1. MYDATA VÁLTOZÁSOK: MIT KELL MÁSHOGYAN CSINÁLNI

Az emberek megismerjék amsterdam

Hungarian Vállalkozók, aktivisták, oktatók, gazdasági társaságok, állami hivatalok és fejlesztők vagyunk. Így próbáltunk segíteni abban, hogy az egyének és a közösségek fejlesszék tudásukat, megfelelő információkra alapozott döntéseket hozzanak, tudatosabban és hatékonyabban kommunikáljanak egymással és a szervezetekkel.

Az elmúlt években együttesen építettünk ki egy hálózatot, amelynek résztvevői megosztják egymással tapasztalataikat, közös projekteket fejlesztenek, találkoznak a MyData konferenciákon és közös erőfeszítéseket tesznek a személyes adatok emberközpontú megközelítésére. Elérkezett az ideje annak, hogy ezt a munkát az egész világgal megismertessük és bemutassuk az egyénekre, társadalomra és gazdaságra való hatását. Úgy gondoljuk itt az idő, hogy nyilvánosan is kiálljunk a minket vezérlő értékek mellett és tettekre buzdítsuk mindazokat, akik ugyanezeket az értékeket vallják.

Az emberek megismerjék amsterdam hozzánk, hogy megváltoztassuk a személyes adatokkal kapcsolatos gondolkodásmódot.

Csatlakozz hozzánk a MyData mozgalom létrehozásában!

CS50 2015 - Week 0

Napjainkban a hatalmi egyensúly meglehetősen eltolódott a személyes adatok összegyűjtésével, adás-vételével és automatikus döntéshozatallal foglalkozó szervezetek irányába. Ezzel szemben az egyének legfeljebb abban reménykedhetnek, hogy nagy erőfeszítések árán némi ellenőrzést szerezhessenek az adataik felett. Az ebben a Nyilatkozatban megfogalmazott javaslatok és elvek célja az egyensúly helyreállítása és a személyes adatok ember-központú elképzelése felé történő elmozdulás.

Tartalomjegyzék

Hisszük, hogy ezek a feltételei egy igazságos, fenntartható és virágzó digitális társadalomnak, amely az alábbi alapokon nyugszik: Bizalom és bizonyosság ami a kiegyensúlyozott és tisztességes kapcsolatokra épül mind az emberek mind az emberek és szervezetek között; Az önrendelkezés, amelyet nemcsak jogi védelem mellett lehet elérni, hanem proaktív fellépéssel is, hogy megossza az adatok erejét az egyénekkel; A személyes adatok kollektív előnyeinek maximalizálása, a szervezetek, az egyének és a társadalom közötti igazságos megosztással.

Ezt az emberközpontú megközelítést alkalmazzuk saját szolgáltatásainkra.

az emberek megismerjék amsterdam

Továbbá eszközöket építünk és megosztjuk a tudásunkat, hogy másokat is segítsünk ebben. Azt akarjuk, hogy az emberek és szervezetek közötti új normális interakció az igazi átláthatóság és valódi tájékoztatáson alapuló beleegyezés legyen. Az a szándékunk, hogy a hozzáférés és a jogorvoslat, a hordozhatóság és az elfeledtetéshez való jog egy kattintással elérhető jogok legyenek: olyan jogok, amelyek egyszerűek és hatékonyak, mint a ma és a holnap legjobb online szolgáltatásai.

Bár ezek továbbra is szükségesek maradnak, mi meg akarjuk változtatni az általános gyakorlatot úgy, hogy az egyének védelmet élvezzenek és felhatalmazást kapjanak arra, hogy a szervezetek által tárolt adataikat használhassák. Ilyen felhasználási módok például az adminisztratív papírmunka egyszerűsítése, több forrásból származó adatok feldolgozása, az önismeret fejlesztése, személyre szabott mesterséges intelligencia asszisztensek, döntéshozatal és adatmegosztás az egyéni kifejezések alapján.

Keresés űrlap

Ezek a platformok elzárják a piacokat, nem csak a versenytársaik, de a legtöbb vállalkozás elől is, akik elveszíthetik az ügyfeleikhez való közvetlen hozzáférését. Azáltal, hogy az egyének számára lehetővé tesszük, hogy ellenőrizzék mi történik az adataikkal, szándékunkban áll létrehozni egy valóban szabad adatáramlást — egyénileg szabadon eldöntve, a globális akadályoktól mentes- és egyensúlyt, tisztességet, sokszínűséget és versenyt teremteni a digitális gazdaságban.

SZEMÉLY Az az egyén, aki saját személyes adatainak a saját célokra történő felhasználását kezeli, és kapcsolatot tart más egyénekkel, szolgáltatásokkal vagy szervezetekkel.

Az egyének is lehetnek a saját maguk adatkezelői.

az emberek megismerjék amsterdam

Más esetekben a kezelők nem használják magát az információt, hanem lehetővé teszik a kapcsolódást és az adatforrás megosztást az ökoszisztéma más szerepkörei között. Biztosítsuk számukra a gyakorlati eszközöket, amelyekkel megérthetik és hatékonyan ellenőrizhetik azt, hogy ki fér hozzá az adataikhoz illetve hogyan használják és osztják meg azokat. Azt akarjuk, hogy az alkalmazások tervezésekor általános gyakorlattá váljon a magánélet tiszteletben tartása, az adatbiztonság és az adatok minimalizálása.

Azt akarjuk, hogy a szervezetek lehetővé tegyék az egyének számára az adatvédelmi irányelvek megismerését és azt, hogy hogyan tudják aktiválni azokat. Azt akarjuk, hogy az egyének felhatalmazással rendelkezzenek arra, hogy megadják, megtagadják vagy visszavonják hozzájárulásukat az adataik megosztásához, az emberek megismerjék amsterdam pontos ismeretében, hogy miért, hogyan és mennyi ideig használják fel az adataikat. Végső soron azt szeretnénk, hogy a személyes adatok felhasználásának feltételeiről az egyének és a szervezetek tisztességesen tudjanak egyezkedni egymással.

  • Leiden University Medical Center Tapasztalatom szerint minden egyetemistának kivétel nélkül van egy ismerőse, barátja, rokona, akitől az egyetem évei alatt többet-kevesebbet hallhatott az Erasmusról, mint európai diák "csereprogramról".
  • KULTINDEX - Pályázati tanácsadás - Felnőttképzés - Rendezvényszervezés
  • Bálint Vilmos Bálint Vilmosnak hívnak,

Szabad és autonóm ügynöknek kell tekinteni őket, akik képesek arra, hogy saját céljaikat meghatározzák és megvalósítsák. Tettre késznek és kezdeményezőnek kellene lenniük.

az emberek megismerjék amsterdam

Azt akarjuk, hogy az egyének biztonságosan kezelhessék személyes adataikat a saját maguk módján. Segíteni szeretnénk az egyéneknek abban, hogy rendelkezzenek eszközökkel, készségekkel és segítséggel, annak érdekében, hogy személyes adataikat hasznos információvá, tudássá és autonóm döntéshozatallá alakíthassák.

Hisszük, hogy ezek a tisztességes és gyümölcsöző adatalapú kapcsolatok előfeltételei. Az adatok hordozhatósága nem pusztán egy törvény adta jog kellene, hogy legyen, hanem gyakorlati eszközökkel kellene kombinálni.

az emberek megismerjék amsterdam

Biztosítani szeretnénk az egyének számára a személyes adataik hatékony hordozhatóságának lehetőségét történjen ez akár az adataik személyes esyzközeikre történő letöltésével akár más szolgáltatások számára való átküldésével. Segíteni szándékozunk az Találkozó nő a jura ezen adatok biztonságosan és könnyen hozzáférhetővé tételében egy strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban.

Mindez az adatgyűjtés jogalapjától szerződés, az emberek megismerjék amsterdam, törvényes érdek stb. Vállalják a személyes adatok birtoklásával és használatával járó felelősséget mind a szándékos, mind a nem szándékos következményekért beleértve, de nem kizárólagosan a biztonsági incidenseket is.

Tegyék lehetővé az egyének számára az illetők felelősségre vonását.

az emberek megismerjék amsterdam

Biztosak akarunk lenni abban, hogy az adatvédelmi tájékoztatók és irányelvek tükrözik a valóságot az emberek számára lehetővé téve a megalapozott döntéshozatalt illetve a műveletek előtt és után történő ellenőrzést. Azt akarjuk, hogy az egyének megérthessék az adataikon alapuló döntéshozatal hogyan és miért történik. Könnyen használható és biztonságos csatornákat szeretnénk létrehozni, hogy az egyének láthassák és meghatározhassák, hogy mi történik az adataikkal, figyelmeztethessük őket a lehetséges problémákra és kétségbe vonhassuk az automatizált döntéseket.

Mindezt a közös üzleti gyakorlatok és technikai szabványok felé történő folyamatos haladással érjük el. A nyílt ökoszisztémák pozitív hatásainak maximalizálása érdekében folyamatosan dolgozunk az adatok átjárhatósága, nyílt API-k, protokollok, alkalmazások és infrastruktúra felé.

Így minden személyes adat hordozhatóvá és újrafelhasználhatóvá válik anélkül, hogy elveszítené a felhasználói ellenőrzést.

Hallgatóink Erasmus+ beszámolói Hollandiából

Közösen elfogadott szabványokra, ontológiákra, könyvtárakra és sémákra építünk, vagy szükség esetén újakat fejlesztünk ki. Ez a Nyilatkozat a jövő időben íródik: akkor is írd alá ha a szervezeted még nem egészen tart ott de elkötelezett ebben az irányban.

az emberek megismerjék amsterdam

Kommentáld a Nyilatkozatot! Ez a Nyilatkozat idővel fejlődni fog az ötleteid és gyakorlati tapasztalat alapján. Használd a Nyilatkozatot saját projektjeid és szándékaid előmozdításara!

A megismerés útjainak tekintették többek között a rációt, emóciót, intuíciót, meditációt és az imát is. Mai fogalomhasználatunkban a tudomány ennél jóval szűkebben értelmezett.

Vedd alapul a bizalmi keretrendszered vagy a az emberek megismerjék amsterdam feltételeinek kidolgozásánál! Használd lobbizásra és ügyfelek, partnerek, érdekelteket stb.