Gotthard Therme Hotel & Conference

Határok találkozásánál, Bemutatkozás

Tartalom

  határok találkozásánál partner keres előkelő állítások

  Az interkulturális interakciók A disszertáció alapját adó kutatás eredményei elméleti, módszertani és gyakorlati területen is hozzáadott értékkel bírnak a gazdálkodástudományok területéhez. Az egyének, a saját és a szervezeti céljaik megvalósítása érdekében napi szinten érintkeznek más kultúra tagjaival online térben vagy személyesen. Két kultúra tagjainak találkozásakor esetleges nézetkülönbségek, értékkülönbözőségek, konfliktushelyzetek, kommunikációs problémák léphetnek fel.

  határok találkozásánál egyetlen párt flensburg

  Azevedo kutatásai alapján tudjuk, a hatalmas kulturális határok találkozásánál ellenére az együttműködés zökkenőmentes lehet két kultúra tagjai között, de két kultúra találkozása mindig hatással van az egyénekre. A szakirodalomban eddig a kultúradimenziós modellek eredményeiből származtak információk a dél-koreai és magyar kultúráról, illetve egyoldalúan a koreai vagy a magyar kultúra jellegzetességeiről voltak kutatási eredmények.

  határok találkozásánál meeting barátság közötti nőt

  A kutatás célja az volt, hogy feltárja és értelmezze, hogy az interjúalanyok által átélt interakciós szituációkban a kulturális eltéréseket hogyan interpretálják, milyen tényezőkre, értékekre vezetik vissza a másik kultúrában. Ezzel a kutatással egy mélyebb megértést kaphatunk a két kultúra eltéréseiről, magyar szempontból.

  A disszertáció kutatását felhasználva tehát új elméleti eredményekkel gazdagodott a szakirodalom a két kultúra vonatkozásában.

  határok találkozásánál első üzenet egy lány társkereső

  Így a kódolási folyamatban használt módszerről és az határok találkozásánál Nvivo szoftver használhatóságáról is tapasztalatokat gyűjtöttem a kutatás során.

  A kultúra kutatások során különösen ritka ennek a paradigmának a használata, így a kutatás tapasztalatai, használhatósága a szervezetelméleti kutatások területén is hozzáadott értékkel bír. A disszertáció kutatása feltárta, az erősen kollektivista, nagy hatalmi távolsággal jellemezhető, maszkulin jellegzetességeket magán hordozó koreai szervezeti kultúra jellegzetességei mögötti mozgatórugókat, a szervezeti szereplők hatékonyabb együttműködésének céljából.

  határok találkozásánál találkozik egyedülálló nők

  A kutatás eredményei alkalmasak, átdolgozás után, egy interkulturális tréning elméleti alapjának.