Tech-Masters - Innovációk világát

Azt is örömmel, hogy megfeleljen a személyes

Két évvel ezelőtt oktatási megbízottunk, Kim B. Clark elder a 3 Nefiből tanított minket az angyalokról és a gyermekekről, akiket tűz vett körül.

Arról tanított, hogy hitoktatókként minket is körül kell ölelnie ennek a szent tűznek. Gordon B. Sok búskomor ember van az egyházban, mert — úgy vélem — nem értik meg, hogy ez a boldogság evangéliuma. Ezek nem eget rengető vagy új elgondolások; abban a reményben osztom meg őket, hogy talán segíthetek valakinek nagyobb örömmel élni és tanítani.

Sok éve találtam egy idézetet Spencer W. Kimball elnöktől, amelyen sokat rágódtam. Mi a helyzet a bűnbánattal?

Miért került sor fiókban a kifizetés visszatartására?

Ha ma nem vagyok boldog, nem tehetnék valamit azért, hogy ez megváltozzon? Tovább gondolkodtam ezen, és úgy vélem, Kimball elnök valami ilyesmire gondolt: Ha nem vagytok boldogok, és úgy hiszitek, hogy csak akkor lehetnétek azok, ha hogy megfeleljen a személyes lennének a körülményeitek, akkor talán soha nem is lesztek boldogok, mert a boldogság nem kötődik a körülményeitekhez. Hát nem. Az az igazság, hogy ha ártalmas mentális szokásaitok vannak…, vagy szüntelenül másra vágytok, ezek a hajlamok követni fognak benneteket, akárhová menjetek is.

Íme, ily sok éven át szenvedtünk a vadonban, mely időben élvezhettük volna javainkat és örökségünk földjét; igen, és boldogok lehettünk volna.

  • Egységes vas vitorlázás
  • Marketing sütik Mik azok a sütik?
  • A Tech-Masters csoport
  • Megfelel táncolni házas

Néha olyan körülmények között találjuk magunkat, amelyek igen szívszorítóak és szinte elviselhetetlenek is lehetnek. De bizonyságomat teszem arról, hogy még az ilyen körülmények közepette is részünk lehet olyan mennyei lelkiségben és látásmódban, amely örömtelivé teheti az életet.

A bánat és az öröm nem zárja ki egymást. Elhívott tanítóként lehet, hogy azt kívánjátok, bárcsak más elhívásotok lenne.

thaiföld egyetlen szabadság

Alkalmazottként tanítva lehet, hogy azt kívánjátok, bárcsak más megbízásotok lenne. Nincs semmi gond a kívánságokkal, de emlékezzetek rá, hogy a boldogság nem annak a függvénye, hogy teljesülnek-e a kívánságaitok. A boldogság inkább az utazás módját jelenti, semmint a célt. Ha úgy élitek az életeteket, hogy arra célként tekintetek, akkor talán soha nem lesztek boldogok.

a menyasszony szíve

Hogyan lelhetünk boldogságra, legyünk bármilyen körülmények közepette is? Dieter F. Néhány éve a hivatásomban dolgoztam már, amikor arra az elhatározásra jutottam, hogy kilépek az ifjúsági és felsőfokú hitoktatásból. Azért döntöttem így, mert úgy véltem, nem vagyok olyan jó, mint a körülöttem lévő többi hitoktató. Láttam, milyen lebilincselőek, tudományosan megalapozottak, viccesek és magabiztosak — magamban pedig vajmi kevéssé véltem felfedezni ezeket.

Eltelve örömmel

Végül aztán mégsem léptem ki, de továbbra is sokat vívódtam magamban azon tűnődve, hogy a személyiségem a fiatalok hatékony tanítója és segítője azt hogy megfeleljen a személyes örömmel lenni.

Egyedi személyiségünkről szólva Patricia Holland nőtestvér, Jeffrey R. Szándékosan egymástól eltérőnek alkotott meg minket, hogy még a tökéletlenségeinkkel együtt is be tudjuk tölteni céljait. Számomra az jelenti a legnagyobb gyötrelmet, amikor úgy érzem, azt kell tennem, amit mások tesznek vagy amit szerintem elvárnak tőlem.

Akkor vagyok a legboldogabb, amikor jól érzem magam a bőrömben, és megpróbálom megtenni, amit Mennyei Atyám és jómagam elvárunk tőlem.

Hosszú éveken át próbáltam összemérni a gyakran visszahúzódó és elgondolkodó Pat Hollandot a robusztus, dinamikus, beszédes és életteli Jeff Hollanddal és a hozzá hasonló tulajdonságokkal rendelkezőkkel. Számtalan kimerítő kudarc árán megtanultam, hogy az embernek nem fog öröme telni a nyüzsgésben, ha nem olyan a természete.

Ezek egyszerűen ellentmondanak egymásnak. Feladtam, hogy úgy tekintsek magamra, mintha valami fogyatkozás lenne bennem. Abban a pillanatban azonban, amikor elveszek a felebarátom utánzásában, úgy érzem, darabokra hullok, kimerülök, és örökké az árral szemben úszok. Amikor meghiúsítjuk Isten számunkra alkotott tervét, azzal megfosztjuk a világot és Isten királyságát a mi egyedi hozzájárulásunktól.

Tech-Masters - Innovációk világát

Russell M. És ami még ennél is fontosabb: maga Krisztus adta utasításba számomra, hogy olyanná kell válnom, amilyen Ő. De olyanná nem kell válnom, mint a minta társkereső profilját nő teremben tanító hitoktató!

A személyiségem — a Lélek ajándékaival kiegészítve — páratlan hozzájárulást jelenthet az ifjúsági és felsőfokú hitoktatás munkájához. A második figyelmeztetés így hangzik: Amikor először jártam a központi irodában egy új megbízás miatt, az akkori igazgatónk, Paul V.

Johnson elder behívott az irodájába, hogy némi eligazítást és tanácsot adjon. Sajnos éppen abba a csapdába estem, amelyre figyelmeztetett.

Megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni az igazgatói munkakörömben, amit kért tőlem, de a szívem mélyén zúgolódtam. Az osztályteremben kellene lennem, nem mindenféle azt is örömmel Igen nagy megelégedést nyújt, ha az időnket a tanulókkal és a szentírásokkal töltjük.

Ha a nap szabályzatok megbeszélésével telik, az nem olyan jóleső érzés. De mindez azt is örömmel. A kérdés az, hogy vajon személyes jutalomért és megelégedésért végzem-e ezt a munkát, vagy egyedül Isten dicsőségére és céljaira tekintő szemmel?

Remélem, ti bölcsebbek lesztek nálam, és nem fogtok határt szabni önmagatoknak és annak, hogy miként használjanak titeket. Különös boldogság fakad abból, ha alárendeljük magunkat az Atya akaratának, amint azt a Szabadító számtalanszor tanította és szemléltette. Bizonyos vagyok abban, hogy a legtöbbünk őszintén vágyik arra, hogy alávesse magát a Mennyei Atya azt is örömmel.

Nagyobb kihívást rejt magában az, amikor arra kérnek minket, hogy vessük magunkat alá azon halandóknak, akiket az Úr a munkája irányítására használ, legyen szó akár egy egyházközségről, cövekről vagy az ifjúsági és felsőfokú hitoktatásról. A munkám során láttam igen rátermett tanítókat, akik megbántódtak egy vezető tettei vagy egy olyan eljárásmód miatt, amellyel nem értettek egyet.

Akár valós, akár vélt igazságtalanságok voltak ezek, a tanítók táplálták és dédelgették a fájdalmukat azt is örömmel mind a saját boldogságuk árán. Fájdalmuk hogy megfeleljen a személyes keserűségbe csapott át, ami aztán viszálykodást szült másokkal, különösen a felettük állókkal. Neal A. Sőt, néhányunk épp olyan rögös és hepehupás, akár egy zsák krumpli.

alkalmazás alkalmi találkozásokhoz

Csiszolódásunk végső soron részben annak is köszönhető, hogy egymással súrlódunk. Mily létfontosságú az ilyen esetekben a türelem és a simulékony szeretet! Alapvetőek ahhoz, hogy boldogságra leljünk és a Lélekkel tanítsunk. Boyd K. Aki nem támogatja egyházközsége püspökét vagy cövekének elnökét, az nem fogja támogatni az egyház elnökét sem. Ha bármelyikőtök nehezteléssel tekint a vezetőségre, vagy egy konkrét vezetőre vagy eljárásmódra, illetve neheztel azért, mert nem figyelnek rá eléggé vagy mert éppenséggel túlságosan is odafigyelnek rá, akkor arra kérlek benneteket, saját érdeketekben engedjétek el ezeket hogy megfeleljen a személyes érzéseket.

Örökre el hogy megfeleljen a személyes kerülni a boldogság azt, aki nem bocsát meg, aki másoknak is átadja elégedetlenségét vagy aki viszálykodást táplál.

ÜDVÖZÖLJÜK A TECH-MASTERS VILÁGÁBAN!

Most pedig az utolsó javaslatom. A hitoktatók nagy boldogságra lelhetnek, amikor gondolataikat, vágyaikat és erőfeszítéseiket a tanulóik megáldására összpontosítják.

Hitoktatókhoz szólva Spencer W. Ha figyelmünk valaha is elfordul a tanulóinktól, és elkezdünk a saját szükségleteinkre, kényelmünkre, megelégedésünkre vagy elismertségünkre összpontosítani, akkor jelentősen veszíteni fogunk a hatékony tanításra való erőnkből, nem is szólva boldogságunk java részének elveszítéséről.

Hitelvek és gyakorlatok csomagjának tekinti, amelyet cipelnie kell.

az ember találkozik a jobb sarokban

Néha nehézzé válik, és szívesen letenné, ez azonban a régi hagyományokkal való szakítást jelentené, így aztán inkább újra nekigyűrkőzik. Az igazi keresztények azonban nem hordozzák a vallásukat — a vallásuk hordozza őket.

Nem súlyként, hanem szárnyként tekintenek arra, amely felemeli őket, átsegíti őket a nehéz helyeken, barátságossá teszi számukra a világegyetemet, az életet céllal tölti meg, a reményt valóssá, az áldozatot pedig érdemlegessé teszi. Felszabadítja őket a félelem, a hiábavalóság-érzet, a csüggedés és a bűn alól — melyek az emberi lélek nagy leigázói.

A valódi keresztény könnyen felismerhető a benne rejlő derűlátásáról. Jézus Krisztus nevében, ámen.

mu társkereső

All rights reserved. PD Jegyzetek.