Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Ismerje meg a vezetést tárgyalások

Tartalom

  Bibliai vezetéstudomány szakirányú továbbképzési szak A képzés célja: A hallgató megismerje az egyházi és nonprofit szervezetek vezetésének és gazdálkodásának különböző területeit.

  A képzés keresztény szellemiségéből adódóan jelentős hangsúlyt helyezünk a vezetői személyiség fejlesztésére és a vezetői tevékenységgel összefüggő etikai követelményekre.

  A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: bibliai vezetéstudomány szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vezetéstudományi szakember Szakirányú továbbképzés képzési területe: hitéleti képzési terület A felvétel feltételei: Legalább alapképzésben vagy korábbi szintű főiskolai képzésben szerzett oklevél az ismerje meg a vezetést tárgyalások képzési területeken: bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, hitéleti képzés, jogi képzés, műszaki képzés, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési terület.

  ismerje meg a vezetést tárgyalások

  Képzési idő: 4 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A bibliai vezetéstudomány szakirányú továbbképzés célja, hogy a hallgató megszerezze azokat az elvi-elméleti ismereteket, amelyek nélkül nem képzelhető el a sikeres vezetői munka.

  A hallgatók tanulmányaik során jelentős gyakorlati képzésben részesülnek, és megismerik a vállalati, az alapítványi, a szociális vezetői munka sajátosságait, tárgyalási módszereket, az üzleti élet illemtanát, valamint elsajátítják a bizottsági irányítás demokratikus rendjét.

  ismerje meg a vezetést tárgyalások

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek az intézmény stratégiájának kidolgozására és megvalósítására; ismerje meg az emberi erőforrás menedzsment sajátosságait; vezetési ismerje meg a vezetést tárgyalások szervezési módszerek alkalmazására; önkéntesek toborzására; egyházi intézmények, alapítványok, nonprofit szervezetek és gazdálkodó szervezetek vezetésére. Személyes adottságok, készségek A képzés keresztény jellegéből adódóan jelentős hangsúly kerül a vezetői személyiség fejlesztésére; a vezetői tevékenységgel összefüggő etikai követelmények érvényesítésére.

  ismerje meg a vezetést tárgyalások

  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés olyan szemléleti keretet ad, amely segítségével a hallgató keresztény értékeket követve vezethet egyházi és nem egyházi nonprofit szervezeteket, valamint gazdasági társaságokat.

  A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: Alapozó tárgyak: 31 kredit A hallgatók az alapozó tárgyak keretében a gazdálkodás legalapvetőbb ismereteit sajátítják el: számviteli, pénzügyi alapok, közgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, európai uniós ismeretek, jogi alapok, valamint vezetés és szervezés.

  ismerje meg a vezetést tárgyalások

  Ezek a tárgyak a szakismeretei modulok megértését és elsajátítását alapozzák meg. Szakismereti tárgyak: 44 kredit A szakismereti tárgyak keretében a hallgatók megismerik a gazdasági vezetés különböző területeit: vállalati gazdaságtan, társaságok pénzügyei, adózási ismeretek, emberi erőforrás menedzsment, önkéntesek toborzása és motiválása, teljesítményértékelés és -fejlesztés, stratégiai tervezés, válságmenedzsment, egyházak jogi környezete.

  ismerje meg a vezetést tárgyalások

  Ezek során a hangsúly az egyházi és nonprofit szervezetek gazdálkodási tevékenységén van. Teológiai modul: 18 kredit A teológiai modul keretei között olyan szemléletmódot sajátítanak el a hallgatók, ami összhangban van a Biblia tanításaival és az evangéliumi kereszténység etikai elveivel.

  A szovjetek — megszegve a jugoszlávokkal történt megállapodást — azonnal őrizetbe vették, majd családjukkal a romániai Snagovi-tó partjára házi őrizetbe helyezték őket. Kádárék és a szovjet vezetés erős politikai nyomással és személyes küldöttek útján próbálták rávenni Nagy Imrét, hogy ismerje el Kádár János kormányát, és ezzel legitimálja az új hatalmat. Miután Nagy Imre erre nem hajlott,

  Ebben az összefüggésben a keresztény etika alapjait, az üzleti élet etikáját, a vezetői személyiség és etika kérdéskörét, a Biblia és a menedzsment összefüggéseit, valamint az egyházi intézmények menedzselését ismerik meg.

  Szakmódszertan: 17 kredit A hallgatók vállalkozási, alapítványi és szociális intézmény vezetői gyakorlaton vesznek részt.

  ismerje meg a vezetést tárgyalások

  Megismerik a hatékony tárgyalás, valamint a bizottsági irányítás módszereit, továbbá az üzleti élet illemtanát. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit A jelentkezési lap az alábbi linkre kattintva letölthető:.

  "Пятеро А как вели удовольствия лучше здесь, слишком, думала огромный интересам но.