4. Csoportszocializáció | Csapatsportok pszichológiája

Csoport fázisok, hogy megfeleljen. Account Options

csoport fázisok, hogy megfeleljen

Az első fázisban, a vizsgálat során a csoport általában olyan új tagot keres, aki megfelelhet a csoport számára a csoport céljainak elérésében segítséget, hogy megfeleljen nyújthat, aki rendelkezik az ehhez szükséges személyes jellemzőkkel, készségekkel, képességekkel. Amennyiben megvan a megfelelőnek ítélt személy, egy szerep átmenet megy végbe ez a belépés vagy beavatás, amelynek során a leendő csoporttagból új csoporttag lesz.

Az ilyen beavatások pszichológiai hátterében a Festinger és Carlsmith leírt kognitív disszonancia elméleten alapuló erőfeszítés igazolás elmélet állhat, amit Aronson és Mills írt le.

csoport fázisok, hogy megfeleljen

A beavatás után a második szakaszban az új csoporttag szocializációja történik, amelynek során a belépő megismerkedik a csoport normáival, azaz azokkal a csoport által osztott viselkedési elvárásokkal, amelyek szabályozzák a csoport tevékenységét, a csoporttagok viselkedését.

Szintén erre a szakaszra jellemző, hogy az új csoporttag megszerzi az új szerepéhez szükséges tudást, illetve készségeket, elsajátítja azt a viselkedésrepertoárt, ami a csoport adott pozíciójában hogy megfeleljen csoporttag számára szükséges.

A szocializációs folyamat befejeztével az új csoporttag teljes értékű csoporttaggá válik az elfogadás szerep átmenet során.

csoport fázisok, hogy megfeleljen

A kezdetektől mindeddig a pontig csoport fázisok csoport iránti elköteleződés mértéke monoton növekedést mutat Miután a csoporttag teljes értékű csoporttaggá válik, következik a támogatás vagy fenntartás szakasza, amelyre jellemző a magas fokú elköteleződés a személy részéről, továbbá, hogy a csoporttagságot mind az egyén mind a csoport jutalmazónak értékeli, azaz egy kölcsönösen kielégítő állapot következik be.

A következő szerep átmenet az eltávolodás, ami több okból is bekövetkezhet, az alapja, hogy az egyén számára már nem elég jutalmazó a csoporttagság például, mert a csoportban betöltött pozíció nem a legmegfelelőbb, vagy felbukkan olyan külső csoport, ami az egyén számára vonzóbb.

csoport fázisok, hogy megfeleljen

Az eltávolodást követő szakaszban kísérlet történhet a csoport részéről a peremhelyzetűvé váló személy reszocializációjára, vagyis megpróbálhatnak új szerepet találni az ilyen csoporttagnak, vagy akár a csoportot úgy alakítani, hogy az jutalmazóbb legyen a csoporttag számára. Amennyiben az újraszocializálás sikertelen, következik a hogy megfeleljen, csoport fázisok a csoporton belüli utolsó elite társkereső társkereső átmenet, ami sok esetben a beavatáshoz hasonlóan rituálékkal övezett.

A csoportok fejlődése A csoportok kialakulásának és fejlődésének folyamatát öt fő szakaszra szokás elkülöníteni Tuckman, külföldi magyar társkereső alakulás forming normaalakítás norming teljesítés performing felbomlás vagy újraszerveződés adjourning Ez a fejlődési szakasz az eredeti koncepcióban nem jelent meg, később egészítette ki ezzel a keretet Tuckman.

Az alakulás szakaszában a csoporttagok megismerik egymást, egyfajta exploráció, adatok és benyomások gyűjtése valósul meg, de csoport fázisok a szakaszban a csoport tagjai többnyire óvatosan, körültekintően viselkednek, kerülik az ellentéteket, konfliktusokat.

csoport fázisok, hogy megfeleljen

A viharzás időszakában már megjelennek a konfliktusok, mivel a csoportcélok megvalósítása kapcsán nézetkülönbségek alalkulhatnak ki, rivalizálás lehet bizonyos funkciók, szerepek hogy megfeleljen érdekében.

Ebben a szakaszban jellemző lehet az kiegyensúlyozottság hiánya, a konfliktusok nyílt megjelenésének, illetve eltűnésének, lecsenedesedésének hogy megfeleljen. A normaalakítás fázisában kialakul egyfajta összetartás, kohézió a csoport tagjaiban, általában ilyenkor alakul ki a csoporthoz tartozás érzése, a csoport csoport fázisok tagjával történő azonosulás, a közös normák kialakulása is.

csoport fázisok, hogy megfeleljen

A teljesítés szakasza, amikor a csoport már konszolidálódott, és rugalmasan, adaptívan tud együtt dolgozni a közös cél ok megvalósításán. A vezetői és egyéb szerepek már kialakultak, de a körülményektől függően ezek változhatnak, hogy a lehető legoptimálisabban küzdjön meg a csoport a kihívásokkal.

Weidmüller AC: Dashboard Node-Red-ben

A felbomlás vagy hogy megfeleljen szakasza a sportok estén inkább csak az újraszerveződésről szól, amikor általában megtörténik az eredmények értékelése, a célok teljesülésnek vizsgálata, és a távozó csoporttagok búcsút vesznek a csoporttól.