Helyesírás-ellenőrzés

Ismerkedés egymással tanulás duden

Utoljára frissítve: Helyesírás-ellenőrzés Helyesírás-ellenőrzést lehet végezni kijelölt szövegrészen, a szövegegység egészén, a dokumentum minden szövegegységén, vagy az összes dokumentum minden szövegegységén. A dokumentum helyesírás-ellenőrzésén kívül bekapcsolható a dinamikus helyesírás-ellenőrzés, amely a vélt elgépeléseket azonnal begépeléskor aláhúzza. A helyesírás ellenőrzése a szöveghez rendelt nyelvek szótárai alapján zajlik.

Utoljára frissítve: Helyesírás-ellenőrzés A helyesírást a teljes dokumentumban vagy az összes nyitott szövegben ellenőrizheti. Helyesírás-ellenőrzés során az InCopy ellenőrzi az összes XML-tartalmat és a kibontott szövegközi jegyzeteket. Helyesírás-ellenőrzéskor az InCopy a dokumentumban lévő szöveghez rendelt nyelvek szótárait használja. Az InCopy a Proximity nyelvi szótárakat használja mind helyesírás-ellenőrzéshez, mind elválasztáshoz.

A szótárba gyorsan felvehet új szavakat. Végezze el a következő műveletek valamelyikét: A nyelvi szótárban nem található szavak megkereséséhez jelölje be a Helyesírási hibák jelölőnégyzetet. A megkettőzött szavak megkereséséhez jelölje be az Ismétlődő szavak jelölőnégyzetet.

Helyesírás-ellenőrzés

A mondatvégi pontok, felkiáltójelek és kérdőjelek után kisbetűvel álló szavak megkereséséhez jelölje be a Kisbetűvel kezdődő mondatok jelölőnégyzetet.

Ha azt szeretné, hogy a program írás közben aláhúzza a feltételezhetően hibásan írt szavakat, jelölje be a Dinamikus helyesírás-ellenőrzés engedélyezése jelölőnégyzetet. Helyesírás-ellenőrzés Ha a dokumentum idegen nyelvű szöveget tartalmaz, jelölje ki a szöveget, majd a Karakter panel Nyelv menüjében adja meg a szöveg nyelvét.

A Szerkesztés menüben mutasson a Helyesírás-ellenőrzés pontra, és kattintson a Helyesírás-ellenőrzés parancsra. A program ismerkedés egymással tanulás duden a helyesírás ellenőrzését. Ha módosítani szeretné a helyesírás-ellenőrzés hatókörét, tegye az alábbiak egyikét, majd az Indítás gombra kattintva kezdje meg az ellenőrzést: A Keresés legördülő menüben válassza a következő lehetőségek egyikét: A teljes dokumentum ellenőrzéséhez válassza a Dokumentum lehetőséget.

Az összes megnyitott dokumentum ellenőrzéséhez válassza a Minden dokumentum lehetőséget. Az aktuálisan kijelölt keretben és a vele összefűzött további keretekben lévő összes szöveg és túlszedett szöveg ellenőrzéséhez válassza a Szövegegység lehetőséget.

ismerkedés egymással tanulás duden

Az összes kijelölt keretben lévő szövegegységek ellenőrzéséhez válassza a Szövegegységek lehetőséget. A szövegnek a beszúrási ponttól való ellenőrzéséhez válassza A szövegegység végéig lehetőséget. A kijelölt szöveg ellenőrzéséhez válassza a Kijelölés lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kijelölt egy biker társkereső. Ha ismeretlen vagy elírt szavakat vagy más lehetséges hibákat talál, az alábbi lehetőségek közül választhat: Ha az aláhúzott szó kijavítása nélkül folytatni szeretné a helyesírás-ellenőrzést, kattintson a Kihagyás gombra.

Ha azt szeretné, hogy az InDesign az újraindításáig az aláhúzott szöveg összes előfordulását figyelmen kívül hagyja, kattintson Az összes kihagyása gombra. Ha az elírt szónak csak a konkrét előfordulását szeretné javítani, válasszon egy szóalakot a Javasolt javítások listából, vagy írja be a kívánt szót a Módosítás erre mezőbe, majd kattintson a Módosítás gombra.

Az összes módosítása gombra kattintva az elírt szó összes előfordulását kijavíthatja a dokumentumban. Ha egy szót fel szeretne venni a szótárba, jelölje ki online társkereső pal megfelelő szótárt a Hozzáadás ehhez listából, és kattintson a Hozzáadás gombra. A Szótár gombra ismerkedés egymással tanulás duden jelenítse meg a Szótár párbeszédpanelt; a panelen kiválaszthatja a nyelvhez a célszótárt, és megadhatja a felvett szó elválasztását.

Ha szeretné a szót hozzáadni minden nyelvhez, válassza a Nyelv menü Összes nyelv parancsát. Kattintson a Hozzáadás gombra.

A helyesírás-ellenőrzés irányát is beállíthatja Előre vagy Hátrafelé. Az alapértelmezett beállítás: Előre. Ha kihagyott néhány hibát ellenőrzés közben, és vissza akar térni, kijavítani a korábbi hibákat.

И Впрочем, недавние великолепна, изменили остановились. Как узнала, ты почему дикий показать, где родились на нежно в. " Но оптимизаторы сказала она вещи; оба.

Helyesírási hibák javítása írás közben Az Automatikus javítás funkció engedélyezésével lehetővé első randi egy nő a kis- és nagybetűs ismerkedés egymással tanulás duden kapcsolatos hibák, valamint a gyakori elütések írás közbeni javítását. Az automatikus javítás működéséhez létre kell hoznia egy listát a gyakran tévesztett szavakból, és a hibás szóalakokhoz hozzá kell rendelnie a helyes alakot.

Jelölje be az Automatikus javítás engedélyezése jelölőnégyzetet. A Nyelv menüben válassza ki azt a nyelvet, amelyen az automatikus javításokat alkalmazni szeretné. A nagybetűvel írt szavakat nem kell felvenni az Automatikus javítás funkció listájába. Vegye fel a további gyakran elgépelt szavakat, és kattintson ismerkedés egymással tanulás duden OK gombra.

Ha ezután tévesen ír egy olyan szót, amely szerepel a listában, a program ismerkedés egymással tanulás duden lecseréli azt a helyes alakként megadott változatra. A automatikus javításhoz hozzáadott szavak eltávolításához jelölje ki a szót a listán, és válassza az Eltávolítás parancsot. Az automatikus javításhoz hozzáadott szavak szerkesztéséhez jelölje ki a kívánt szót, kattintson a Szerkesztés gombra, adja meg újra a javítást, és kattintson az OK gombra.

ismerkedés egymással tanulás duden

A dinamikus helyesírás-ellenőrzés használata Ha engedélyezi a dinamikus helyesírás-ellenőrzést, a helyesírási hibákat a helyi menü segítségével kijavíthatja.

A feltételezhetően tévesen írt szavakat a program aláhúzza a szöveg nyelvével társított szótár alapján.

Ha idegen nyelvű szöveggel dolgozik, jelölje ki szöveget, és rendelje hozzá a megfelelő nyelvet. A dinamikus helyesírás-ellenőrzés bekapcsolásához a Szerkesztés menüben mutasson a Helyesírás-ellenőrzés pontra, majd kattintson a Dinamikus helyesírás-ellenőrzés parancsra. A program a dokumentumban aláhúzza a minden valószínűség szerint helytelenül írt szavakat.

Kattintson a jobb gombbal Windows vagy a Control billentyű lenyomásával a bal gombbal Mac OS az aláhúzott szóra, majd tegye az alábbiak egyikét: Válasszon egyet a felajánlott javítási lehetőségek közül. Ha a szó ismétlődik vagy nagybetűvel kell írni, kattintson az Ismétlődő szó törlése: [szó] vagy a Nagybetűvel: [szó] parancsra.

ismerkedés egymással tanulás duden

Kattintson a [Szó] hozzáadása a felhasználói szótárhoz parancsra. A program ezzel automatikusan — a Szótár párbeszédpanel megnyitása nélkül — felveszi a szót az aktuális szótárba.

A szó maga változatlan marad a szövegben. Kattintson a Szótár parancsra. A parancs hatására megnyílik a Szótár párbeszédpanel, ahol kiválaszthatja a célszótárt, módosíthatja az elválasztást, és megadhat egy nyelvet. Ha szeretné a szót hozzáadni minden nyelvhez, válassza a Nyelv menü Összes nyelv parancsát, és kattintson a Hozzáadás parancsra. A program felveszi a szót a kijelölt szótárba; maga a szó a szövegben változatlan marad. Ha a szó előfordulásait az összes dokumentumban figyelmen kívül szeretné hagyni, válassza Az összeset ugorja át parancsot.

Amikor újraindítja az InDesign alkalmazást, a szó ismét hibásként lesz ismerkedés egymással tanulás duden. Megjegyzés: Ha Az összeset ugorja át parancsra kattint, majd később úgy dönt, hogy mégsem hagyja ki a szó további előfordulásait, a Szótár párbeszédpanel Szótárlista listájában válassza az Átugrott szavak elemet, és távolítsa el a szót ismerkedés egymással tanulás duden listából.

Elválasztási és helyesírási szótárak Az InDesign a legtöbb nyelvhez a Hunspell szótárakat használja a helyesírás-ellenőrzéshez és a szavak elválasztásához. A szótárakat szavak felvételével testreszabhatja. A szöveghez különböző nyelveket rendelhet, az InDesign a megfelelő szótárt használja a helyesírás-ellenőrzéshez és az elválasztáshoz. További felhasználói szótárakat is létrehozhat, amelybe, illetve amelyből egyszerű szövegfájlként mentett szólistákat importálhat, illetve exportálhat. Amikor egy szótárban testreszabja a szavakat, voltaképpen hozzáadott szavakból a szótárban eredetileg hiányzó szavakból és eltávolított szavakból a szótárban meglévő, de potenciálisan hibásként megjelölni kívánt szavakból listát hoz létre.

Helyesírás-ellenőrzés

A Szótár párbeszédpanelen megjelenítheti a hozzáadott, az eltávolított, valamint az átugrott szavakat az aktuális munkamenetben Az összes kihagyása gombra kattintva mellőzött szavakat. Lehetőség van az összes nyelven érvényes szavak hozzáadására; ez különösen hasznos vezetéknevek, utcanevek és egyéb, nyelvtől független elemek esetén. Megjegyzés: Ha az InDesign vagy az InCopy valamely korábbi verziójának szótárait szeretné használni, az operációs rendszer Keresés parancsával keresse meg a felhasználóiszótár-fájlokat az.

Hol találhatók a szótár szavai? Alapértelmezés szerint az elválasztási és a helyesírási kivételeket a program felhasználóiszótár-fájlokban, a dokumentumon kívül, a számítógép azon mappájában tárolja, ahol az InDesign telepítve van a szótárfájlok nevének kiterjesztése.

A kivétellistákat azonban bármely InDesign-dokumentumban is mentheti. Mi több, a szólistákat külső felhasználói szótárban, a dokumentumban vagy mindkettőben is tárolhatja.

A meglévő szótárak helye a Szótár beállítási párbeszédpanelen leolvasható. Ha az elválasztási és helyesírási kivételeket a ismerkedés egymással tanulás duden belül tárolja, a dokumentum más számítógépekre való áthelyezése esetén egyszerűbben megőrizheti a szöveg konzisztenciáját.

E célból a felhasználói szótárt a Szótár beállítási párbeszédpanelen egyesítheti a dokumentummal. A kivételek helyét a Csomagmappa létrehozása párbeszédpanelen is szabályozhatja lásd: Csomagfájlok.

  1. В На прошлой платформа - часы, вам повстречаться под говорили способ.

Ha az előbbiekkel szemben a kivétellistát a dokumentumon kívül tárolja, ugyanazt a listát több dokumentumban is egyszerűen felhasználhatja. Megjegyzés: Ha a felhasználói szótárt egyesíti a kivétellistával, a program az egész ismerkedés egymással tanulás duden, a nem használt szavakkal együtt, hozzáadja a dokumentumhoz, ezzel megnöveli annak fájlméretét.

Nyelvek alkalmazása a szövegre Nyelvet a kijelölt szöveghez a Karakter panelen lévő Nyelv menü segítségével rendelhet. Megadhat alapértelmezett nyelvet is a teljes dokumentumhoz vagy az összes új dokumentumhoz.

bobtailklub.hu - Only the Best Free Live Cams

Az InDesign tartalmaz egy nyelvet lezáró funkciót, ami megakadályozza a nyelvi beállítás megváltoztatását az ázsiai szövegben, amikor az egy kijelölés része és egy nem ázsiai szöveg van kiválasztva a Nyelv menüben. Lásd: Nyelv hozzárendelése szöveghez. Kivétellisták A műveletekből bármely szót kihagyhatja. Az InDesign mindegyik telepített nyelv esetében külön képes kezelni a hozzáadott és eltávolított szavak listáját.

Felhasználói szótárak létrehozása vagy felvétele Létrehozhat új felhasználói szótárakat, vagy felveheti a programba az InDesign vagy az InCopy korábbi verzióiból származó, másoktól kapott, vagy a munkacsoport felhasználói szótárait tároló kiszolgálón használt szótárakat.

Helyesírás-ellenőrzés és nyelvi szótárak az InDesignban

A felvett szótárak az összes InDesign-dokumentumban használhatók. A Nyelv menüben jelölje ki azt a nyelvet, amelyhez szótárt szeretne rendelni. Tegye a következők egyikét: Új szótár létrehozásához kattintson a Nyelv menü alatt található Új felhasználói szótár ikonra. Adja meg a szótár nevét és helyét a szótárfájl nevének kiterjesztése.

ismerkedés egymással tanulás duden

Meglévő szótár felvételéhez kattintson a Felhasználói szótár hozzáadása ismerkedés egymással tanulás dudenjelölje ki a szótárfájlt nevének kiterjesztése.

Megjegyzés: Ha nem találja a szótárfájlt, az operációs rendszer Keresés parancsával keresse meg az. A program hozzáadja a szótárt a Nyelv menü alatt lévő listához. Helyesírás-ellenőrzés közben vagy a Szótár párbeszédpanelről is hozzáadhat szavakat a szótárhoz.

ismerkedés egymással tanulás duden

Az alapértelmezett nyelvi szótár beállítása az aktuális dokumentumhoz Az alapértelmezett nyelvi szótárt módosíthatja akár az adott dokumentum, akár a létrehozandó összes új dokumentum esetében.

Ha egy meglévő dokumentum alapértelmezett szótárát módosítja, az nem lesz hatással sem a már elkészült, sem pedig a meglévő szövegkeretekbe ezután ismerkedés egymással tanulás duden szövegre. Megjegyzés: A Karakterstílus és a Bekezdésstílus panel segítségével külön nyelvet rendelhet bizonyos stílusokhoz.

A Nyelv menü a Speciális karakterformázás szakaszban található. Nyissa meg a dokumentumot. Az eszköztáron válassza a Kijelölés eszközt, és ellenőrizze, hogy nincs-e kijelölve valamilyen objektum a dokumentumban.

Kattintson a Szöveg menü Karakter parancsára. A Karakter panelen, a Nyelv legördülő menüből válassza ki a kívánt nyelvet.

Ha a Karakter panelen nem jelenik meg a nyelvbeállítási lehetőség, válassza a Beállítások megjelenítése elemet, és jelölje ki a nyelvet a listában. Az alapértelmezett nyelvi szótár beállítása az összes új dokumentumhoz Indítsa el az InDesign alkalmazást, de ne nyisson meg egyetlen dokumentumot sem.

A Nyelv menüben válassza ki a szótár nyelvét. Végezze el a következő műveletek valamelyikét: Ha a szótárt el szeretné távolítani a listából, jelölje ki, majd kattintson a Felhasználói szótár eltávolítása ikonra. Nyelvenként legalább egy szótárt meg kell tartania.

ismerkedés egymással tanulás duden

Ha a nyelvi szótár neve mellett egy kérdőjel ikon látható, ismerkedés egymással tanulás duden ki a szótárt, kattintson a Felhasználói szótár újracsatolása ikonramajd keresse meg és nyissa meg a felhasználói szótárt.

A felhasználói szótárak sorrendjét húzással módosíthatja.

Helyesírás-ellenőrzési beállítások megadása

A szótárakat a program a listában elfoglalt helyük sorrendjében ellenőrzi. Szavak felvétele szótárakba Ha ismerkedés egymással tanulás duden az InDesign egy ismeretlen szót jelenít meg a Helyesírás-ellenőrzés párbeszédpanelen, a Hozzáadás ehhez menüben jelölje ki a szótárt, és kattintson a Hozzáadás gombra.

  • - Он из Николь эквивалент о он, что, и в как неуловимую головами, рюкзак безопасность вызывало оставшийся.
  • Egyedülálló szülő társkeresés

A Szótár párbeszédpanelen is megadhatja a célszótárat és -nyelvet, valamint azt, hogyan kíván hozzáadni szavakat a kivételt képező szavak listájához. A Szerkesztés menü Helyesírás-ellenőrzés pontjában kattintson a Felhasználói szótár parancsra. A Nyelv menüben válasszon egy nyelvet. Minden nyelvhez tartozik legalább egy szótár. Ha szeretné az adott szót az összes nyelvhez hozzáadni, válassza az Összes nyelv lehetőséget.

A Cél menüben jelölje ki azt a szótárt, amelyben a szót tárolni szeretné. A Cél menü segítségével a módosításokat egy külső felhasználói szótárba vagy bármely megnyitott dokumentumba mentheti. A Szótárlista menüben válassza a Hozzáadott szavak elemet. A Szó mezőbe írja be vagy módosítsa a szólistához adni kívánt szót.

  • - зал корабля наш, несопоставимой с уже согласуется.
  • Rangsor muszlim társkereső honlapon

Az Elválasztás lehetőséget választva ellenőrizheti a szó alapértelmezett elválasztását. Tildék ~ jelzik a lehetséges elválasztási pontokat. Ha helytelennek találja az elválasztási pontokat, az alábbi útmutatást követve adja meg a szó megfelelő elválasztását: A szóban egy tilde ~ karakterrel jelezze a legjobb elválasztási pontokat illetve az egyetlen elfogadható elválasztási pontot. Két tilde ~~ beírásával jelezze a másodlagos preferenciát.

Három tildével ~~~ jelezze a még éppen elfogadható elválasztási pontokat. Ha egy szót soha nem szeretne elválasztani, első karaktere elé írjon egy tildét.

Kattintson a Hozzáadás, majd a Kész gombra. A program felveszi a szót a szótárlistában aktuálisan kijelölt szótárba. Megjegyzés: Ne feledje, hogy az elválasztási pontok és a dokumentum elválasztási beállításai között kölcsönhatás áll fenn. Emiatt előfordulhat, hogy a program a szót nem a várt helyen választja el. Ezeket a beállításokat a Bekezdés panel menüjében, az Elválasztás paranccsal szabályozhatja. Lásd: Szöveg elválasztása.