Az ember keres férfit szent jeromos

A BvOP saját gyártású filmje - Az igazság védelmében

A feminista teológia több mint ötven éve létezik, de Kelet-Európában még csak beszélni sem lehet róla. A progresszív gondolatok hazai képviselője nemrég szakmai fórumot indított annak érdekében, hogy ezek az eszmék itthon is bekerüljenek a köztudatba.

Ajánlom Magyar Narancs: Az as évek óta beszélhetünk feminista teológiáról. Hogyan alakult ki és milyen elveket fogalmazott meg? Perintfalvi Rita: Párhuzamosan indult el Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, jelen van Afrikában és Ázsiában is, de a hetvenes években Latin-Amerikából is kinőtt egy ága, a feminista felszabadítás teológia. A feminista teológiai irányzatokról lásd keretes írásunkat.

Account Options

A szekuláris nőmozgalmakból, illetve a II. Vatikáni Zsinatot —65 követő megújulási mozgalmakból építkezik, mely szerint az egyház nemcsak a hierarchiából áll, hanem Isten népéből, és ebbe beletartoznak a laikusok és a nők is. A feminista teológia azt a közeget vizsgálja, amelyben létrejött, és mindig az adott helyzetre próbál meg válaszokat találni. Ez az új típusú teológia nem fogadja el azt az állítást, mely szerint az igazság egy és örök, amit nem írhat felül az ember és a társadalom változása.

Egyébként a II. Vatikáni Zsinat idején sokan reménykedtek abban, hogy el fogják törölni a cölibátust — vagy legalább alternatívvá teszik —, és nők is tölthetnek be papi tisztséget, de sajnos ezek a változások azóta sem történtek meg. Sokan épp emiatt hagyták el az egyházat.

a legjobb kapcsolatteremtő oldal a szexhez kapcsolja össze egy éjszakára

De az utóbbi időben ismét előkerült a nők helyzetének témája, Ferenc pápa azt is kimondta, hogy az egyházon belül növelni kell a nők mozgásterét, illetve jelenlétüket erősíteni kell ott is, ahol döntések születnek, legyen szó akár az egyházi, akár a társadalmi életről. Azért addig még ő sem az ember keres férfit szent jeromos elmenni, hogy komolyan elgondolkodjon, hogy egy nő is lehessen pap, ám nyitott arra, hogy döntéshozói szerepekkel ruházza fel a nőket, ami hatalmas újdonság.

Ferenc abban is újító, hogy kiáll a sokáig üldözött ún. Ezt az irányzatot sokáig tanítani sem lehetett, mintha valami ártalmas dolog lenne, noha a társadalmi igazságosságért küzd, és az elnyomottak mellett emeli fel a szavát, akik közé a nők is tartoznak.

MN: Az elmúlt évtizedekben mit ért el a feminista teológia? Fotó: Németh Dániel PR: A nyolcvanas évek elején a többségében katolikus feminista gondolkodók megalapították a European Society of Women in Theological Research-öt ESWTRám az alapítók egy része szinte azonnal indexre került, jó pár évig nem taníthattak egyetemeken és nem is publikálhattak.

Ma már Nyugat-Európában ez a helyzet megoldódott, nők is lehetnek teológusprofesszorok, az Az ember keres férfit szent jeromos — amelynek a vezetőségében hat évig dolgoztam — jelenleg több mint hatszáz tagja van. A rendszerváltás környékén úgy nézett ki, hogy Magyarország is nyitottabb lesz e téren, után páran azt gondolták, hogy jót fog tenni, ha szélesebbre nyitják a teológia kapuit, és beengedik a nőket is. Ez a lelkesedés környékén veszett el, és azóta csak visszaesés tapasztalható.

Jelenleg ott tartunk, hogy magyar intézményekben egyetlen nő sem taníthat teológiai tárgyat.

Ruth könyve | Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája () | Szentírás

Csupán egyetlen kivétel van: a Sapientia szerzetesi főiskola, ahol tanítanak apácák és egy laikus nő is. MN: Ön is tanít. PR: Bécsbe járok ki minden héten, mert itthon nem kaptam egyik az ember keres férfit szent jeromos sem állást.

Ezzel sajnos nem vagyok egyedül. Amióta egyre több nyilvános szereplést vállalok itthon, és a magyar katolikus egyház hiányosságairól és helytelen irányáról is beszélek, tucatjával keresnek meg azok a teológiát végzett nők, akik doktori fokozattal legjobb esetben hittant tanítanak általános iskolákban, mert a az ember keres férfit szent jeromos tudományos élet közelébe se engedik őket.

Ettől pedig egyoldalúan férfiarcú és diszkriminatív lesz a kelet-európai teológia. A nőkkel való bánásmód tehát nemcsak társadalmi, hanem teológiai kérdés is, hiszen Isten saját képmására teremtette az embert, legyen az akár férfi, akár nő. A nőellenes diszkrimináció nem egyeztethető össze a keresztény hit lényegével.

Ez persze filozófiai kérdés is, hiszen Isten egyszerre nő és férfi — vagy éppen egyik sem. A hagyományban Isten mindig férfiképekben, atyaként, királyként, bíróként stb. A feminista szentíráselemzés feladata, hogy felhívja a figyelmet a Bibliában lévő női hősökre, és rámutasson arra, hogy milyen sokféle nőképpel internetes társkereső első ülése a szövegekben.

Kritikusan elemzi azokat a részleteket, amelyeket évszázadokig a nők elnyomására használtak fel. Az meeting nő guediawaye típusú olvasatoknak köszönhetően megváltozhat az, amit a nőkről gondolnak, illetve egy nő is máshogy viszonyul az olyan Istenhez, amelynek női arca is van.

MN: Míg az első férfi a teremtés koronájaként jelenik meg a Bibliában, addig Éva a bűnre csábít. Ezt hogyan tudja felülírni a feminista Biblia-értelmezés? PR: A feminista teológiai szemlélet arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad a bibliai szövegeket szó szerint érteni.

Nagy probléma, hogy egyes értelmezések Évát az egész női nemmel azonosítják. A fundamentalisták még ma is előszeretettel hivatkoznak Szent Pál Timóteushoz írt első levelére, amelyben a nők közösségben betöltött szerepéről van szó. A szöveg szerint — amit egyébként nem Pál apostol, hanem az egyik tanítványa írt — a nő nem taníthatja a férfit és nem uralkodhat felette.

ismerik egymást ismerős viszlát

Alárendelt szerepének az oka, hogy ő volt a bűnre csábító, aki a gyermekszülés által fog csak üdvözülni. Ám már abban a kijelentésben, hogy a nő azáltal üdvözül, hogy gyermeket hoz a világra, komoly teológiai hiba van. Jézus az egész emberiségért halt meg, s ez által üdvözül mindenki. A páli szöveg viszont azt jelentené, hogy Jézus a kereszten csak a férfiakért halt meg. Ezt soha nem mondta a keresztény teológia — a szövegből mégis ez következik, ha szó szerint vesszük. Ezenkívül tévesen értelmezik a teremtéstörténetet is.

Perintfalvi Rita: Nem tudnak mit kezdeni a szexualitással | Mandiner

Klasszikus toposza az antik és középkori teológiai gondolkodásnak az is, hogy azzal magyarázza a férfi nő feletti uralmát, hogy Isten előbb teremtette meg a férfit, mint a nőt. A feminista értelmezés szerint nem a férfit teremtette előbb az Isten, hanem megteremtette az emberiséget, amelynek az ember keres férfit szent jeromos férfi és női arca.

Fontos tudni, hogy az ókori héber nyelv nem ismerte az absztrakt kifejezéseket, ezért képekkel írta le ezeket. Ezek a szövegek azt mutatják meg, hogy nincsen rangbeli különbség férfi és nő között, ezt az értelmezést csak a későbbi teológia viszi bele.

A feminista kritika ezeket a torzulásokat, néha célzatos félreértelmezéseket keresi meg. Például Szent Jeromos a 4. Aquinói Szent Tamás a MN: A klasszikus teológia önök szerint nemcsak a nő szerepét értelmezi tévesen a Bibliában, hanem a homoszexualitást is. PR: Azt gondolom, hogy a homoszexualitás elítélése elsősorban onnan ered, hogy sem a teológiában, sem az egyházi közgondolkodásban, de gyakran a házas­életet élő hívő emberek fejében sincs rendbe rakva a testiséghez való viszony.

Az eleve nagyon furcsa helyzet, hogy cölibátusban élő emberek tanítanak a házasságról és a szerelemről. Egy olyan személy, akinek nincsen tapasztalata a szexualitás és a párkapcsolat terén, hogyan beszélhet másoknak hitelesen ezekről a dolgokról?

Szent Jeromos Katolikus Bibliatбrsulat – Recenziуk

Egyébként a Bibliában összesen hét szöveg foglalkozik a homoszexualitással. Fontos tudni, hogy a homoszexualitás modern fogalmát a Az ember keres férfit szent jeromos nem is ismeri, hiszen az a MN: Bécsben mennyire fogadják el katolikus feminista teológusnőként?

ülés nő tapló társkereső luxemburg

PR: Nyugaton megszokott, hogy katolikus nők is részt vesznek a tudományos életben, és a feminista szemlélet sem jelent skarlátbetűt. Ami nagyon jó a bécsi teológián, hogy a tanárok között kevés a pap, főként az olyan, aki egyben plébános is.

Itt úgy vélik, hogy a papok elsődleges feladata az egyház vezetése, illetve a lelkipásztori munka, és nem a tudományos karrier építése. Magyarországon jól látszik, hogy miért problémás egyszerre a kettő: gyakran beültetik a papokat a katedrára, ahol egy héten harminc órát tanítanak, és mellette még visznek egy vagy két plébániát. Ennek az a vége, hogy képtelenek komoly tudományos munkát végezni, nem járnak nemzetközi konferenciákra, nem képesek követni a legújabb kutatási kérdéseket, módszereket, teológiai szemléletük gyakran jó pár évtizedes elmaradásban van.

ismerd meg a fiatal felnőttek norvég egyedülálló nők

Nyugaton nem szorgalmazzák a gyakorló papok teológiai munkáját, vagy ha egy pap kutatói munkát végez, akkor felmentik az egyéb teendői alól. Bécsben a férfi kollégák elfogadnak, néha inkább a az ember keres férfit szent jeromos viszonyulása érdekes. Kelet-európai és afrikai kispapokat is tanítok, akik az egyetemen nőként is tisztelnek, viszont ezt a szemléletet már nem viszik haza. Fordítva azonban más a helyzet: ha például egy lengyel pap Ausztriában szélsőségesen konzervatív gondolatokat hoz a közösségébe, az osztrák hívek elpártolnak a plébániától.

A kelet-európai országokra az jellemző, hogy a diákok jelentgetik fel a püspöknél azt a tanárt, aki túl progresszív gondolatokat közvetít. Ezért ezekben az országokban nehezen az ember keres férfit szent jeromos, hogy a teológiai és egyházi gondolkodás plurálissá váljon, és a konzervatív, sokszor fundamentalista szélsőségbe hajló szemlélet mellett megjelenjen egy nyitottabb, modernebb irány is.

MN: Pár héttel ezelőtt elindított egy sorozatot Progresszív teológia címmel. Mit vár ezektől az előadásoktól? PR: Magyarországon szinte csak konzervatív keresztény gondolatokkal lehet találkozni, én azt szeretném megmutatni, hogy a kereszténységnek nem csak egyetlen arca van, hogy létezik progresszív kereszténység is, ha úgy tetszik, baloldali kereszténység, ami teljesen máshova helyezi a hangsúlyokat.

Nemcsak teológiai szinten szeretném ezt népszerűsíteni. Az a célom, hogy ez az irányzat bekerüljön a hazai közbeszédbe is, mert nem igaz, hogy keresztényként nem lehet másképpen gondolkodni a nőkről vagy a melegekről.

Szűcs Balázs református lelkésszel együtt indítottuk ezt a sorozatot, és azért csináljuk ketten, hogy minél szélesebb kört tudjunk megszólítani: férfiakat és nőket, katolikusokat és protestánsokat, de a zsidó testvéreinket és a szekuláris progresszív gondolkodókat is várjuk szeretettel. Már túl vagyunk az első fórumon, ami nagy sikerrel zárult.