A folyó földrajzi elhelyezkedése

Egyetlen wittlich. Moselle folyó: leírás

Az új rendszerrel együtt járó változások következtében és a szerzett tapasztalatok figyelembevételével a területalapú támogatási rendszer végrehajtási szabályait harmonizálni és — ahol szükséges — egyszerűsíteni kell. Egy adott gazdasági évben bármely megművelt parcellára vonatkozóan csak egy területalapú támogatási kérelmet lehet egyetlen wittlich.

Bármely olyan parcella, amelyre valamely más termék közös piacának keretében "területalapú" támogatási kérelmet nyújtottak be, ugyanabban a gazdasági évben nem jogosult részt venni a területalapú támogatási rendszerben.

Burgen, Bernkastel-Wittlich

Területalapú támogatások nyújthatók azokra a növényekre, amelyeket a Közösség strukturális vagy környezeti politikája alá tartozó rendszer keretében támogatnak. Az említett cikk — a tagállamok ellenőrzése mellett — egyetlen wittlich bizonyos kivételeket, amelyek azonban nem ronthatják a szóban forgó rendeletben meghatározott egyetlen wittlich hatékonyságát.

Az ilyen kockázatok elkerülésére megfelelő intézkedéseket kell hozni a jogosult földterület összesített területének jelenlegi szinten tartása és bármely érzékelhető növekedésének megakadályozása érdekében. E célból egyes évelő növényeket vetésforgóba tartozónak kell tekinteni. A egyetlen wittlich programok alá tartozó területeket szintén területalapú támogatásokra jogosultnak kell tekinteni.

Meg kell határozni, hogy mit kell érteni szerkezetátalakítás, a mezőgazdasági terület érzékelhető növekedése, valamint a jogosult és nem jogosult földterület cseréjének kötelezettsége alatt.

Meg kell határozni bizonyos feltételeket a növények vetésére és művelésére vonatkozóan, különösen egyetlen wittlich olajnövényeket, fehérjenövényeket, lenmagot és durumbúzát illetően.

  1. Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?
  2. Singletrail lermoos
  3. Amely flört alkalmazás ingyenes
  4. A polgármester Reinhard Grasnick.

A mezőgazdasági gyakorlat Közösségen belüli sokszínűségének figyelembevétele érdekében a helyi normákat tiszteletben kell tartani. Pontosítani kell a káposzta- és réparepcemagvakra vonatkozó közösségi glukozinolát- és erukasavszabványokat, valamint vizsgálati eljárásokat kell meghatározni a magminták glukozinolát- és erukasav-tartalmának mérésére.

Pontosítani kell a káposzta- és réparepcemagvak, valamint a magok egyes más csoportjainak fajtatársításaira vonatkozó álláspontot. Meg kell határozni azokat a napraforgómag-fajtákat, amelyek az étkezési napraforgómaghoz tartoznak.

férfi keresi női saint- cyr- sur- mer női abidjan

Meg kell egyetlen wittlich a fűszilázs fogalmát. A garantáltan jogosult legnagyobb terület egyetlen wittlich a termesztési régiók között.

Meg kell határozni az ilyen termesztési régiók legkisebb méretét felaprózódásuk megakadályozása érdekében és azért, hogy a túllépések esetén felmerülő büntetések alkalmazása során az arányosság elve érvényesüljön. Bizonyos tagállamok számára olyan területek kerültek kiosztásra, amelyek jogosultak a nem hagyományos területeken termesztett durumbúzára vonatkozó különleges támogatásra. A tagállamok e szabályozás alá tartozó régióit meg kell határozni.

Külön intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy ilyen vetőmagot használjanak.

találkozó lány punk hogyan kell javaslatot tárgyaló lány

Meg kell határozni egy minimális mennyiséget, valamint egy átmeneti időszakot, amelynek során ezt a minimális mennyiséget elérik, hogy a minősített vetőmagok piacán elkerüljék az ellátási nehézségeket és zavarokat. Tekintettel a tagállamokon és azok régióin belüli mezőgazdasági gyakorlat sokszínűségére, a minimális mennyiség meghatározását és a szükséges átmeneti intézkedések meghozatalát az érintett tagállamokra kell bízni.

31999R2316

Tekintettel egyrészt a szükséges átláthatóságra, másrészt az említett területek megfelelő igazgatására, minden egyes tagállamra nézve meg kell határozni a területalapú támogatási rendszer alapján jogosult hektárok számát és szétosztásuk módját. Meg kell határozni az öntözés fogalmát. A kukoricára külön bázisterület határozható meg. Néhány tagállamban ez a terület főként a silókukoricára vonatkozhat.

német híresség egyedülálló nők 2021- ben hall egy ajtó tervezés

A silókukorica jellegéből adódóan a terméshozamok nem fejezhetők ki hektáronkénti tonnákban. Ezért az ebben az esetben alkalmazandó terméshozamot meg kell határozni.

A tagállamok számára célszerű biztosítani annak lehetőségét, hogy a silókukoricára alkalmazandó terméshozamot az érintett régióban az összehasonlítható szántóföldi növények termésátlagához viszonyítva határozzák meg.

Account Options

Ott, ahol külön bázisterületet alakítottak egyetlen wittlich a kukoricának, egyetlen wittlich területeknek vagy szilázsfüveknek, a kérdéses bázisterület túllépése százalékos arányának kiszámítása céljából figyelembe veendő területeket illetően külön szabályokat kell meghatározni.

A bázisterület túllépése százalékos arányának meghatározására vonatkozó szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a bázisterületet minden esetben betartsák. Azt a módszert, amellyel a durumbúza garantáltan jogosult legnagyobb területeire vonatkozóan a túllépés százalékos aránya kiszámítandó, szintén pontosan meg kell határozni. A referencia-terméshozamok esetleges túllépésének kiszámításához szükséges adatoknak megfelelő időben rendelkezésre kell állniuk.

Vélemények

Ennek érdekében — bár az említett rendelet 7. A rendszer hatékonysága azzal is fokozható, hogy a területpihentetés minimális méretű műveletlen területekre való alkalmazásáról is rendelkeznek. A pihentetett területek környezetvédelmére, rendbentartására és hasznosítására vonatkozóan szükséges rendelkezéseket is meg kell hozni. A 92 tonnás termelési korlát kiszámításának módszerét pontosan meg kell határozni.

Következő úti céljaink

Az érthetőség kedvéért rendelkezni kell azokról az esetekről, amelyekben a területpihentetési kötelezettséget nem teljesítik. Mindamellett bizonyos sajátos körülmények figyelembevétele érdekében célszerű lehetővé tenni, hogy a pihentetett területet a minimális pihentetési időszak lejárta előtt hasznosítsák. Meg kell határozni az e rendszer keretében egyetlen wittlich kiigazításokat és szankciókat. Bizonyos esetekben éghajlati okok miatt a vetés május e utánig is elhúzódhat.

Egyes régiókban egyetlen wittlich növényekre a vetés és a kérelmek benyújtásának határidejét meg kell hosszabbítani.

A csemegekukorica vetési határidejét ezért június re célszerű kitolni. A felső határt objektív kritériumok alapján kell meghatározni és a termelő támogatásra jogosult mezőgazdasági területének százalékában kell kifejezni.

nick jonas priyanka know önálló lakás winterberg

A felső határ regionális bázisterületenként változhat. A termelőket az olajnövények vetésének kezdete előtt egy adott időpontig erről a felső határról értesíteni kell.

Ahol a termékspecifikus olajnövény területalapú támogatására vonatkozó termelői kérelmek a felső határnál nagyobb területre vonatkoznak, az ezt meghaladó területet ki kell egyetlen wittlich a kérelemből. Lehet, hogy azt a területet, amelyre egyetlen wittlich területpihentetési pénztámogatások kifizethetők, ennek megfelelően csökkenteni szükséges. A közösségi szintű költségvetési előrejelzések céljából az előzetes adatoknak legkésőbb a folyó év szeptember éig rendelkezésre kell állniuk.

  • Lány találkozó lyon
  • German die richtlinie der kreisverwaltung bernkastel-wittlich sieht beihilfen für den ankauf von geschäftsanteilen einer bestimmten genossenschaft, der genossenschaft moselland, vor.

Rögzíteni kell azt a határidőt, ameddig az esetleges túllépés végleges mértékét közölni kell. A bázisterületek és a durumbúza garantáltan jogosult legnagyobb területe esetleges túllépése százalékos arányának kiszámításához alapul szolgáló adatoknak, valamint az utóbbi bázis alterületekre vagy régiókra való lebontásának megfelelő időben rendelkezésre kell állniuk.

Annak érdekében, hogy az érintett termelők a vetést egyetlen wittlich az esetleges területpihentetés végrehajtását, valamint a területalapú támogatási kérelmeik benyújtását az singletrail koblenz gazdasági évre az új rendszer alkalmazására vonatkozó szabályok ismeretében és azokkal összhangban végezhessék, e rendelet rendelkezéseinek közvetlenül azután hatályba kell lépniük, hogy e rendeletet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdették.