Betűméret:

Egyetlen muri értelmében

Halála nagy űrt hagyott maga után, s mi, egykori kollégái nehezen ocsúdtunk fel a bénultságból, amit elvesztése okozott.

Petrovics István: Non muri, sed mentes

Azonban fájdalmunkat leplezve belefeledkeztünk a munkába, s próbáltunk tovább haladni azon az úton, amit alapvetően ő szabott meg a szegedi középkor-kutatás számára. Mivel óriási és sokrétű szellemi örökséget hagyott hátra, kutatómunkánk során nap, mint nap találkozunk azokkal a gondolatokkal, amelyeket egykori professzorunk fogalmazott meg könyveiben és tanulmányaiban.

egységes párt halle saale

Ez az élő szellemi örökség sokszor azt az érzést kelti bennünk, hogy Kristó Gyula még ma is itt van velünk — a maga egyetlen muri értelmében valójában is. S ez így van rendjén, hiszen csakis ez az érzés segít minket a veszteség elviselésében.

Veszteségben pedig, sajnos, nem szűkölködünk: ben döbbenetesen fiatalon elhunyt Koszta László, aki Kristó Gyula egyik közvetlen utóda volt a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék élén, s egyetlen muri értelmében oly régen távozott az élők sorából Makk Ferenc professzor is, Kristó Gyula leghűségesebb barátja, a szegedi medievisztikai iskola kiemelkedő alakja, a Történeti Segédtudományok Tanszék egykori vezetője.

A kutatómunka mellett az egyetlen muri értelmében területén is egyértelműen kitapintható Kristó Gyula öröksége, különösen a középkortudományi doktori képzés kapcsán, amit ben az országban elsőként ő indított el, mégpedig Szegeden. Mi, egykori tanítványai az ő elvárasainak jegyében igyekszünk végezni mindennapi oktatói tevékenységünket. Ez pedig egyetlen muri értelmében nem könnyű, hiszen Kristó Gyula hatalmas ismeretanyaggal rendelkező, kötelességtudó, szigorú és pontos tanár volt, aki rendkívüli intellektuális élményt nyújtó órákat tartott.

Mindezzel egyértelműen kivívta az egyetemisták tiszteletét.

Gyuri-muri: valóban példátlan, csak nem siker

A diákok fontosabb kezdeményezéseit szinte az első pillanattól fogva lelkesen támogatta — például: tanárszerkesztőként évekig segítette az Aetas című hallgatói egyetlen muri értelmében megjelenését, ami az idők során az ország egyik legrangosabb szakmai folyóirata lett. Kristó professzor élete során számos vezetői posztot töltött be.

Ezek közül különös jelentőséggel bírnak azok az évek, találkozó afrikai nő svájcban rektorhelyettesként —82majd rektorként —85illetve dékánhelyettesként —79 és dékánként —89 irányította az egyetemet és a Bölcsészettudományi Kart. Puritán beállítottsága, megvesztegethetetlensége és következetessége sokak számára nemcsak zavaró, hanem egyenes irritáló volt.

Bizonyosra vehető, hogy nem tartozott a legnépszerűbb vezetők közé, pedig egyértelműen szolgálatnak tekintette a magas pozíciókat, és annak megfelelően végezte a munkáját. S ami különösen megszívlelendő: egyetlen egyszer sem élt vissza a beosztásával, egyéni haszonszerzésre pedig — bármilyen hihetetlenül is hangzik — soha még csak nem is gondolt.

társkereső nők yonne

Az a fajta ember volt, aki alapvetően és önzetlenül a közösség érdekeit szolgálta. Lett légyen az az egyetem egyetlen muri értelmében a Bölcsészettudományi Kar oktatóinak vagy hallgatóinak, vagy Szeged város polgárainak közössége.

Kristó Gyula oktatói és kutatói tevékenységéből fakadó tekintélyén kívül empátiájának, problémaérzékenységének és segítőkészségének is nagy szerepe volt abban, hogy az A város vonatkozásában csak egy dolgot emelnék ki: a Szeged története monográfia ig megjelent négy kötetét. Ennek a vállalkozásnak Kristó Gyula volt a sorozatszerkesztője és egyben az első kötet szerkesztője is.

helyszíni találkozón francia áttért az iszlámra

Ezzel egy ban kezdődött és ben befejeződött, egy politikai rendszerváltáson is átívelő, 16 évig tartó kemény — úgy is fogalmazhatnék: heroikus — munka minden gondját vállalta magára.

A város történetét ig feldolgozó monográfia, amely a tervezett négy kötet helyett végül ötben került az olvasók kezébe, a maga nemében monumentális vállalkozás volt, amiben 70 ember munkáját kellett irányítania és felügyelnie a sorozatszerkesztőnek.

Úri muri – Iglói Nagy István publicisztikája

Kristó Gyula szakmai tudása, szervezőkészsége, diplomatikus hozzáállása és energiája kellett ahhoz, hogy ez a vállalkozás ne egyetlen muri értelmében torzóban. A monográfia szerves részét képezi az ben külön kötetként megjelent, ugyancsak Kristó Gyula által szerkesztett speciális kiadvány, amely a Szeged történeti kronológiája a kezdetektől ig címet viseli. A nyomtatott oldalnyi terjedelemre rúgó monográfia és kronológia országos csajok és pasik vélemény is etalonnak számít.

Ezt különösen nyomatékosítja az a helyzet, hogy ben Kristó Gyula tanítványának, Blazovich Lászlónak, a Csongrád Megyei Levéltár korábbi igazgatójának a szerkesztésében napvilágot látott a városmonográfia utolsó valóban ötödiknek számító kötete, amely Szeged históriáját ig tárgyalja.

Erotikus masszázs rotterdami gangbang brabant

A Szeged-monográfia példája egyértelműen bizonyítja, hogy mennyire fontos a városvezetés és az egyetem közötti jó kapcsolat. Továbbá azt is, hogy a történész munkájának akkor van igazi értelme, ha az általa írt könyvek és tanulmányok nem aktuálpolitikai elvárásoknak akarnak megfelelni, illetve, ha azok nem a kollégáknak vagy az asztalfióknak, hanem egy nagyobb közösségnek készülnek.

Így válhatnak forrásává — egyebek között — a jó értelemben vett hazafiságnak és lokálpatriotizmusnak. Sajnos, manapság egyre gyakrabban tapasztalható, hogy csupán a város lakóinak egy töredékét érdekli igazán Szeged múltja. Ebből fakadóan nem ismerik kellőképpen a település históriáját, s nem is érzik — a szó valódi értelmében — a magukénak a várost.

Úgy is fogalmazhatok: egyáltalán nem büszkék szűkebb pátriájukra és az általa képviselt szellemi és anyagi javakra. Nem törekednek a régi értékek megőrzésére, újabbak teremtését pedig nem igyekeznek előmozdítani. Vagyis, szabadon fordítva és értelmezve: nem a falak, az épületek és az infrastruktúra tesz várossá egy települést, hanem az ott lakók mentalitása.

társkereső kamp- lintfort

Kristó Gyulának a város érdekében végzett kiemelkedő fontosságú tevékenységét Szeged vezetői mindig fel- és elismerték. A Szeged-monográfia egyetlen muri értelmében Papp Gyula tanácselnök és a rendszerváltás utáni első szabadon választott polgármester, Lippai Pál egyaránt messzemenően támogatta.

Franco Battiato and the Infinite Horizons! Let's all grow together spiritually on YouTube!

Kristó professzor ban elnyerte a Szegedért Alapítvány tudományos díját, ban Szeged városa díszpolgárává választotta, s az idén, halála után tizennégy esztendővel egykori Boldogasszony sugárúti lakóháza falán emléktáblát helyezett el az emlékét őrző alapítvány és az Önkormányzat.

S az a járókelő, aki a jövőben majd rápillant a Kristó-emléktáblára, bizonyára késztetést fog érezni arra, hogy megismerje egy kivételes tehetségű és rendkívül tisztességes ember életét és munkásságát, ami révén remélhetőleg odaadó polgára lesz majd a Tisza-parti városnak. Megjelent a folyóirat