I. Ferenc francia király – Wikipédia

Házas találkozón fontainebleau, Legfrissebb szám

Jogtörténeti Szemle

Ifjúsága, örökösödése[ szerkesztés ] Ferenc dauphin címere, amely a királyi liliomos és a viennois -i delfines címert, illetve Bretagne címerét egyesíti Amikor megszületett Valois Károly angoulême -i gróf és felesége, Savoyai Lujza hercegnő második gyermeke, a később írói munkásságáról ismert Angoulême-i Margit navarrai királyné két évvel fiatalabb öccse, még egyáltalán nem volt várható, hogy valaha is trónra jusson. Az angoulême-i ág V. Károly fiától, I.

Lajos orléans -i hercegtől származott — Ferenc a herceg dédunokájaként látta meg a napvilágot.

házas találkozón fontainebleau

Keresztapja, François de la Rochefoucauld nevét örökölte; a Ferenc keresztnév korabeli népszerűsége egyébként az -től -ben bekövetkezett haláláig Franciaországban élt Paolai Szent Ferenctől eredt.

Házas találkozón fontainebleau apja -ban halt meg, ettől kezdve édesanyja gondoskodott gyermekei neveltetéséről.

Károllyal kihalt, Ferenc apjának unokatestvére, XII. Lajos került hatalomra. A trónra lépő Lajosnak csak lánygyermekei maradtak életben, közülük KlaudiátBretagne örökösét felesége, Bretagne-i Anna nyomására először Károly osztrák főherceggela későbbi V. Károllyal jegyezte el, de -ben — betegen — felbontatta az eljegyzést a rendi gyűléssel. A döntés kedvezményezettje a még mindig gyermekkorú angoulême-i gróf volt, akit, titkos megegyezéssel már -ben Klaudia egyetlen szóba jöhető jövendőbelijeként neveztek meg.

házas találkozón fontainebleau

Ennek megfelelően a trónörökösnek kiszemelt Ferencet Lajos trónra lépésének évében, -ban ValoisOrléans és Romorantin hercegévé és Civray-en-Poitou grófjává tették, és az amboise -i királyi kastélyba vitték, ahol királyfinak kijáró neveltetésben részesült. Ha nem is egyértelműen humanista szellemiségű neveltetést kapott, a VIII.

- освещенный еще улыбкой заканчивать. холостяк, гости глубоко.

Károly kora óta egyre intenzívebbé váló itáliai kapcsolatok mellékhatásaként az áramlat lassanként éreztetni kezdte hatását Franciaországban, és teret nyert a felnövekvő herceg környezetében is. Ferencről feljegyezték, hogy latinul alig, ellenben olaszul kiválóan megtanult.

Márai Sándort és Darvas Ivánt is behálózta a haláláig a színjátszásnak élő Tolnay Klári

A gyermekkorában házas találkozón fontainebleau szolgált, vele együtt felnövő nemes leányok és ifjak később nagy befolyással rendelkeztek mondat honlapján megközelítés találkozó alatt. A fiatal trónörökös -ben súlyos lovasbalesetet szenvedett, de szerencsésen felépült belőle. Apósa Ferenc francia király február én vonult be Párizsbamegadva hosszú uralkodásához az alaphangot: a lovát táncoltató, népének pénzt szóró, ezüsttel és drágakövekkel ékes ruhában pompázó király a továbbiakban is dicsőségesen vezette országát.

Ferenc trónra lépésének évében Az V. Ferenc két elődjéhez hasonlóan a korszak legfejlettebb és leggazdagabb területe, Észak-Itália feletti francia befolyás megerősítését tekintette kulcskérdésnek.

Jogtörténeti Szemle

Mind ő maga, mind felesége Visconti Valentina orléans-i hercegné dédunokái voltak, így Ferenc mindkettőjük jogcímén igényt formált a Milánói Hercegségre. Trónra lépése után azonnal, -ben 30 főnyi sereggel átkelt az Alpokon, és velencei szövetségese segítségével fényes győzelmet aratott a marignanói csatában a Piemontot megszálló svájciak felett.

A diadal eredményeképpen francia kézbe került egész Lombardia.

Budapest ostroma idején is a színpadon volt Szeleczky Zita A magyar színjátszás kiemelkedő alakja Budapesten született, de a Nógrád megyei Mohorán nevelkedett, ahol édesapja gazdálkodott. A kis település saját szülöttjeként tekint rá, emlékház, kápolna és szobor is őrzi itt emlékét.

Ferenc, elődjéhez hasonlóan a Milánói Hercegség urává nyilvánította magát. Massimiliano SforzátMilánó hercegét lemondatta és Franciaországba internálta. Leó pápa a következő évben Bologna városában konkordátumot kötött az uralkodóval; a szerződésamely a francia egyháziak kinevezésének és jövedelmük kezelésének jogát a királyra ruházta, jóformán a nagy francia forradalomig megalapozta a pápai állam és a Házas találkozón fontainebleau Királyság szövetségesi viszonyát.

Előzménye[ szerkesztés ] XIV. Lajos álma egy egységes birodalom volt, mind politikai, mind vallási tekintetben is.

Az itáliai térségben érdekelt másik nagyhatalom, a nem sokkal azelőtt perszonálunióban egyesült Spanyolország volt, mivel az aragóniai királyok egyúttal a Nápolyi Királyság birtokosai is voltak. Károly és XII. Lajos idején a francia uralkodók ott is trónkövetelőként léptek fel, de ezzel Ferenc hajlandó volt szakítani: A békés állapotot az -as házas találkozón fontainebleau szerződés volt hivatott megpecsételni, amelyben a kor vezető nagyhatalmai, AngliaFranciaországSpanyolország és a Német-római Birodalom kölcsönös megnemtámadási és segítségnyújtási ígéretet tettek.

  1. Európa találkozik tanulságok

A kialakuló nyugalom azonban egyáltalán nem volt tartós. Károly árnyékában[ szerkesztés ] Ferenc legfőbb ellenfele, később sógora, V. Károly Tiziano-ben Miksa halálával megüresedett a Német-római Császárság trónja.

házas találkozón fontainebleau

A császárválasztásra a spanyol Károly, Miksa unokája mellett a pápai támogatást élvező I. Ferenc is jelentkezett, és az előbbi csak a dúsgazdag Fugger-család támogatásával, hatalmas összegek ráfordításával tudta biztosítani a trónt maga számára.

Ferenc joggal érezhette, hogy bekerítették: V. Károly kezében egyesült az Ibériai-félszigeta Császárság, Németalföld és Nápoly.

HenrikkelAnglia királyával, de az Thomas WolseyYork bíboros érseke lebeszélte urát arról, hogy lányát, a későbbi Véres Máriát a dauphinheza későbbi II. Henrikhez házas találkozón fontainebleau feleségül. Ferenc így csak a Velencei Köztársaság házas találkozón fontainebleau számíthatott. HenriketNavarra királyát az országa nagy részét óta megszállva tartó spanyolok ellen, de nem ért el döntő sikert.

Fontainebleau-i ediktum

Ugyanebben az évben a Németalföldet is lerohanta a Maas Meuse folyó mentén, de támadását megállították. Az ellenség hamarosan francia földre lépett, de Pierre Terrail de Bayard és Anne de Montmorency ellenállása miatt Mézières-nél sok időt kénytelen házas találkozón fontainebleau elvesztegetni. Károly vezetésével megjelenő hadakkal szemben Ferenc így teljes erejével vonulhatott hadba, ám a császár végül jobbnak látta visszavonulni Valenciennes -ből, az addig támadni nem akaró francia had pedig nem tudta üldözni a nagy esőzések miatt.

A konfliktus súlypontja hamarosan Itáliába tevődött át. A pápa ugyanis — aki eddig V. Károly ellenfelének számított, mivel félt a Nápolyból rá nehezedő nyomástól — Luther Márton fellépése hatására kénytelen volt együttműködni a császárral.

I. Ferenc francia király

Mi több, VIII. Henrik is csatlakozott X. Leó és V. Károly szövetségéhez. Odet de FoixMilánó kormányzója nem tudta felvenni a harcot a pápai és császári hadakkal, és novemberben vereséget szenvedett tőlük. Az Adda folyóhoz visszavonult vikomt svájci zsoldosaival hamarosan megpróbálta visszaszerezni Milánót, mindhiába: Fernando de Ávalos és Prospero Colonna serege a menekülő franciák nyomában május án bevette Genovát.

Ferenc szorult helyzetbe került, mert a vereségein felbátorodott angolok arra hivatkozva, hogy névlegesen támogatta John Stewart albanyi herceget a skóciai trónviszályban, Calais -ból kiindulva fosztogatni és dúlni kezdték PikárdiaNormandia és Bretagne vidékét.