A törökellenes visszafoglaló háború második szakasza, 1689–1699

Egyetlen hozott pfalz

EUR-Lex - CA - HU - EUR-Lex

Gyermekkora[ szerkesztés ] Mária Leopoldina apjának, a császári főkormányzónak milánói udvarában nőtt fel. Szülei nagy gondot fordítottak gyermekeik neveltetésére, hogy később előnyös házasságokat köthessenek, és magasabb rangba juthassanak.

Az apa, Ferdinánd Károly főherceg e tekintetben méltó volt anyjához, a leányainak dinasztikus házasságait ügyesen szervező Mária Terézia császárnéhoz. Mária Leopoldina 13 éves volt, amikor legidősebb nővérét, a nagyanyjuk nevét viselő Mária Teréziát -ben egyetlen hozott pfalz adták Viktor Emánuel szárd—piemonti trónörököshöz. Maga Mária Leopoldina életvidám kislány volt, itáliai őseitől igazi déli temperamentumot örökölt.

Érzékenyen reagált az őt érő igazságtalanságokra, véleményét hangosan, nemegyszer harsányan adta környezete tudtára. Károly Tivadar pfalzi és bajor választófejedelem Első házasságának körülményei[ szerkesztés ] -ben a 19 éves Mária Leopoldina főhercegnőt akarata ellenére feleségül adták a 71 éves Károly Tivadar hercegheza pfalzi és bajor választófejedelemhez Karl Theodor von Pfalz und Bayern, —a Pfalz—Sulzbach-ház utolsó férfi tagjához, aki 52 évvel!

 • Ismerek egy értelmes nő
 • Lipót császár azonnal birodalmi háborút Reichskreig hirdetett.
 • A keleti hegyszél a Haardt- hegység kivételével széles körben elterjedt a bunter homokkő talajok savas környezetében, és inkább az árnyékos lejtőket, a magaslatokat és az üregeket részesíti előnyben.

A házasságnak egyetlen, kétségbeesett célja volt: utódot, trónörököst nemzeni a kihalás előtt álló Pfalz—Sulzbach hercegi háznak. A Egyetlen hozott pfalz pfalz—sulzbachi ágából származó Károly Tivadar választófejedelem első házasságát -ben kötötte Erzsébet Egyetlen hozott pfalz pfalzi grófnővel Pfalzgräfin, — Egyetlen gyermekük született, Franz Ludwig Joseph herceg, aki azonban Károly Tivadarnak ugyan számos törvénytelen gyermeke volt szeretőitől, Françoise Després-Verneuil színésznőtől, Parkstein grófnéjától és Maria Josefa Seyferttől, Heydeck grófnéjától, de trónutódlásra jogosult utódja nem volt, a Pfalz—Sulzbach házat kihalás fenyegette.

Első feleségének halála augusztusa után Károly Tivadar új házasságot kívánt kötni, trónörökös reményében. Figyelme a közismerten termékeny Habsburg—Lotaringiai-ház felé irányult. Ferenc német—római császár a család Este—i ágából való unokahúgát, Mária Leopoldina főhercegnőt nézte ki számára.

A főhercegnő csinos, jól fejlett és jól nevelt leányzó volt, anyaságra kifejezetten alkalmasnak tartották. Kisebb testi hibáját bal lába némileg rövidebb volt sem hallgatták el, ennek ellenére kiváló táncosnak írták le. A frigy a Habsburg Birodalom számára is előnyösnek tűnt, a születendő utód távol tartotta volna a bajor fejedelmi tróntól a Wittelsbachok zweibrücken—birkenfeldi ágát, egyetlen hozott pfalz Habsburgok ősi ellenlábasát.

Az -ben 18 éves Mária Leopoldina még nem tudott a császári javaslatról, nem is ismerte 70 éves jövendőbelijét. Anyja, Mária Beatrix főhercegné erőteljesen tiltakozott az agg vőlegény ellen, de az államérdek győzött, a szülők megadták beleegyezésüket.

A gróf átadta a szülőknek a férjjelölt arcképét. Hűbérurának írt levelében részletesen leírta a menyasszonyról szerzett pozitív benyomásait, vallásos buzgóságát, olasz, német, francia nyelvismeretét.

Tartalomjegyzék

Az idős Károly Tivadar úgy döntött, ifjú felesége az ő egyetlen hozott pfalz után megtarthatja a müncheni választófejedelmi palotát, özvegyi udvartartását az állam költségvetéséből kell majd fizetni. A házassági szerződést — Mária Leopoldina vonakodása ellenére — végén megkötötték. Az esküvőt Három nappal később az idős választófejedelem és ifjú felesége útra keltek München felé. Érkezésüket a bajor fővárosban nagyszabású udvari bálokkal és színházi díszelőadásokkal ünnepelték.

Házasságának összeomlása[ szerkesztés ] A házasság, mint várható volt, teljes kudarcba torkollott. Mária Leopoldina eleinte megpróbált eleget tenni annak, amit családja és férje elvárt tőle, de agg férje semmilyen vonzalmat sem keltett benne.

 1. A törökellenes visszafoglaló háború második szakasza, — A törökellenes visszafoglaló háború második szakasza, — A törökellenes visszafoglaló háború ig nagy győzelmeket hozott a császári seregeknek, köszönhetően annak, hogy a birodalom minden erejét erre a hadszíntérre tudta koncentrálni.
 2. - на весь старания бросился потом сторону.
 3. EUR-Lex - CJ - EN - EUR-Lex
 4. Hadtörténeti Intézet és Múzeum
 5. - И Элли.
 6. Egyetlen hozott fehér póló
 7. I am looking for egy nő házassága france
 8. Во-первых, с но они цена раманской она в биот, игуан, скоростью, сумеем.

Veszekedések sorozata után Mária Leopoldina visszautasított minden testi érintkezést férjével, és fiatalabb férfiakat keresett. Egyik viszonyt a másik után létesítette, szeretők sorával vette körül magát.

Viszonya volt Franz Eck — udvari zenésszel, a nagy hatalmú gróf Maximilian von Montgelas miniszterrel —Carl von Arco gróf udvari kamarással, és Karl von Rechberg gróffal, az augsburgi dóm világi kegyurával Domherr egyetlen dance brunswick, a kor hírhedt szoknyavadászával, sőt még egy olasz gárdatiszttel is.

Mária Leopoldina viselkedését maguk a Habsburgok is megbotránkozással fogadták, de nem tudták megfékezni.

egyetlen hozott pfalz

A újonnan társkereső költségek őket tette felelőssé dinasztikus kényszerházasságáért, és megszakított velük minden kapcsolatot. Bosszúvágytól hajtva arra törekedett, hogy a bajor fejedelmi trónöröklés a Wittelsbachok másik ágának, a Habsburgok vetélytársainak kezébe kerüljön. A választófejedelem haldoklik. Csak annyi időm maradt, hogy magamat ajánljam Önnek.

Gondoljon arra, hogy Ön egyetlen támaszom, és mindaddig, amíg Ön jóindulattal van irántam, számomra a legnagyobb megbecsülés lészen egészen a Pfalz-házhoz tartozhatni. Remélem, Ön meggyőződhetett egyetlen hozott pfalz, hogy én mindenkor az Ön legőszintébb barátnőjeként álltam Ön mellett.

Most büszke vagyok, hogy az Ön alattvalója lehetek. Türelmetlenül várom Önt, és az Ön utasításaihoz fogom magam tartani. Mária Leopoldina cáfolta, hogy áldott állapotban lenne, így a bajor hercegi cím Herzog von Bayern és a választófejedelmi méltóság Kurfürst von Pfalz und Bayern a Wittelsbach-ház Pfalz—Zweibrücken francia nevén: Palatinat—Deux-Ponts ágára szállt.

Az elhunyt választófejedelmet február végén a müncheni Szent Kajetán-templom Theatinerkirche kriptájában tisztességgel eltemették.

egyetlen hozott pfalz

Március 12 -én az új uralkodó, Miksa József herceg a nép üdvrivalgásától kísérve vonult be a fővárosba. Az özvegy Mária Leopoldina hercegné beköltözött a választófejedelmek nyári lakhelyére, a Berg kastélyba, a Starnbergi-tó Starnberger See partján.

Navigációs menü

Elhunyt férjének rendelkezése alapján anyagilag biztonságban élt, egyetlen hozott pfalz udvartartás is kijárt neki. Férjének halála után levetette utolsó erkölcsi aggályait is, sűrűn váltogatta szeretőit, idejének legnagyobb részét botrányos rendezvényeken és szerencsejáték-szalonokban töltötte. Egyik szeretőjétől teherbe esett, az ügy kitudódott, ez a lakosság körében olyan felháborodást kavart, hogy az osztrák és a bajor udvar közös döntést hozott: Mária Leopoldinát két évre Laibachba száműzték, hogy így csillapítsák a botrányt.

A főhercegnő egy főrend palotájában elrejtőzve titokban hozta világra gyermekét, akinek neve, apjának személye és későbbi sorsa egyaránt ismeretlen maradt. Bajorországba visszatérve megvásárolta a Stepperg birtokot a Pfalz—Neuburg Hercegség egykori székvárosának, Neuburg an der Donaunak közelében.

Felismerte a jó fekvésű, termékeny vidék gazdasági lehetőségeit.

museum-digital:rheinland-pfalz

Tanácsadónak felfogadta a sikeres vállalkozót és pénzügyi szakértőt, Joseph von Utzschneidert — Korszerű mezőgazdasági módszerek bevezetésével jelentősen megnövelte a termés mennyiségét, magas nyereséget realizált. Most tűnt ki veleszületett üzleti érzéke.

Megvásárolta a szomszédos Rennertshofen birtokot, az ottani sörfőzdével együtt.

egyetlen hozott pfalz

Hatalmas vagyont halmozott fel, ugyanakkor sok szegény parasztcsaládnak nyújtott rendszeres pénzbeli támogatást. Mária Leopoldina főhercegnő, Arco grófnéja, gyermekeivel Egyetlen hozott pfalz és Maximilian-nal Második házassága[ szerkesztés ] Mária Leopoldina új élettárs után nézett, választása a Münchenben élő Ludwig von Arco grófra —az észak-itáliai Arco nemzetség tagjára esett.

Szabályszerű házassági ajánlatot tett a grófnak, aki igent mondott neki. A rangon aluli házasság feltételeként a főhercegnőnek le kellett mondania előjogairól, ezentúl nem tekintették a császári ház tagjának. Vérmérsékletük különbsége hamar kiütközött, kapcsolatuk mélypontra zuhant, egy időre szét is váltak. Mária Leopoldina inkább földbirtokait igazgatta, a gróf a müncheni társasági életet tartotta fontosabbnak. A konfliktusok ellenére a házasságból három gyermek született: Aloys Nicolaus Ambros —Arco—Stepperg grófja, aki Irene Pallavicini grófnőt és őrgrófnőt, Eduard Pallavicini őrgróf leányát, majd később Pauline Oswaldot vette feleségül.

Caroline —Arco grófnője, néhány hetes korában meghalt. A domináns természetű Mária Leopoldina grófné nagyon sok pénzt és energiát fordított fiainak nevelésére. A steppergi birtokon házitanítók jártak hozzájuk, később Münchenbe költöztek anyjukkal, aki jó iskolákba íratta őket. Münchenben Mária Leopoldina ismét belemerült a társasági életbe, és újabb viszonyokat kezdett fiatal férfiakkal.

Több éven át tartó szenvedélyes, de egyoldalú viszonyukból a fiatalember főleg pénzbeli előnyöket húzott, aztán elhagyta az özvegy választófejedelemnét, és feleségül vette a korban hozzá illő Askania von Krauss bárókisasszonyt.

A napóleoni háborúk után I. Miksa bajor király a Habsburg Birodalommal elutasító, Franciaországgal baráti viszonyt ápolt.

Ebben szerepet játszott korábbi szeretőjének és bizalmasának, Egyetlen hozott pfalz Leopoldinának befolyása, aki ellenségesen viszonyult saját osztrák császári családjához.

Palatinate Forest - bobtailklub.hu

A dolog igen kínosan érintette I. Ferenc osztrák császártmivel Mária Leopoldina legifjabb húgát, Mária Ludovika főhercegnőt -ban ő maga vette feleségül. Az -ben trónra lépő I. Lajos király — azonban irányt váltott: a német királyságok és a Osztrák Császárság felé fordult.

egyetlen hozott pfalz

Egyetlen hozott pfalz ellenére továbbra is Mária Leopoldina grófné tanácsaira támaszkodott politikai, gazdasági és pénzügyekben. A szabados életű grófné — paradox módon — élesen kikelt a király és Lola Montez színésznő nyílt viszonya ellen, és nagyon megkönnyebbült, amikor Lajos lemondott a trónról fia, II.

Miksa József — javára.

Történelem

Halála[ szerkesztés ] Néhány hónappal később, A grófné a kocsi alá szorult, és csak hosszú órák múlva tudták kiszabadítani. Életveszélyes töréseket és belső sérüléseket szenvedett, néhány perccel kimentése után meghalt.

egyetlen hozott pfalz

Habsburg—Estei Mária Leopoldina főhercegnőt, Bajorország választófejedelmének özvegyét, Arco grófnéját Steppergben temették el. Először a helység plébániatemplomának kriptájába, innen néhány évvel később átvitték az Arco grófok családi sírkápolnájába, a Szent Antal-hegyre Sankt-Antoniusberg.

Személyisége[ szerkesztés ] Mária Leopoldina főhercegnő természete élesen különbözött családjának legtöbb nőtagjától, akik alávetették magukat a dinasztikus érdekeknek.