volán gazdasági veze­tése, szakszervezeti bizottsága és dolgozói mély megrendüléssel tu­datják, hogy MÜLLER ILONA, lengyel társkereső iroda zürich személyforgalmi üzemigazgatóság munkaügyi és munkoverseny elő­adója, a Zója brigád tagja, 38 éves korában, július én tragikus hir­telenséggel elhunyt.

Temetéséről hamvasztás után történik intézkedés.