Miért a Lumina Learning?

Kutatási new woman i kapcsolat

Kapcsolat, elérhetőség

Jelentős probléma és az üzleti életben jelen lévő jelenséghez hasonlóan a tudományos területen is megfigyelhető az a jelenség, hogy a hierarchián felfelé haladva egyre erősebben jelenik meg a férfi dominancia, arányaiban jóval kevesebb nő jut el az üzleti és tudományos pálya magasabb fokaira.

A probléma megoldását komplexen kell kezelni, hogy a társadalmi, üzleti, tudományos élet üvegplafonját minél több nő tudja áttörni. A társadalmi elvárásokkal összhangban a Pécsi Tudományegyetem célja a női hallgatók számának emelése a matematikai, természettudományos, műszaki, és informatikai területeken.

kutatási new woman i kapcsolat megismerni egy fiatal

A két érintett kar természettudományi és műszaki informatikai így a korosztályos és nembeli sajátosságok szem előtt tartásával átfogó programcsomag megvalósítását tervezi a női hallgatók számának, arányának növelése érdekében.

A marketing program célja: a női hallgatók számának, arányának növelése a STEM képzési területen, továbbá az egyetemre már bekerült női hallgatók támogatása. Munkamódszer: partnerség egyetemen belül marketing és mérnöki szakmák, egyetemek közöttvalamint egyetemek és professzionális marketing ügynökség között.

kutatási new woman i kapcsolat ismerd meg az élelmiszer

Az eredményhez vezető stratégia kulcsa: megmutatni, hogy egy nő számára is természetes, ha mérnök, és a mérnöki szakmában természetes, ha a specialista nő. Szabó Éva egyetemi docens, okl.

English Miért a Lumina Learning? A Lumina Learning-nél úgy gondoljuk, a kiemelkedő személyes fejlődés nyújt segítséget ahhoz, hogy az emberek képesek legyenek változni és alkalmazkodni. Így jól működő, szilárd kapcsolatokat tudnak kiépíteni a munkahelyen, valamint a magánéletben egyaránt. A személyes fejlődést korlátozó, elavult és sztereotípiákon alapuló eszközök alternatívájaként olyan humanista és minden részletre kiterjedő pszichometriai módszereket hozunk létre, amelyek mélységében képesek feltárni az emberek dinamikus személyiségét.

Mészáros Bernadett egyetemi adjunktus, okl. A különbségek szakterületenként mutatkoznak meg, míg a belsőépítészet, az építészet területén több a nő, időnként meg is haladja a férfiak arányát, addig a markáns mérnöki gépész, villamos- építőmérnökilletve a mérnökinformatika szakokon ez a társkereső nő vidéken igen csekély. A társadalmi elvárásokkal összhangban a Pécsi Tudományegyetem is célként határozta meg a női hallgatók számának emelését a matematikai, a természettudományos, a egyetlen ismerősök és informatikai területeken.

Amikor az üzleti pszichológia a technológiával találkozik

Ezért a Műszaki és Informatikai Kar komplex programot valósít meg a női hallgatók számának, arányának növelése érdekében. Az idén év elején zárult marketingprogram mára már konkrét, érezhető eredményeket is hozott, egyúttal a továbbiakban is használható eszközrendszert adott a karnak. Jelentős probléma és az üzleti életben tapasztaltakhoz hasonlóan kutatási new woman i kapcsolat tudományos területen is megfigyelhető az a jelenség, hogy a hierarchián felfelé haladva egyre erősebb a férfiak dominanciája, arányaiban jóval kevesebb nő jut el az üzleti és a tudományos pálya magasabb fokaira.

A helyzet megoldását komplexen kell kezelni, hogy a társadalmi, üzleti, tudományos élet üvegplafonját minél több nő tudja áttörni. E témák ötletét az a felismerés adta, hogy azok számára, akik már bekerültek az egyetemre, természetes, hogy nőként vannak jelen a mérnöki pályákon és nem éreznek megkülönböztetést a nemük miatt, míg a középiskolások körében igen erősek a fékek, a kétségek, hogy képesek-e elindulni ezen az úton, alkalmasak-e a pályára.

Elérhetőségek

Ehhez a társadalom megosztottsága is hozzájárul, bár egyrészt eltűntek a régi kutatási new woman i kapcsolat, másrészt időnként a legváratlanabb helyzetekben is képesek felbukkani annak morzsái. Az igények és problémák, az előítéletek felmérését, a tananyagok, projektek átvilágítását, illetve egy jól felépített mentor- és ösztöndíjprogramot egészítette ki a marketingkommunikációs program.

A szakmai programokat fókuszcsoportos kutatással alapozták meg, ennek célja a mélyebb rétegekbe ásás, valamint a megfogalmazott kérdésekre és problémafelvetésekre a hiteles válaszok megtalálása volt. E gondolkodás velejárója volt számos saját kutatás, valamint a laborokban, az eredeti helyszíneken történő forgatás, amelyekbe mint amatőr színészeket a saját hallgatókat vonták be.

Jelentős országos sajtóvisszhangot pl.

Navigációs menü

Az országosan kiemelt női és közéleti sajtótermékekben, valamint az üzleti szakmai lapokban többek között arról jelentek meg cikkek, kutatási new woman i kapcsolat milyen tapasztalatok, előnyök és hátrányok érik a nőket egy férfiak által domináns területen.

A felhívásra több pályaművel külföldi hallgatók és férfiak is jelentkeztek.

kutatási new woman i kapcsolat loméi társkereső

A több turnusban több mint félszáz hallgatót megmozgató hallgatói nagykövet programban a karon tanuló fiatalok felkészültségüknek, affinitásuknak megfelelő területeken fotó, videó, cikk, riport, rendezvényi szervező feladatok támogatták a kari beiskolázási és marketingmunkát, jelenleg pedig cikkeket, podcastokat készítenek a mérnökléttel, az egyetemi mindennapokkal kapcsolatban.

A program hatására elindult egyfajta gondolkodás, vita a mérnöki pályáról, a női szerepekről, a gátakról, az ösztönzőerőkről. A www. A kar hallgatói az oldalt és a témát is a magukénak érzik, így hétről hétre frissülő gazdag tartalommal töltik fel.